Časopis za pokrajino Posavje
1.04.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novi predsedniki krajevnih skupnosti – občini Sevnica in Radeče

Objavljeno: Četrtek, 26.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
Sevnica

V občini Sevnica je enajst ...

Potem, ko smo objavili pregled novih vodstev krajevnih skupnosti v mestni občini Krško in občini Brežice, poglejmo še, kdo je po novem na čelu krajevnih skupnosti v občinah Sevnica in Radeče.

Občina Sevnica: v štirih KS nova vodstva

V sevniški občini je enajst krajevnih skupnosti. Najmanjša in najmlajša je KS Dolnje Brezovo, ki je bila ustanovljena leta 2014 (pred tem je bila del KS Blanca). V lanski jeseni so lokalne volitve prinesle nove sestave svetov krajevnih skupnosti in v nekaterih je prišlo tudi do menjave vodstev. Devet krajevnih skupnosti vodijo moški, dve pa ženski (v minulem štiriletnem mandatu so vodile krajevne skupnosti tri predstavnice nežnejšega spola). Devet sevniških krajevnih skupnostih ima podpredsednika, dve imata podpredsednico in tako bosta štiri leta na čelu dveh krajevnih skupnosti (KS Krmelj, KS Sevnica) ženski. S 1. januarjem 2023 je Občina Sevnica poenotila elektronske naslove krajevnih skupnosti, ki imajo tudi skupno referentko za upravna in računovodska opravila, to je Marjetka Flisek.

Po novem KS Boštanj vodi Vincenc Knez, ki je vodenje prevzel od dolgoletnega predsednika Jožeta Udovča. Vodenje KS Dolnje Brezovo je od Franca Slemenška prevzel Niko Marn, vodenje KS Studenec je od dolgoletnega predsednika Janoša Janca prevzel Uroš Gorenc, v KS Zabukovje je Ivan Puc nadomestil Ivano Ivanić. Predsedniku KS Blanca Marjanu Ločičniku je bil zaupan nov mandat, prav tako predsednici KS Krmelj Klementini Žvar in predsednici KS Sevnica Stanislavi Žičkar. KS Loka pri Zidanem Mostu bo še naprej vodil Aleksander File, KS Primož Silvo Vintar, KS Šentjanž Boštjan Repovž in KS Tržišče Janez Virant. Trije predsedniki krajevnih skupnosti so člani sevniške svetniške skupine SLS (File, Knez, Virant), ostali so bili izvoljeni na pobudo skupine volivk in volivcev. Marjan Ločičnik, Vincenc Knez, Stanislava Žičkar in Boštjan Repovž so tudi občinski svetniki in prav tako dva podpredsednika – Tomaž Lisec (KS Boštanj) in Janoš Janc (KS Studenec), ostali podpredsedniki so še Peter Mirt (KS Blanca), Stojan Žulič (KS Dolnje Brezovo), Marta Karlič (KS Krmelj), Cvetka Ostrovršnik (KS Loka pri Zidanem Mostu), Martin Divjak (KS Primož), Irena Klenovšek (KS Sevnica), Janoš Janc (KS Zabukovje), Marijana Jereb (KS Tržišče) in Vid Špec (KS Zabukovje).

Občina Radeče: ena menjava vodstva KS

Radece, ob Savi

... v radeški pa štiri krajevne skupnosti (foto: arhiv PO).

Radeška občina ima štiri krajevne skupnosti. Svet KS Jagnjenica sestavlja sedem članov, predsednik ostaja že peti mandat Rado Mrežar. Svet KS Radeče sestavlja enajst članic in članov – tri ženske in osem moških; vodenje so ponovno zaupali Dušanu Podlesniku, ki bo vodil največjo krajevno skupnost v občini peti mandat. Svet KS Svibno sestavlja šest članov in ena članica; na čelu ostaja Primož Knez, to bo njegov tretji zaporedni mandat. Svet KS Vrhovo sestavlja pet članov in dve članici; vodenje je prevzel Drago Klanšek (v preteklem mandatu je bila predsednica Andreja Šunta, pred njo je tri mandate skupnost vodil omenjeni Klanšek). Med imenovanimi so Mrežar, Podlesnik in Klanšek (slednja dva sta člana radeškega občinskega sveta) člani svetniške skupine SD. Primož Knez, ki ni občinski svetnik, je kandidiral na listi NSi. Krajevne skupnosti nimajo podpredsednika niti tajnika, upravna in računovodska opravila opravlja občinska uprava.

S. R.

Članek je bil objavljen v regionalnem časopisu Posavski obzornik, ki je izšel  19. januarja 2023.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte