Časopis za pokrajino Posavje
3.02.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novi sestavi odborov in svetov javnih zavodov v občini Radeče

Objavljeno: Petek, 20.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
Seja, Radece, 19. 1. 2023 (1)

Radeški občinski svet se je sestal v novem mandatu na svoji 2. redni seji (prva je bila ustanovna).

V včerajšnjem popoldnevu se je na svoji 2. redni seji sestal v sejni sobi radeške občinske uprave Občinski svet Občine Radeče ter med osmimi točkami obravnaval realizacijo sklepov decembrske konstitutivne (ustanovne) seje ter potrdil mandat nadomestni članici občinskega sveta Manji Plut, saj je funkcija župana, ki jo je po zaključenih lanskoletnih jesenskih volitvah sprejel Tomaž Režun, nezdružljiva s funkcijo občinskega svetnika.

V nadaljevanju so prisotni potrdili imenovanje članic in članov v nadzorni odbor občine, občinske volilne komisije (OVK), stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta ter svete javnih zavodov (osnovna šola, knjižnica, zdravstveni dom, glasbena šola in KTRC), javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o., Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Laško, ki pokriva tudi območje radeške občine, in v skupščino Centra za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ).

IMENOVANJA V OBČINSKE ODBORE

Manja Plut

Manja Plut je v občinski klopi nadomestila župana Tomaža Režuna, ki bo občino Radeče vodil tretji mandat.

V Nadzorni odbor Občine Radeče so bili imenovani Jožefa Novak, Tanja Bolte, Mateja Adamič, Štefanija Mlakar in Valentin Medved. Občinsko volilno komisijo v novem mandatu sestavljajo Igor Karlovšek (predsednik), Martin Povše (namestnik predsednika) in člani Mitja Strniša, Valentin Grahek in Igor Brvar; nadomestni člani in članice so Vida Mesar, Marko Prnaver in Suzana Hočevar. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, komunalno dejavnost, turizem, občinsko premoženje in finance bo vodila Marija Imperl, članice in člani so Rok Zahrastnik, Tomaž Novak, Peter Mlakar, Urška Renko, Mirko Bervar in Janja Ribič. Odbor za družbene dejavnosti, socialno politiko in delo z društvi bo deloval v naslednjem sestavu Manja Plut (predsednica), Breda Šuligoj, Miran Prnaver, Helena Bregar Šramel, Franc Gros, Igor Klanšek in Anja Gospodarič. Komisija za statutarna in pravna vprašanja sestavljajo Drago Klanšek (predsednik), Urška Renko, Miran Prnaver, Helena Bregar Šramel, Špelca Imperl, Lovro Volf in Petra Breznikar.

IMENOVANJA V JAVNE ZAVODE, KOMUNALNO PODJETJE IN SKUPŠČINO CEROZ

Srecanje s posavskimi zupani (10)

Katja Čeč bo na februarski prireditvi v počastitev Prešernovega dne prejela priznanje Ivana Pešca, prizadevnega radeškega kulturnega ustvarjalca.

V Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Radeče so bili imenovani Marija Imperl, Adil Mušinović, Zoran Čulk in Drago Kozinc. V Svet Javnega zavoda Knjižnica Laško, ki ima enoto v Radečah, je bila imenovana Maja Ralca, Renata Jeglič pa v Svet javnega zavoda Celjske lekarne. V Svet Javnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče so bile imenovane Maja Čepič Žnidar, Metka Čulk in Helena Kink. V Svet Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče je bil imenovan Rok Železnik, v svet javnega zavoda KTRC pa Anton Lipoglavšek in Tomaž Novak, v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje Doroteja Jazbec, v Svet Javnega zavoda ZD Radeče Simon Žnidar, Andreja Burkelc Klajn, Jacinta Doberšek Mlakar in Zoran Čulk, v programski svet Družbe za kabelski in komunikacijski sistem (KRS) Radeče Matjaž Šuligoj, Miran Podlesnik, Zvone Dornik, Polona Šmrgut in Zdravko Bregar, v Svet JSKD OI Laško Aleš Breznikar in Žan Bregar, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Daniel Hiter, Tomaž Knavs, Ambrož Karlovšek, Franc Zorec, Alojz Kmetič, Rado Mrežar, Zoran Špringer, Ludvik Kos, Franc Titovšek, v Svet Senata za pritožbe zoper delo policistov Simon Golte in v skupščino podjetja CEROZ, d.o.o. Marija Imperl.

ZNANA PREJEMNICA PRIZNANJA IVANA PEŠCA

V zaključnem delu občinske seje je potekala obravnava in potrditev predloga prejemnice priznanja Ivana Pešca. Ob tem je podžupan Janez Prešiček dejal, da je pet predlagateljev (KD Godalni orkester Strunikat, Turistično društvo Radeče, Prostovoljno gasilsko društvo Radeče, Gledališko društvo Radeče in KD Pihalni orkester radeških papirničarjev) poslalo predlog, da se letošnje priznanje Ivana Pešca na februarski slovesnosti na predvečer kulturnega praznika podeli Katji Čeč za njeno vsestransko odlično kulturno ustvarjanje.

Na naslednji seji, ki bo potekala v februarju, bodo svetnice in svetniki razpravljali o občinskem proračunu.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»