Časopis za pokrajino Posavje
17.02.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Novice iz UE Krško - november 2018

Objavljeno: Petek, 30.11.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Dajatev za odjavljena vozila – poziv lastnikom 
Lastnike motornih vozil čakajo v prihodnjem letu nekatere spremembe. Če bodo motorno vozilo odjavili, bodo morali plačati posebno dajatev za odjavljeno vozilo, ki jo je določil Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV), veljati pa bo začela 1. aprila 2019.

Lastnike odjavljenih vozil, ki so bila odjavljena od 1. aprila 2018 dalje, pozivamo, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.
 
Dajatev za odjavljeno vozilo se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila, in nato vsako leto na datum odjave vozila. Plačuje se deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.
 
Dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1. aprila letos odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Prenos lastništva odjavljenega vozila se ureja v okviru evidence registriranih vozil na lokacijah, kjer se opravlja registracija vozil, t.j. pooblaščeni izvajalci, tehnični pregledi in upravne enote.
 
Dajatev za odjavljeno vozilo ne omogoča nobenih izjem ali oprostitev za plačilo. Plačali je ne bodo lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirali. Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:
  • potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila, izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti, skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);
  • policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;
  • dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
  • izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.  
Seznam elektronskih vlog, ki jih je možno oddati na portalu eUprava 
Uporabnike upravnih storitev obveščamo, da na državnem portalu eUprava (http://e-uprava.gov.si), ki je elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih državljani opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave, lahko oddajo tudi elektronske vloge iz pristojnosti upravne enote – večina jih je navedenih v priponki.

Vir: UE Krško
 
 
« Nazaj na seznam