Časopis za pokrajino Posavje
15.05.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občina Brežice pridobila evropska sredstva tudi za gradnjo kolesarske povezave Brežice–Krška vas

Objavljeno: Ponedeljek, 03.05.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
child-4953715_1920
Občina Brežice je bila pri pridobivanju evropskih sredstev za sofinanciranje uspešna tudi s prijavo projekta kolesarske povezave Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi. Za projekt v vrednosti 3,34 milijona evrov, ki ga bo občina izvajala v okviru Dogovora za razvoj Razvojne regije Posavje, je pridobila sredstva v višini 1,3 milijona evrov. Dober milijon evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država. Gradnja nove kolesarske povezave se načrtuje v času od 2021 do junija 2023.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan (zvočna izjava je dostopna tukaj) je vesel, da je to že tretji projekt, za katerega je občina pridobila evropska sredstva – poleg projektov Kolesarska povezava Brežice–Dobova in Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Župan je poudaril, da gre za gradbeno izjemno zahteven projekt, zato bodo potrebne tudi popolne zapore ceste. Prebivalce, ki izvedbo kolesarske povezave že težko pričakujejo, župan prosi za sodelovanje in razumevanje, saj lahko le s skupnimi močmi izboljšamo prometno varnost za kolesarje na tem nevarnem odseku ceste ob reki Krki.
 
V okviru projekta bo Občina Brežice zgradila 1,5 kilometra kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez Velike Malence do Krške vasi. Dodatni del kolesarske povezave se bo v dolžini 1,6 km izvedel z vodenjem po lokalnih cestah. Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala 4,3 kilometra, in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.
 
Naložba bo omogočila vzpostavitev kolesarske povezave, ki bo zagotovila pogoje za varno kolesarjenje na območju občine ter spodbudila prebivalce k bolj pogosti rabi kolesa. S tem bo prispevala k trajnostni mobilnosti oziroma k rabi okolju prijaznih prevoznih sredstev.
 
Izgradnja nove kolesarske povezave je del večjega projekta
 
Občina Brežice bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo sočasno izvajala sanacijo državne ceste R2-420 in urejala dve križišči na Velikih Malencah – križišče pri mostu v Krški vasi ter pri avtocestnem nadvozu skupaj z ureditvijo prehodov za pešce ter ureditvijo avtobusnih postajališč. Za ta del projekta sredstva zagotavljata Občina Brežice in direkcija.
 
Vrednost širšega projekta sanacije državen ceste, gradnje kolesarske steze in ostalih ureditev znaša 5,5 milijona evrov (od tega je 3,34 milijona evrov namenjenih za novo kolesarsko povezavo), v investicijo so vključena tudi vsa potrebna dela od arheoloških raziskav, nadzorov nad gradnjo, varnost na gradbišču, urejanje lastniških vprašanj ter prilagoditev infrastrukture. Ta dela bodo zaradi smotrnosti in gospodarnosti potekala sočasno z gradnjo kolesarske povezave, čeprav niso predmet sofinanciranja s strani EU.

Vir: Občina Brežice
« Nazaj na seznam