Časopis za pokrajino Posavje
28.09.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obina Sevnica: Objavljen je seznam pobud za glasovanje za participativni proračun 2023

Objavljeno: Petek, 12.08.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Participativni proračun Občine Sevnica
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. V občini Sevnica je že četrto leto zapored potekalo zbiranje predlogov in pobud za izvedbo projektov za naslednje proračunsko leto.

Razpis za oddajo pobud je bil izveden v mesecu maju. Vložene pobude je skrbno pregledala strokovna komisija in zakonsko skladne ter tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, umestila na seznam za glasovanje.

V proračun Občine Sevnica za leto 2023 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov bo imela prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Glasovanje bo potekalo od 1. do 10. septembra 2022 preko SMS glasovanja. Vsak občan bo lahko oddal svoj glas zgolj enkrat.

Pobude, ki so se uvrstile na glasovanje:
 • Gasilske mize in klopi na Artu - Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec
 • Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na igrišču Dolnje Brezovo - Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec
 • Pohištvena oprema za gasilsko mladino Prostovoljnega gasilskega društva Blanca - Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec
 • Obnova perišča v Rovišču - Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec
 • Postavitev vodnjaka ali fontane v Sevnici - Območje 2: KS Sevnica 
 • Senzorični vrt v Sevnici - Območje 2: KS Sevnica
 • Seunška odprta kuhinja večkrat na leto - Območje 2: KS Sevnica
 • Postavitev pasjega parka in pasjih pitnikov v Sevnici - Območje 2: KS Sevnica
 • Ureditev dostopa za invalide v večnamenski dom v Šmarčni in sanacija sanitarij - Območje 3: KS Boštanj
 • Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan - Območje 3: KS Boštanj
 • Vzpostavitev mreže meteoroloških postaj - Območje 3: KS Boštanj
 • Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju - Območje 3: KS Boštanj
 • Nova oprema za Kulturni dom Lukovec - Območje 3: KS Boštanj
 • Defibrilator za Kulturni dom Lukovec - Območje 3: KS Boštanj
 • Gradnja pomožnega objekta pri Gasilskem domu Boštanj - Območje 3: KS Boštanj
 • Postajališče za avtodome v Krmelju - Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
 • Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova spletne strani turističnega društva - Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
 • Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž - Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
 • Delna obnova fasade pri vhodu v Kolonijo 54 in Galerijo Krmelj - Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
 • Naprave za razvlaževanje Galerije Krmelj - Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
 • Solarna svetilka pri odcepu za Rogačice - Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
 • Klopi za igrišče v Češnjicah - Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
 • Ureditev okolice gasilskega doma Telče - Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
 • Označevalne table in novoletna dekoracija v Tržišču - Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
 • Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče - Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
 • Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki - Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
 • Posodobitev otroških igral v Loki - Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
 • Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi - Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
 • Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih panojev - Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
Vir: Občina Sevnica
« Nazaj na seznam
»