Časopis za pokrajino Posavje
22.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občinska seja v Brežicah: delovna telesa kljub nasprotovanjem potrdili

Objavljeno: Torek, 05.02.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
obcinski_svet_brezice_2_seja13

Brežiški občinski svet med zasedanjem na drugi seji v novem mandatu

Občinski svet občine Brežice je 4. februarja opravil z drugo sejo v novem mandatu. Kljub ostri razpravi in nasprotovanjem so svetniki potrdili vse člane delovnih teles in tudi nadzornega odbora občine. Sprejeli so tudi sklep, ki pomeni zvišanje sejnin na raven iz leta 2010.

Kot je v obrazložitvi pred razpravo in glasovanjem o občinskih delovnih telesih razložil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) mag. Andrej Vizjak, je po poslovniku v osem stalnih delovnih teles vključenih 59 članov, od katerih mora biti 37 občinskih svetnikov in 22 zunanjih članov. Dejal je, da je večina svetniških skupin predlagala veliko zunanjih in relativno malo občinskih svetnikov. Sedem članov mora biti v dveh delovnih telesih, ostali v enem, omejeni so glede števila zunanjih članov. Še eno poslovniško določilo veleva, da morajo biti predsedniki delovnih teles nujno člani občinskega sveta. »Trudili smo se v največji možni meri upoštevati želje svetniških skupin,« je povedal. »Iz tega, kar smo dobili na mizo pred današnjo sejo, ugotavljamo, da naši predlogi niso bili upoštevani,« je Igor Zorčič (SMC) začel razpravo in nadaljeval, da bi morala njihova svetniška skupina glede na izid volitev dobiti dve predsedniški mesti v delovnih telesih, dobili pa so samo eno. Po njegovem pa so po drugi strani predsedniška mesta dobile svetniške skupine oz. stranke, kot sta ROK in SLS, ki jim po razrezu KVIAZ ta mesta sploh ne pripadajo. »Zavozili ste že s tem, ko ste iz KVIAZ vrgli t. i. opozicijske stranke,« je kritiziral in se vprašal, kaj je sploh namen delovnih teles, saj je po njegovem njihova sestava kot sestava KVIAZ problematična. »Sporočamo vam, da v ničemer več ne vnašate demokracije, po tistem, kar se je zgodilo na prvi seji, in takih delovnih teles mi ne moremo potrditi,« je še povedal. Mnenju predhodnika se je pridružil tudi Aljoša Rovan (Levica), ki je predlagal celo prekinitev in preložitev te točke. Vizjak je odvrnil, da niso nobenega favorizirali ter naj se KVIAZ ne očita politikantstva in nesodelovanja. Kot je v imenu svetniške skupine SD poudaril Matija Kolarič, so bili njihovi predlogi upoštevani, zato so ta sklep podprli.

ZORČIČ: SDS ŽELI NADZIRATI SAMO SEBE

obcinski_svet_brezice_2_seja20

Razplet glasovanja o Zorčičevem predlogu, da se o članih nadzornega odbora glasuje posamično in ne v paketu; kljub temu je bilo vseh pet članov nadzornega odbora občine potrjenih

Pred glasovanjem o nadzornem odboru je prav tako prišlo do nasprotovanj predvsem s strani SMC. Zorčič je menil, da »si SDS želi nadzirati samo sebe«, zanimalo ga je tudi, ali vsi predlagani člani NO sploh izpolnjujejo pogoje, saj pogreša njihov življenjepis. Predlagal je, da se o vsakem glasuje posamično in ne v paketu, kar so svetniki nato malce presenetljivo celo potrdili, kljub temu pa so bili potrjeni vsi člani NO. Člani Nadzornega odbora Občine Brežice bodo Roman Baškovč, Mojca Lovše, Franja Žokalj, Janko Strašek in Nataša Mihajlović Grubiša. Člani Statutarno-pravne komisije so Igor Zorčič (predsednik), mag. Ivanka Medvešček, Tatjana Močan, Martina Živič in Franc Vranetič; v Komisiji za vloge in pritožbe so Bernardka Ogorevc (predsednica), Boštjan Gregorič, Katja Čanžar, Marijan Žibert in Elizabeta Budič; Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo Alenka Černelič Krošelj (predsednica), Jožica Sušin, Mira Šuler, dr. Stanka Preskar, Vesna Davidović, Klara Humek in Tatjana Kosec; člani Odbora za proračun, finance in občinsko premoženje so Aleksander Gajski (predsednik), Jože Denžič, Peter Dirnbek, Bernardka Ogorevc, Peter Skrivalnik, Samo Stanič in Rok Capl; v Odboru za gospodarstvo so Matija Kolarič (predsednik), Aljoša Rovan, Mila Levec, Miran Omerzel, Ivan Kovačič, Igor Lazanski in Miha Pšeničnik; v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja bodo v naslednjih štirih letih Marijan Žibert (predsednik), Darko Udovič, Herman Premelč, Boštjan Šetinc, Blaž Zagmajster, Boštjan Geršak in Davor Kalin; v Odbor za urbanizem so včlanjeni Miran Omerzel (predsednik), Mladen Strniša, dr. Tomaž Teropšič, Bogdan Palovšnik, Ema Kavečič, Gregor Redenšek in Jože Krulc; v Odboru za gospodarske javne službe in varstvo okolja pa so Ferdo Pinterič (predsednik), Stanko Tomše, Mihael Petančič, Matejka Kmetič, Anton Gajšek, Kristijan Simončič in Andrej Šmajgl.

ZVIŠALI SO SI SEJNINE

obcinski_svet_brezice_2_seja9

Matija Kolarič

Svetniki so s 16 glasovi za in 12 proti sprejeli tudi spremembo pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, ki med drugim določa, da bo odslej sejnina za občinske svetnike višja za približno 60 evrov – sejnina po novem znaša 285 evrov bruto (kot že v obdobju 2010–2014), za udeležbo na nadaljevanju seje pa sejnine ne bodo več dobili. Svetnik lahko letno zasluži največ 7,5 % županove plače, je ob tem omenil župan Ivan Molan. Glede na to, da so ta sklep potrdili, se svetnikov očitno niso preveč dotaknile besede s povzdignjenim glasom Matije Kolariča: »Višje sejnine pomenijo nekje 1800 evrov na sejo več za svetnike in 1300 evrov več za člane delovnih teles. V enem mandatu je to 140 tisoč evrov. Si res zaslužimo svoja nadomestila povišati za tolikšen znesek samo zato, da bomo udobneje sedeli na zadnji plati na občinskem svetu? Boste res glasovali za to, da se 140 tisoč evrov v naslednjih štirih letih vzame iz občinskega proračuna in se nameni nam? Ste kandidirali za to ali zaradi izpolnjevanja javnega interesa? Naša naloga je, da skrbimo za občane in ne zase, zato pričakujem, da bomo vsi glasovali proti temu predlogu, ker je žaljiv do tistih, ki so nam dali glas in zaradi katerih sedimo v teh klopeh.«

OBETA SE NATOVA VOJAŠKA VAJA

Svetniki so na začetku seje potrdili mandat Boštjanu Šetincu, ki je v svetniških klopeh nasledil župana, saj njegova funkcija ni združljiva s svetniško. Podali so soglasje k imenovanju direktorja RRA Posavje Martina Brataniča, pri čemer je slednji poudaril, da jim je v obdobju finančne perspektive 2014–2020 za razne projekte v Posavju uspelo zagotoviti 24 milijonov evrov evropskega denarja, ta številka pa po njegovem še ni končna. Pred podajo soglasja Brataniču so nekateri svetniki menili, da je bil v predstavitvi premalo konkreten, in direktorju položili na dušo, naj bo v naslednjem obdobju RRA Posavje še vidnejša kot do zdaj. Župan je svetnike seznanil tudi o tem, da jih je Ministrstvo za obrambo obvestilo o Natovi vojaški vaji, ki naj bi se v več sklopih med aprilom in junijem letos odvijala ne samo na območju cerkljanske vojašnice, ampak tudi izven nje – udeleženci naj bi uporabljali tudi nekatere druge ceste in poti v občini. Zato so na MORS naslovili zahtevo po podrobnejših informacijah o vaji. Ravno tako tečejo pogovori z ministrstvom o sofinanciranju lokalne infrastrukture in (ne)izvrševanju njegovih zavez do občine, zaradi česar je za 12. februarja dogovorjen tudi sestanek z ministrom Karlom Erjavcem.

BREŽIŠKI MESTNI AVTOBUS BO VOZIL ŠE NAPREJ

obcinski_svet_brezice_2_seja50

Direktor podjetja Integral Brebus Brežice Jože Baškovič

Občinski svetniki so potrdili tudi podaljšanje časa za izdelavo študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa do predvidoma 30. oktobra 2019. Razlog za podaljšanje študije je, da prihaja do sprememb pri ciljni skupini uporabnikov mestnega avtobusa, je navedel direktor podjetja Integral Brebus Brežice Jože Baškovič in dodal, da so bili prvotno to starejši občani, zdaj pa so uporabniki prevoza predvsem šoloobvezni otroci. Zato je smiselno podaljšati čas prevozov v sklopu študije, da bo zajeto celotno šolsko leto in pogostost uporabe avtobusnega prevoza v času počitnic, je pojasnil in postregel še z nekaj statistike: v obdobju od septembra 2018 do januarja 2019 se je z avtobusom vozilo 12.655 potnikov, na postaji pri Intermarketu Brežice je vstopilo skoraj tisoč potnikov, mesečno vozovnico kupuje med 40 in 45 občanov, dokler je bil prevoz brezplačen, je bilo dnevno približno 200 potnikov, ko pa so pričeli vožnje obračunavati (za enkratno vožnjo 0,5 evra, mesečna vozovnica 10 evrov, otroci do 6. leta starosti brezplačno), se je ta številka zmanjšala za polovico.

Na seji je kar polovica svetnikov ustno predstavila številne pobude in vprašanja, o tem pa bomo poročali v naslednjih dneh.

R. R.
« Nazaj na seznam
»