Časopis za pokrajino Posavje
22.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občinski proračun so poslali v javno obravnavo

Objavljeno: Sreda, 06.02.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
_DSC1879

Kostanjeviški občinski svet na 2. redni seji

Občinski svet občine Kostanjevica na Krki je na torkovi drugi redni seji v tem mandatu obravnaval in potrdil predlog letošnjega občinskega proračuna ter ga poslal v javno obravnavo, ki se začenja danes, 6. februarja, in bo trajala do 21. februarja.

V letošnjem proračunu je predvidenih 4,1 milijona evrov odhodkov, s čimer je letošnji proračun najvišji doslej v zgodovini kostanjeviške občine, prihodkov pa je predvidenih 3,6 milijona evrov prihodkov. Ob 84 tisočakih starega dolga so predvideli tudi 420 tisoč evrov nove zadolžitve.
_DSC1882

Župan in občinska upravaObčinska finančnica Karla Gašpar je v podrobni predstavitvi proračuna povedala, da med predvidenimi prihodki največji del zavzemata dohodnina in finančna izravnava (1,7 milijona evrov), kapitalski prihodki od prodaje občinskega premoženja (506 tisoč evrov), sredstva kohezijskega sklada za energetsko sanacijo šole (540 tisoč evrov), nadomestilo za omejeno rabo prostora (165 tisoč evrov) in sredstva na podlagi 21. člena zakona o financiranju občin (108 tisoč evrov).

Na odhodkovni strani proračuna bo največja letošnja investicija energetska sanacija osnovne šole skupaj z ureditvijo starega dela šole, za kar bo namenjenih več kot milijon evrov občinskih sredstev (v to niso všteta sredstva zasebnega partnerja Petrola). Večja projekta bosta še ureditev postajališče za avtodome, kjer so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ureditev zbirnega centra za ločene odpadke pri čistilni napravi, obnovili bodo tudi nekaj lokalnih cest ter se skušali dogovoriti za odkup starega župnišča pri Lamutovem likovnem salonu. Skupno je za investicije namenjenih kar 2,1 milijona evrov. »Ob tem pa bo treba poskrbeti še za vse transferje, predvsem na socialnem področju, ki jih je čedalje več, saj država na občine prelaga čedalje več obveznosti,« je še dodal Petretič, ki meni, da letošnje proračunske številke sicer niso realne za kostanjeviško občino oz. so tako visoke predvsem zaradi velike investicije v osnovno šolo.

V svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje kot predstavnico občine imenovali direktorico občinske uprave Judito Lajkovič ter izdali soglasje k imenovanju Martina Brataniča za direktorja RRA Posavje.

Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za mestno jedro Kostanjevica, katerim so družini omogočili dozidavo stanovanjske hiše na Ulici talcev, kar po obstoječem odloku ni bilo možno, zdaj pa je; ter Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki, kjer gre za popolnoma novo vsebino 94. člena, ki govori o poplavni varnosti - ta sedaj omogoča novogradnje objektov in gospodarske infrastrukture na območju poplavne varnosti, kjer to omogočajo določeni razredi poplavne varnosti.

P. P.
 
 
« Nazaj na seznam
»