Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Občinski štabi Civilne zaščite po Posavju že aktivirani

Objavljeno: Torek, 31.03.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
civilna_zascita_obcine_brezice_iskalna_vaja02

Z ene od vaj pripadnikov Civilne zaščite in drugih organizacij v sistemu zaščite in reševanja pred nekaj leti (foto: arhiv PO)

Čeprav imajo v času epidemije koronavirusa škarje in platno v rokah vlada in državni organi, ki sprejemajo ukrepe za vse državljane, tako kot v vseh primerih naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo prebivalce, pomembno vlogo igrajo tudi občinske uprave in njihove civilne zaščite. Obrnili smo se na posamezne posavske občine, da bi izvedeli, kako so na morebitno nenadno povečanje okužb s koronavirusom pripravljene njihove civilne zaščite, ali imajo trenutno dovolj zaščitnih sredstev, na kak način seznanjajo občane z ukrepi in aktivnostmi, koliko gospodarskih družb posluje v občini in v katerih panogah, kako je s poslovanjem občinskih javnih zavodov, kako v teh kriznih časih delujejo občinske uprave itd.

OBČINA KRŠKO: LAHKO BI ZAGOTOVILI TUDI VEČ KOT 1000 TOPLIH OBROKOV NA DAN
CZ, regijsko srecanje (116)

Še pred razglasitvijo epidemije koronavirusa so se takole v Sevnici, kjer je potekala slovesnost, fotografirali letošnji prejemniki priznanj Civilne zaščite s podeljevalci (foto: arhiv PO).


Kot so nam sporočili z Občine Krško, se je Štab Civilne zaščite občine Krško aktiviral 16. marca in od takrat deluje v operativni sestavi. Občina je ob tem sprejela dodaten načrt oskrbe prebivalcev v občini Krško ob nevarnosti širitve virusa covid-19. Potem ko je poveljnik Civilne zaščite RS izdal odredbo o aktiviranju prostorov zavodov s področja vzgoje in izobraževanja za nastanitev zdravstvenega osebja, pripadnikov CZ in Policije, bi bile v krški občini primerne za nastanitev športne dvorane pri osnovnih šolah in ŠC Krško-Sevnica, ker so lahko fizično ločene od glavnega objekta ter imajo ustrezno zagotovljeno sanitarno opremljenost s kopalnicami in sanitarijami. V primeru številnih okužb med stanovalci Doma starejših občanov Krško in zaposlenimi v Zdravstvenem domu Krško, o čemer na občini seveda upajo, da do tega ne bo prišlo, je po izdani odredbi s strani poveljnika CZ RS, s katero je aktiviral kuharje in drugo strežno osebje iz izobraževalnih ustanov, ki čakajo na delo doma, za izvajanje pomoči in osnovne oskrbe v centralnih kuhinjah institucionalnega varstva starejših, občina v sodelovanju z OŠ Jurija Dalmatina Krško organizirala tudi pripravo hrane v šolski kuhinji, kjer bi lahko zagotovili tudi več kot 1000 toplih obrokov dnevno, če bo treba. Dodajajo, da so se odzvali tudi v drugih javnih zavodih, kjer je v pripravljenosti zadostno število kuharskega osebja in tehničnega kadra, ki bi priskočil na pomoč pri razvozu hrane.
sv.dan CZ

Dan Civilne zaščite vsako leto obeležujemo 1. marca (foto: arhiv PO).Znanje zdravstvenega osebja je nenadomestljivo

Na naše vprašanje glede (ne)zadostnih količin zaščitne opreme, na občini odgovarjajo, da imajo, tako kot vsi ostali, težave pri zagotavljanju zaščitne opreme. »Nekaj opreme smo prejeli od Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), dobili smo donacijo manjše količine zaščitne opreme od Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, nekaj opreme smo imeli na zalogi, manjšo količino smo uspeli tudi nabaviti. Zaščitno opremo smo že razdelili skladno z navodili, in sicer Centru za socialno delo Posavje, enoti Krško, Rdečemu križu Krško, VDC Krško-Leskovec, Društvu Sonček Krško, Društvu gluhih in naglušnih Posavja. Pričakujemo redno dobavo zaščitne opreme s strani URSZR, istočasno pa vlagamo vse napore v pridobitev opreme tudi na trgu, kar pa je v dani situaciji izjemno velik izziv,« pojasnjujejo. Če bi zdravstvenega osebja po določenem času začelo primanjkovati, predvidevajo, da bi v tem primeru poveljnik CZ RS izdal ustrezno odredbo o vključevanju ustrezno usposobljenega osebja, saj je po njihovem mnenju znanje zdravstvenega osebja nenadomestljivo.

Pomen lokalnih medijev predvsem za starejše

Kar se tiče obveščanja občanov o ukrepih in aktivnostih občine, le-to poteka po utečenih komunikacijskih kanalih, od spletne strani in posredovanja elektronskih obvestil vsem, ki so prijavljeni na prejemanje (izrednih) novic s spletne strani – še posebej so občane še enkrat pozvali k prijavi na izredne novice –, predvsem pa do obveščanja preko lokalnih in regionalnih časopisnih, televizijskih in radijskih medijev pa tudi družabnih omrežij. »V takšnih izrednih razmerah je, kar se tiče obveščenosti starejših občanov, še posebej pomembno, da imamo lokalne medije, ki dosežejo vsako gospodinjstvo, vsakega občana, ki na ta način dobijo vse ključne informacije in kontaktne številke. Starejši občani so informirani tudi preko lokalnih društev upokojencev in drugih organizacij, v katere so včlanjeni. Veliko vlogo odigrajo tudi prostovoljci oz. delavci Centra za socialno delo Posavje, enote Krško (enotna vstopna točka) in Območne enote Rdečega križa Krško, ki so na voljo starejšim, ki se znajdejo v stiski in nimajo širše socialne mreže oz. ljudi, ki bi lahko zanje poskrbeli.

OBČINA BREŽICE: DU BREŽICE ZAGOTOVILI DODATNIH OSEM POSTELJ

Iz Kabineta brežiškega župana so odgovorili, da je Občina Brežice aktivirala načrt zaščite in reševanja občine Brežice ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Brežice, vzpostavil se je tudi občinski štab civilne zaščite, ki sledi navodilom in ukrepom države. Navajajo tudi, da so zavodi s področja vzgoje in izobraževanja v občini, ki bi bili primerni za nastanitev zdravstvenega osebja, pripadnikov CZ in Policije, s tem seznanjeni in v pripravljenosti. Ena prvih, ki bo aktivirana, bo verjetno stavba Vrtca Mavrica Brežice, ki se nahaja na primerni lokaciji v Brežicah, je prostorna in relativno nova. Občina je ponudila tudi nastanitvene kapacitete v mladinskem hotelu tako Zdravstvenemu domu Brežice kot Splošni bolnišnici Brežice za potrebe zdravstvenih delavcev iz sosednje države, pri čemer je že prišlo do prve realizacije s strani ZD Brežice. Prav tako svoje namestitve za potrebe bivanja zdravstvenega kadra brezplačno ponujajo nekateri lastniki turističnih kapacitet v brežiški občini. Sicer pa zdravstvene ustanove in dom upokojencev v Brežicah po navedbah občine ravnajo odgovorno, proaktivno in dosledno izvajajo vse ukrepe, potrebne za preprečevanje širjenja okužbe. »Domu upokojencev je Občina Brežice v sodelovanju z URSZR zagotovila osem postelj za potrebe zdravstvenega osebja za primer poostrenih razmer zaradi okužb. V primeru potrebe bo Občina Brežice zagotovila tudi pomoč prostovoljcev v okviru zmožnosti,« so še odgovorili.

Občani sami šivajo maske iz blaga

Glede zaščitne opreme na Občini Brežice pravijo, da so zbrali potrebe po nujni zaščitni opremi na ravni občine in s tem seznanili pristojne državne službe. »Zaščitnih sredstev primanjkuje, še zlasti vseh vrst zaščitnih mask,« pojasnjujejo in dodajajo, da je občina iz državnih rezerv RS oz. URSZR pridobila del opreme in jo skupaj z opremo iz občinskih zalog razdelila za nujne potrebe delovanja kritične infrastrukture. Sicer pa se morajo pri nabavi opreme znajti v okviru danih možnosti. Med drugim so se v primeru potrebe po maskah za obraz organizirali tudi občani sami, ki sledijo zgledu in šivajo maske iz blaga. Po njihovih podatkih prostovoljci brez ustrezne zdravstvene izobrazbe ne morejo nadomeščati zdravstvenega osebja, pomagajo pa lahko pri ostalih opravilih (administracija, dostava, prevozi ipd.). S strani Doma upokojencev Brežice je že prišla prošnja, da bi v primeru zaznane okužbe s koronavirusom priskočili na pomoč prostovoljci v smislu pomoči v pralnici, pri čiščenju ipd.

Prostovoljci dostavljajo nujna živila in zdravila

Brežiškim občanom je na spletni strani Občine Brežice na voljo posebna podstran Koronavirus, ki vsebuje vse pomembne podatke ter tudi povezave do navodil Vlade RS in ostalih pristojnih institucij. Posebno telefonsko številko za starejše so objavili tudi v Posavskem obzorniku (številka 051 20 10 10, na kateri sprejemajo klice občank in občanov med 8.00 in 16.00, klici v preostalem času pa se beležijo in vračajo v prej navedenem časovnem okvirju). »Občina Brežice je aktivirala prostovoljce za dostavo nujnih živil in zdravil starostnikom, ki potrebujejo našo pomoč. Delo prostovoljcev poteka pod okriljem Občine Brežice in ZPTM Brežice, kjer koordinatorka sprejema klice starejših ter s prostovoljci organizira dostavo nujnih živil in zdravil. Pri tem sodelujejo z občinskim Rdečim križem, župnijskimi Karitas in Ozaro,« razlagajo na občini.

OBČINA SEVNICA: ZDRAVSTVENO OSEBJE BI NASTANILI NAJPREJ V DIJAŠKI DOM

Poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitja Udovč je 13. marca, dan po razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19, za potrebe izvajanja ukrepov in nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči na območju sevniške občine aktiviral razširjen štab Civilne zaščite, so sporočili z Občine Sevnica. Hkrati je bil aktiviran tudi občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije v občini Sevnica, ki je javno dostopen na spletni strani občine. Poleg Zdravstvenega doma Sevnica, v prostorih katerega je tudi vstopna točka za obravnavo bolnikov in tistih s sumom okužbe na koronavirus, se na območju občine Sevnica nahaja en vzgojno-izobraževalni zavod z nastanitvenimi kapacitetami, to je dijaški dom Srednje šole Sevnica. Večina sob dijaškega doma je bila v letu 2015 preurejena v mladinski hotel (Youth Hostel Sevnica). V okviru hostla so na voljo sobe z dvema oz. tremi posteljami s skupno kopalnico. Skrbnik hostla je Srednja šola Sevnica, štab Civilne zaščite občine Sevnica pa se s šolo dogovarja za nadaljnje korake v primeru izražene potrebe po zagotavljanju dodatnih prenočišč za zdravstvene delavce, pripadnike Civilne zaščite in Policije, so razložili. Občina Sevnica je v sodelovanju s štabom CZ občine Sevnica za primer aktiviranja in vpoklica objektov opredelila razpolaganje še z naslednjimi kapacitetami: Športnim domom Sevnica, Športno dvorano Sevnica, šolskimi objekti, stanovanji v bloku, sobah v dveh hostlih in nastanitvijo v zasebnih sobah.

Na pomoč tudi bolničarji

Situacijo glede zaščitne opreme na Občini Sevnica podrobno spremljajo in verjamejo, da bo Vlada RS pravočasno zagotovila ustrezno količino zaščitne opreme. Dodajajo, da ima občina za potrebe varnega opravljanja dela ustrezne zaloge zaščitnih sredstev in trenutno ne beležijo pomanjkanja. »Občina Sevnica tudi preko svojih partnerjev zagotavlja določeno število zaščitne opreme, ki bo namenjena prioritetno vsem službam, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Prav tako Občina Sevnica z zdravstveno službo dnevno preverja njihove potrebe, ne glede na pristojnost, kdo zagotavlja opremo in za koga,« še pravijo. Ocenjujejo, da je verjetnost nenadzorovanega izbruha okužb, ki bi ohromil delovanje lokalnega zdravstvenega sistema, zelo majhna, saj je potrjenih primerov okužb na območju občine Sevnica zelo malo, prav tako so sprejeti vsi potrebni varnostni ukrepi, katerih se občanke in občani zelo zgledno in dosledno držijo. Omenjajo, da je za morebitne potrebe po dodatnem kadru zdravstveni službi na voljo tudi deset bolničarjev iz ekipe prve pomoči, ki je organizirana preko OZRK Sevnica. V pripravljenosti so še bolničarji iz ekipe prve pomoči, ki so organizirani preko Gasilske zveze Sevnica. Prostovoljci so prav tako organizirani preko OZRK.

Vsem gospodinjstvom informativni letaki

Občina Sevnica je vzpostavila podstran na svoji spletni strani, na kateri dnevno posodablja informacije v zvezi z epidemijo koronavirusa. Vse pomembne informacije sporoča tudi preko svojega Facebook profila. V prejšnjem tednu so vsa gospodinjstva v občini Sevnica prejela tudi informativni letak s pomembnimi telefonskimi številkami in drugimi uporabnimi informacijami, v pripravi je dodaten letak, ki ga bodo gospodinjstva prejela v tem tednu. »Vsak petek na seznam medijev, kjer so zajeti tako spletni portali kot časopisi, lokalne televizije in radii, pošiljamo občinske novice Občine Sevnica. V času razglašene epidemije radijskim postajam posredujemo še dodatne novice, ki so bile ustvarjene prav za potrebe radijskega obveščanja in so radijskim postajam posredovane po potrebi,« dodajajo.

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI: KOLIČINA ZAŠČITNIH SREDSTEV TRENUTNO ZADOSTUJE

V občini Kostanjevica na Krki, kjer bo v primeru večjega izbruha načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh aktiviran ter bodo v skladu z njim stekle vse aktivnosti, trenutno občinska uprava in štab CZ spremljata dogajanje v občini. Če pride do nenadnega izbruha okužb, bosta za oskrbo obolelih in nastanitev zdravstvenega osebja služili Zdravstvena postaja Kostanjevica na Krki in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Tudi pri njih zaščitna sredstva dobivajo preko brežiške izpostave URSZR. Kot ocenjujejo na občini, glede na trenutno stanje njihova količina zadostuje, v primeru izbruha pa se bo treba obrniti na državo. Če bo potreba, bodo za pomoč pri oskrbi prosili tudi prostovoljce. Svoje občane seznanjajo preko objav na občinski spletni strani, sicer pa menijo, da je preko medijev zadostna sprotna objava teh informacij.

OBČINA RADEČE: PONUDIJO LAHKO PRIBLIŽNO 60 LEŽIŠČ

Z Občine Radeče so odgovorili, da je občinski štab CZ aktiviran in deluje v skladu z navodili Štaba CZ Zahodna Štajerska ter v sodelovanju z občino. Nastanitvene kapacitete za zdravstveno osebje so na voljo v koči na Magolniku, lovskem domu in ribiškem domu, skupaj približno 60 ležišč. V primeru številnih okužb bo Zdravstveni dom Radeče ukrepal v skladu s sprejetimi protokoli, pravijo v Radečah, kjer je trenutno prenehal z delovanjem tudi Center za starejše Dobra energija. »Kot verjetno vse stale občine, se tudi na naši občini samooskrbujemo z zaščitnimi sredstvi, kajti potreb po zaščitni opremi, ki smo jih javili na URSZR, še nismo prejeli,« je odgovor radeške občine na vprašanje o zaščitnih sredstvih. Ker laični prostovoljci nimajo kompetenc za izvajanje zdravstvenih storitev, bodo pomoč, če bo treba, iskali pri drugih zdravstvenih ustanovah, s katerimi dogovori že potekajo. Občane z ukrepi in aktivnostmi obveščajo preko obvestil na spletni strani občine, preko mrež elektronskih naslovov društev, svetnikov, direktorjev javnih zavodov in javnih podjetij, kabelske TV in medijev.

POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V ČASU EPIDEMIJE

V občini Krško trenutno nimajo podatka, da bi katero od podjetij v celoti prenehalo s svojo dejavnostjo. Glede na njihovo lastno presojo podjetja delujejo normalno ali pa v zmanjšanem obsegu. Na Občini Brežice pravijo, da glede na to, da podjetja niso dolžna obveščati občine o tem, ali poslujejo ali ne, nimajo teh podatkov. Oddelek za gospodarske dejavnosti na Občini Sevnica je preko elektronske pošte stopil v kontakt z večino podjetij v občini oz. z njihovimi poslovalnicami, občina z njimi redno komunicira in pridobiva podatke. Večina gospodarskih družb sicer dela, hkrati pa postopoma zmanjšujejo število prisotnih delavcev na delovnih mestih. V minulem tednu so predvsem trgovine izredno izboljšale zaščitenost tako zaposlenih kot strank, izpostavljajo na občini. »Občina Sevnica nudi močno podporo lokalni oskrbi, zato pridobiva in posreduje podatke javnosti. Zaradi te aktivnosti nismo odprli tržnice za redni promet, saj smo uspešno vzpodbudili neposreden nakup hrane na kmetijah, kjer kupci in prodajalci lažje izvajajo preventivne zaščitne ukrepe. Gospodarske družbe so prav tako bistveno izboljšale opremljenost z razkužili in zaščitno opremo,« se glasi pojasnilo sevniške občine. V kostanjeviški občini v celotnem ali vsaj delnem obsegu v tem času poslujejo štiri podjetja, in sicer Krovstvo in tesarstvo Sandi Tršinar s.p., Kolpa d.d., Resistec d.o.o. ter Trgovina in servis Ladko Petretič s.p.

KAKO JE Z DELOVANJEM OBČINSKIH JAVNIH ZAVODOV?

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica so občine, svojo dejavnost opravljajo skladno s priporočili resornih ministrstev in predpisi. Večina – osnovne šole, vrtci, kulturne ustanove, knjižnice z enotami – je zaprla vrata, nekateri JZ delujejo v omejenem obsegu, način delovanja so objavili na svojih spletnih straneh. Tisti, ki jim je delo v določeni meri omogočeno na daljavo (preko spleta ali po telefonu), še omogočajo določene storitve uporabnikom. »Seveda pa to ne velja za Poklicno gasilsko enoto Krško, ki je gasilska enota širšega pomena in tudi osrednja gasilska enota v občini Krško ter zagotavlja nemoteno izvajanje javne gasilske službe na območju občine,« so dodali na Občini Krško. Vsi JZ v občini Brežice, razen Zdravstvenega doma Brežice in Lekarne Brežice, v tem času fizično ne poslujejo s strankami, zaprti so lokali, izjema je mladinski hotel ZPTM Brežice, kjer deluje nujna infrastruktura za potrebe namestitve predvsem zdravstvenih delavcev.

OBČINSKI USLUŽBENCI KORISTIJO (STAR) DOPUST IN DELAJO OD DOMA

Občinska uprava v Krškem deluje v omejenem obsegu in preko elektronskih medijev. Uslužbencem je skladno s priporočili in predpisi omogočena najprej izraba preostalega letnega dopusta iz leta 2019 in čakanje na delo doma. Zaposleni v brežiški občinski upravi izvajajo vse potrebne procese za delovanje občine, od 12. 3. do nadaljnjega pa je delo s strankami v času uradnih ur omejeno na kontakte po telefonu in po e-pošti, samo v izjemnih primerih, kadar se nujne zadeve ne da rešiti po telefonu ali e-pošti, je možen sprejem stranke v sprejemni pisarni po obveznem predhodnem dogovoru. »Ker so se s 16. 3. zaprle šole in vrtci, je občina zaposlenim omogočila koriščenje starega dopusta, nadur in ostalih odsotnosti, kar pomeni, da v tem obdobju oddelki v občinski upravi delujejo v zmanjšani sestavi. Glede na potrebe delovnega procesa je zaposlenim omogočeno tudi delo od doma,« so še zapisali, pri čemer poudarjajo, da so prioritete zaposlenih, da občina tudi v teh dneh skrbi za potrebe svojih občanov, da spodbuja in ozavešča k ravnanju, ki varuje zdravje ter da preudarno in gospodarno deluje in razpolaga s sredstvi. »Občina Brežice je zato k odgovornemu ravnanju pozvala zavode in podjetje v svoji lasti, predlagane ukrepe skrbno izvaja in spremlja. Občina Brežice in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, bodo v tem času izvajali samo nujna javna naročila in tista javna naročila, katerih postopki trajajo več mesecev, vsa ostala naročila bodo do nadaljnjega ustavljena,« še pojasnjujejo. Občinska uprava Občine Sevnica vse naloge opravlja tekoče. Zaradi varovanja zaposlenih je omejila osebne stike, vsi zaposleni pa so dosegljivi po telefonu in elektronski pošti. Od petih zaposlenih v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki trenutno delajo tri uslužbenke (finance, tajništvo in direktorica občinske uprave, ki hkrati dela tudi za CZ), dva pa koristita še lanski dopust. »Težav ni, skrbimo za higieno rok, razkuževanje in varnostno razdaljo. Delamo pa tako ali tako vsak v svoji pisarni,« sporoča direktorica občinske uprave Judita Lajkovič. Tudi v Radečah občinska uprava posluje, komunikacija s strankami pa je izključno po telefonu, elektronski ali navadni pošti, je pojasnila direktorica občinske uprave mag. Marjetka Lipec.

R. R.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

07.05.2020 | Redakcija

Vesele praznike!

01.06.2020 | Sporočilo

Sonaravno obvladovanje visokih voda