Časopis za pokrajino Posavje
23.10.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obnova kostanjeviške šole bo dobrih 200 tisočakov dražja

Objavljeno: Petek, 11.05.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
Obcinski_svet_Kostanjevica_16_redna_seja_04

Seje se je znova udeležilo šest svetnikov (foto: arhiv PO).

Kostanjeviški občinski svet je imel v četrtek popoldne 7. izredno sejo v tem mandatu, na kateri so potrdili novelacijo investicijske dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Jožeta Gorjupa.

Sklic seje je bil nujen, saj je rok za oddajo vloge v ponedeljek, 14. maja, in danes na občini s polno paro dopolnjujejo zahtevek. Investicijska dokumentacija je bila sicer potrjena na redni seji občinskega sveta v začetku februarja, v njej pa je bila predvidena vrednost investicije v višini 1.241.092,91 evrov ter izvedba v letu 2018. V skladu z novelacijo se vrednost investicije poveča z omenjenega zneska na 1.489.797,49 evrov, kar je posledica dodatnih del: ureditve strelovoda za cel objekt, osvežitve fasade starega dela šole, zamenjave dela ometov v starem delu šole, popravila vhodnih vrat in izvedbe novega vetrolova, ureditve okolice, zamenjave grelnih teles v starem delu šole ter nujnih vzporednih investicijsko-vzdrževalnih del na starem delu šole. Poleg tega je bilo v prvem investicijskem programu in vlogi o zainteresiranosti predvideno, da občina financira iz javno-naročniškega dela operacije klimate, sedaj pa so vključeni v javno-zasebno partnerstvo, zato je delež sofinanciranja občine v tem delu 125.000 in ne 90.000 evrov. Prav tako se spreminja časovni načrt izvedbe investicije –  ne sama izvedba, ki se bo izvajala v letu 2018, pač pa črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada, ki se prestavlja v leto 2019, zato bo po sprejemu sklepa treba uskladiti NRP oz. pripraviti rebalans proračuna. Šest svetnikov, ki so se udeležili seje, so potrdili predlagano novelacijo.
 
Ob tem so podali še soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico Posavskega muzeja Brežice. Na ponovljen javni razpis za direktorja muzeja se je prijavila le slednja, dosedanja v. d. direktorice, potrditi pa jo morajo občinski sveti vseh štirih občin – soustanoviteljic muzeja.

P. P.
« Nazaj na seznam
»