Časopis za pokrajino Posavje
28.01.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obnova lokalne ceste Cerklje–Črešnjice se bo nadaljevala z ureditvijo večnamenske poti

Objavljeno: Sobota, 26.11.2022    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSC_4643

Trenutno se izvaja faza, ki vključuje obnovo ceste z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v naselju Cerklje ob Krki.

Občina Brežice v letu 2022 obnavlja lokalno cesto Cerklje ob Krki–Črešnjice in gradi pločnik v naselju Cerklje ob Krki. Projekt sofinancira Ministrstvo za obrambo v skladu z leta 2007 sklenjenim Dogovorom o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki z namenom, ki občino in ministrstvo povezuje k skupnim vlaganjem v lokalno infrastrukturo. Občina trenutno izvaja dve fazi projekta Obnova lokalne ceste LC 024011 Cerklje–Črešnjice in izgradnja pločnika (projekt je razdeljen na štiri faze). Najprej se je izvedla faza projekta, ki obsega rekonstrukcijo ceste med Cerkljami ob Krki in Črešnjicami v dolžini 720 m, sedaj se izvaja faza, ki vključuje obnovo ceste z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v naselju Cerklje ob Krki v dolžini 180 m ter priključkom na državno cesto R2-419. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan (zvočna izjava), želi občina z obnovo ceste in gradnjo pločnika z javno razsvetljavo izboljšati prometno varnost v prometu.

Pogodbena vrednost izvedbenih del za ti dve fazi znaša dobrih 563.000 evrov. Projekt sofinancira Ministrstvo za obrambo v višini 356.000 evrov, občina pa 207.000 evrov. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje KOP Brežice, d.d. Večina del bo zaključenih do konca leta 2022, rok za dokončanje vseh del pa je 30. 4. 2023.
DSC_4650

Izvedena je prva faza projekta, ki obsega rekonstrukcijo ceste med Cerkljami ob Krki in Črešnjicami v dolžini 720 m.

 
Nadaljevanje projekta z ureditvijo večnamenske poti ob cesti Cerklje ob Krki–Črešnjice
 
Občina Brežice bo ob zaključku projekta obnove lokalne ceste Črešnjice–Cerklje in gradnje pločnika v Cerkljah ob Krki začela s pripravo na izvedbo zaključnih dveh faz, ki obsegata ureditev večnamenske poti z javno razsvetljavo ob obnovljeni lokalni cesti med Cerkljami ob Krki in Črešnjicami ter rekonstrukcijo ceste od središča Črešnjic proti Hrastju. Na to, kdaj bo občina lahko uresničila zadnji dve fazi projekta (obnova ceste Črešnjice–Hrastje in izvedba večnamenske poti), bo pomembno vplivala pripravljenost za sodelovanje lastnikov zemljišč, čez katere bo potekal projekt večnamenske poti, in razpoložljivost sredstev v proračunu ter sredstev sofinanciranja. 
 
V letu 2022 je bila glede na projektantsko oceno celotne investicije (skoraj 1 milijon evrov) sprejeta odločitev, da se najprej izvedeta obstoječi fazi projekta (obnova lokalne ceste v dolžini 720 m in obnova ceste ter izvedba pločnika z javno razsvetljavo v naselju v dolžini 180 m), ki sta bili del dogovora za sofinanciranja z Ministrstvom za obrambo, kjer so bile urejene lastniške zadeve in v okvirih razpoložljivih sredstev.
 
V letu 2020 s pomočjo državnih sredstev že uredili križišče v Črešnjicah
 
V letu 2020 je Občina Brežice zaključila projekt ureditev križišča na Črešnjicah, za katero je sredstva poleg občine prispevalo tudi Ministrstvo za obrambo v skladu z dogovorom. Približno 420.000 evrov vredno investicijo je ministrstvo takrat sofinanciralo v višini 300.000 evrov, 120.000 evrov pa je prispevala občina. Urejanje križišča in ostalih ureditev, ki so namenjene predvsem izboljšanju prometne varnosti v središču naselja, je potekalo med septembrom 2019 in majem 2020. Projekt je poleg ureditve križišča, postavitve dveh avtobusnih postajališč, pločnika in javne razsvetljave dodatno uredil tudi dotrajano cesto proti Cerkljam ob Krki z namenom izboljšanja prometne varnosti. Na pobudo krajanov ter ob ugotovitvi, da je cesta Črešnjice–Cerklje ob Krki dotrajana in zato manj varna za promet, je občina sanirala tudi del ceste v dolžini dobrih 200 m, ki vodi od središča Črešnjic proti Cerkljam ob Krki. Zgrajen je bil tudi pločnik in urejena javna razsvetljava.

Vir: Občina Brežice, foto: R. R.
« Nazaj na seznam
»