Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Obnovljen železni most v Brežicah po skoraj petih letih znova sproščen za promet

Objavljeno: Nedelja, 17.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
zelezni_most_brezice_otvoritev (62)

Takoj po uradnem odprtju so se zbrani sprehodili po obnovljenem železnem mostu v Brežicah ...

V soboto je bilo slovesno v Brežicah, kjer so točno opoldne namenu predali obnovljen železni most, simbol tako občine kot mesta, ki povezuje bregove reke Save in Krke oz. kranjsko in štajersko deželo, kot radi rečejo v teh koncih. Na odprtju se je zbrala lepa množica ljudi, ki so se nato tudi lahko sprehodili po mostu, na ploščadi pred HE Brežice pa pokusili županov golaž in se ustavili na stojnicah turističnih društev iz občine Brežice.

zelezni_most_brezice_otvoritev (51)

... še prej pa so slavnostno prerezali otvoritveni trak; z leve: Bogdan Palovšnik, Rafael Drstvenšek, Igor Zorčič, mag. Andrej Vizjak, Ivan Molan, Mila Levec, Robert Veličevič in Alenka Černelič Krošelj.

Ponovnega odprtja mostu so se med drugim udeležili predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, župan Občine Brežice Ivan Molan, podžupanja in podžupan Občine Brežice Mila Levec in Bogdan Palovšnik, nekateri člani občinskega sveta, predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj, predsednik sveta KS Velike Malence Robert Veličevič, predstavnik izvajalca del podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Rafael Drstvenšek ter seveda lepo število občank in občanov, meščank in meščanov, krajank in krajanov.

Železni most čez Savo in Krko na začetku 20. stoletja ročno zgradili v samo enem letu

zelezni_most_brezice_otvoritev (69)

Sprehod po mostu je potekal ob ritmih obeh godb v občini, ki sta za to priložnost nastopili skupaj.

Povezovalka otvoritve Anja Urek je med drugim omenila, da se je zahteva za gradnjo mostu čez Savo in Krko pri Brežicah pojavila že leta 1869 na sevniškem taboru, kasneje je bilo takih pobud še več, saj je bil most zelo pomemben za promet med Kranjsko in Štajersko, ker je omogočal prometno povezavo tudi v času poplav, ko brod ni mogel prečkati Save. Železni most čez Savo in Krko so začeli graditi spomladi leta 1905 in so ga zgradili v rekordnem enem letu, čeprav so večino dela morali opraviti ročno. Ko so ga leta 1906 izročili namenu, je bil s 524 metri tretji najdaljši tovrstni most v Avstro-Ogrski monarhiji in menda največji na Balkanu. Preživel je tri vojne, potres leta 1917 in poplave, bil nekajkrat temeljito popravljen, večkrat obsojen na propad, a je preživel. Ob brežiškem gradu in vodovodnem stolpu ostaja most simbol mesta in občine s statusom tehničnega spomenika. Kot je razvidno iz arhiva, je ob otvoritvi novega mostu leta 1906 v Brežicah potekalo veliko slavje, vendar to ni bil trenutek veselja za vse Brežičane. Mesto je bilo 25. avgusta 1906 okrašeno s črno-rdeče-rumenimi nemškimi zastavami, to so bili časi velikih napetosti med brežiškimi Slovenci in nemško manjšino. Kaplja čez rob je bila odločitev, da bodo na odprtje povabili cesarskega namestnika. Zaradi te provokacije se Brežičani slovenskih korenin in povabljeni slovenski župani brežiškega okraja odprtja mostu sploh niso udeležili.
zelezni_most_brezice_otvoritev (84)

Ponovnega odprtja mostu so se občani še posebej razveselili.


Most popolnoma zaprt od konca leta 2016

Most je kasneje večja popravila doživel leta 1937, saj je bil takrat tako dotrajan, da so z napisi dovoljevali le težo do 1000 kilogramov, na obeh straneh mostu je visela tudi opozorilna tabla, naj vozijo korakoma, sicer bodo plačali kazen, s tem so se zavarovali pred morebitno nesrečo, ki bi jo lahko povzročilo tresenje pod konjskimi kopiti. Popravilo mostu je takrat prevzela Dravska banovina, položena je bila železno-betonska osnova in prek nje vgrajene lesene kocke. Ker podlaga zaradi vojne ni bila redno vzdrževana, so kocke izsekali in nadomestili z debelimi deskami. Šele na začetku 70. let je bil most spet obnovljen, dobil je tudi asfaltno prevleko. Do leta 1972, ko je bil zgrajen nov most čez Savo na Čatežu, je bil brežiški železni most edina povezava med bregovoma Save in Krke, zaradi dotrajanosti so ga leta 1987 zaprli za promet, obnove pa je bil deležen spet v letih od 1991 do 1996. Tega leta je bilo 25. oktobra odprtje prenovljenega mostu, po prenovi je promet potekal samo v eno smer, in sicer iz smeri Brežic z obveznim zavijanjem na desno ob priključitvi na regionalno cesto Krška vas–Čatež. Ljudje so se po uradnem odprtju z različnimi motornimi vozili, kolesi ali peš podali po 527 metrov dolgem objektu.
zelezni_most_brezice_otvoritev (120)

Na stojnicah je bilo zelo živahno.

Most je zdržal do začetka poletja 2016, ko je bil dostopen le še za pešce in kolesarje, konec novembra tega leta pa je občina izdala popolno zaporo mostu čez Savo in Krko. Med strokovnim pregledom je bilo namreč ugotovljeno, da je ost potreben temeljite obnove, saj je spodnji del mostu čez Savo prizadela močna korozija ter ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. Občina se je nato odločila za zahtevno sanacijo in obnovo izvedla v dveh fazah – najprej je obnovila most čez Savo in nato most čez Krko ter povezavo med njima. V postopkih javnega naročanja je bilo za izvajalca celovite sanacije izbrano podjetje Rafael d.o.o. iz Sevnice. Sanacija železnega mostu čez Savo v dolžini 114 metrov je trajala dve leti. Pred začetkom obnove mostu je bilo treba prestaviti vodovod in plinovod. V letih 2020 in 2021 je občina obnovila še most čez Krko v dolžini 66 metrov in del mostu, ki poteka po kopnem. V sklopu obnove so prenovili celotno nosilno konstrukcijo, zamenjali vsa vozlišča, nosilno konstrukcijo, uredili odvodnjavanje, postavili hidroizolacijo in celoten most prebarvali. Obnova mostu čez Krko je bila zahtevna, saj so morali zamenjati betonsko ploščo, na kateri je vozišče.

Slikovit brežiški železni most je bil v preteklosti tudi prizorišče snemanja filmov; ameriški igralec Robert Mitchum je na mostu in v bližnjem gradu leta 1983 posnel nekaj kadrov filma in mini serije Vojne vihre, Jackie Chan pa je leta 1986 v akcijskem filmu Božji oklep po mostu drvel z motorjem za motokros.

Župan Molan: Ljudje so na ta most čustveno navezani
zelezni_most_brezice_otvoritev (140)

Zmagovalna ekipa TD Sromlje, ki je skuhala najboljši županov golaž, z županom in podžupanjo


Občina Brežice je za tehnično in finančno zahtevno obnovo železnega mostu v letih 2018, 2019 in 2020–2021 namenila dobrih 2,5 milijona evrov lastnih sredstev. Župan Ivan Molan je ob tem dejal, da je navzven videti vse tako enostavno, a v resnici je bilo treba veliko naporov, da so lahko prišli do obnovljenega mostu, tako izvedbenih kot tudi finančnih. Po njegovih navedbah se je zgodba začela po statični presoji mostu, ko so ugotovili, da je most v izredno slabem stanju, vsi glavni nosilci so bili že tako zarjaveli, da bi lahko prišlo celo do porušenja. Zato je bilo treba most zapreti in poiskati rešitve za njegovo obnovo. Molan je dejal, da v Sloveniji ni veliko gradbene stroke, ki bi se bila sposobna lotiti obnove takšnega mostu, zato si tudi projektanti niso bili povsem enotni glede tega. »Vemo, da ima Sava svoje specifike, treba je upoštevati naravovarstvene pogoje in dejstvo, da Sava lahko občasno tudi poplavi. Prve ideje so bile, da bi se most od spodaj podprl in se zamenjajo spodnji nosilci. Kasneje smo s pomočjo podjetja Rafael in strokovnjakov ugotovili, da je obnova mostu možna na drugačen način,« je pojasnil in dodal, da bi verjetno tudi danes prej postavili novega, kot pa ga obnovili, kajti treba je bilo zamenjati vsako vozlišče posebej, v nadaljevanju pa urediti še povezavo med obema mostovoma in del čez Krko, ki je bil v še slabšem stanju, saj je bilo treba zamenjati kompletno nosilno ploščo. Prepričan je, da so ljudje na ta most tudi čustveno navezani, zato jih je tudi toliko prišlo na odprtje. »Slišal sem, da so bili tudi leta 1996, ko je potekalo odprtje prenovljenega mostu, določeni protesti nezadovoljnih občanov, tako da sem vesel, da nas danes ta most združuje in povezuje,« je poudaril in še omenil, da bo prometni režim čez most podoben kot pred njegovim zaprtjem – osebna vozila se bodo lahko vozila v eno smer, in sicer iz Brežic, pešci in kolesarji pa seveda v obe smeri.

Zbrane je nagovorila tudi predsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj in dejala, da takšni dogodki, kot je odprtje obnovljenega mostu, dajejo veliko energijo in povedo, da živimo v lepih časih. Ob vzhičenosti, ki jo je čutila ob odprtju, si je zaželela, da most še naprej pomeni trdnost med obema deželama in ljudmi ter nazaj postane živahno sprehajališče pa tudi stičišče različnih načinov mobilnosti, zato je povabila Brežičane, da ga bolj uporabljajo za pešačenje in kolesarjenje. Okoljski minister mag. Andrej Vizjak pa je povedal, da mostovi vedno povezujejo, tako bo tudi ta most spet povezal občane občine Brežice, Kranjce in Štajerce. »Gre za most, ki nosi lokalno cesto, in takšnega sploh ni v Sloveniji pa tudi verjetno v širši okolici ne. Obenem je simbol mesta tudi vodovodni stolp, ki se je tudi začel obnavljati in bo v roku leta dni postal razgledna točka, tako da bomo lahko ponosni na oba prenovljena brežiška simbola. S tem tudi krepimo pomen in identiteto našega mesta in naše občine,« je še izjavil.

Po svečanem prerezu traku in s tem predaji namenu obnovljenega mostu so se zbrani ob ritmih obeh godb v občini, Pihalnega orkestra Kapele in Gasilskega pihalnega orkestra Loče, sprehodili po mostu in tako nadaljevali tradicijo izpred 25 let. Za nastop so še prej poskrbele tudi članice ŠKD Mažoretke Dobova.

Kuhanje županovega golaža in predstavitev turističnih društev

Na ploščadi pred HE Brežice se je slavje ob odprtju mostu nadaljevalo. Na stojnicah so se z degustacijo hrane in pijače predstavljala turistična društva v brežiški občini – TD Dobova, TD Sromlje, TD Pišece, TD Zakot-Bukošek-Trnje, VTKD Cerklje ob Krki, TD Velike Malence, TD Kapele, Brodarsko-turistično društvo Mostec, TD Globoko, svoji stojnici sta imela tudi Občinska turistična zveza Brežice in Društvo kmetic Brežice. Komisija v sestavi Alison Teodorovič, Jože Prah in Roman Baškovč je ocenila, da je imelo najlepše urejeno stojnico (dekoracija, urejenost kuhalnega prostora in turistična ponudba) TD Velike Malence, najboljši županov golaž (najboljša struktura, barva, vonj in okus) pa je skuhalo TD Sromlje.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»