Časopis za pokrajino Posavje
18.10.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Od 1. 1. 2018 v pokoj lahko tudi po ZPIZ-2E

Objavljeno: Petek, 05.01.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSCF0477

Upravičenci lahko obrazec (ZPIZ-2E) poiščejo na spletu.

Dne 9. 11. 2017 je bil v državnem zboru sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), ki se bo začel uporabljati s 1. 1. 2018. Uživalci pokojnine, ki so z upoštevanjem obdobja prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 31. 12. 2012, uveljavili pravico do starostne ali predčasne pokojnine po ZPIZ-2, bodo lahko zahtevali novo odmero starostne pokojnine oziroma odmero starostne pokojnine namesto predčasne pokojnine z upoštevanjem obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje kot pokojninske dobe brez dokupa. Takšno odmero lahko zahteva tudi uživalec delne pokojnine, uživalec sorazmernega dela pokojnine ter zavarovanec, ki se mu izplačuje 20 % pokojnine. Če bodo vložili zahtevo v roku šestih mesecev po začetku uporabe ZPIZ-2E, sej jim bo pokojnina odmerila od 1. 1. 2018 dalje, če bodo vložili zahtevo po poteku šestih mesecev, pa se jim bo pokojnina odmerila od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Ena od pomembnejših novosti, ki jo prinaša novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 in pripomore k večji pravni varnosti delavcev v delovnem razmerju je določba 134.a člena ZPIZ-2. Ta določa poseben način upoštevanja obdobij, za katera prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso bili obračunani. Zavod, na podlagi evidenc, s katerimi razpolaga po prejemu podatkov iz FURS-a, delodajalcu in zavarovancu, za katere delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, posreduje obvestilo. Ta vsebuje poziv delodajalcu, da mora izplačati plačo, če je še ni, in predložiti obračun davčnega odtegljaja. Zavarovanca pa se obvesti o obdobju, za katero njegov delodajalec ni obračunal prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, o posledicah, ki jih ima dejstvo, da delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, hkrati pa se ga pozove, da se izreče o prejemu plače, vključno z njeno višino. Navedena obvestila zavod po elektronski poti posreduje Finančni upravi RS in Inšpektoratu RS za delo. Obdobja, na katera se nanaša obvestilo, se upoštevajo v pokojninsko dobo, ne glede na to, da prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso niti obračunani, niti plačani. Pomembna novost, ki jo naveden člen tudi prinaša, je tudi pristojnost Finančne uprave RS, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso izplačali plače in predložili obračuna davčnega odtegljaja.

VIR: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 
« Nazaj na seznam
»