Časopis za pokrajino Posavje
24.10.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Odgovor Občine Krško na zapis g. Jožeta Olovca z naslovom Prenova Ulice Anke Salmič

Objavljeno: Petek, 25.09.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Spoštovani, Občina Krško k vsakemu projektu oz. naložbi vedno pristopi v sodelovanju s krajani in posamezno krajevno skupnostjo, saj je cilj vsake nove naložbe oz. projekta, da ta pripomore k boljšim pogojem bivanja in dela v posameznem kraju.

Sodelovanje s krajevno skupnostjo in krajani je že v začetku pri sami izdelavi projektne dokumentacije ključnega pomena. Tudi v primeru priprave projekta Rekonstrukcija Anke Salmič 2. faza Občina Krško že vse od načrtovanja tega projekta sodeluje s KS Leskovec pri Krškem kot tudi s krajani. Že v tisti fazi je Občina Krško upoštevala večino zahtev krajanov in KS Leskovec pri Krškem, ki jih je bilo v skladu s strokovnimi stališči možno upoštevati in katere bodo pripomogle k izboljšanju nove ureditve ulice.

G. Jože Olovec je v svojem zapisu navedel pričakovanja, ki jih ima svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, o katerih smo se z njimi večkrat pogovarjali in usklajevali že pri samem načrtovanju projekta. Večina jih je bila upoštevana
  1. V skladu s projektno dokumentacijo pločnik med Grebenčevo ulico in odcepom za cerkev Sv. Ane ni predviden ( v času projektiranja KS Leskovec pri Krškem tega predloga ni podala).
  2. Prenova vozišča na odcepu Rožanc je v projektu obnove ulice Anke Salmič načrtovana in bo tudi izvedena.
  3. Razširitev odcepa iz Grebenčeve ulice je predvidena s projektno dokumentacijo, tako da bo srečevanje dveh vozil neovirano.
  4. Uvoz iz gozdne poti bo urejen in razširjen, v kolikor bomo pridobili pozitivno soglasje s strani lastnikov zemljišč, ki jih potrebujemo za samo širitev.
  5. Prenovljeno vozišče ostaja na isti koti, kot je bilo do sedaj staro. Pri sami izgradnji bo izvajalec pri vsakem posameznem uvozu k hiši preveril padec cestišča in če se bo izkazalo, da se voda s cestišča zliva na privatni dovoz, bodo vgrajene rešetke, v primeru, da s projektno dokumentacijo še niso predvidene.
  6. Razmak med jaški bo tam, kjer je le mogoče, izveden v koloteku. Zaradi velikega števila obstoječih vodov in predvidenih novih s projektom, bo to težko zagotoviti vsepovsod.
  7. V skladu s projektno dokumentacijo so na vseh povoznih površinah predvideni samonivelirni pokrovi jaškov, gre pa za trenutno najkvalitetnejše jaške na trgu.
  8. Zaradi velikega zlivnega območja s kmetijskih površin (sadovnjaki, njive), ki so v privatnem lastništvu – ocenjeno  območje na več kot 0,5 ha nad navedenimi objekti ob velikih nalivih prihaja do gravitiranja zalednih vod na omenjeno območje. Po ocenah se na območje ob velikih nalivih zlije tudi več kot  200 l/s meteornih vod, pomešanih z blatom, tako velikih količin pa ni možno spuščati v meteorno kanalizacijo, če želimo zagotoviti optimalno delovanje kanalizacije. Prav tako smo preverili, ali je rešitev v izgradnji ponikovalnice, vendar zaradi neugodne sestave tal to ni mogoče. Skupaj s krajevno skupnostjo iščemo rešitev.
  9. Del izpusta meteorne vode z ulice Anke Salmič je s projektno dokumentacijo predviden v obstoječi kanal na gozdni poti, v ta namen bomo del kanala sanirali. Del izpusta meteornih vod je s v skladu s projektno dokumentacijo predviden s priključitvijo na že obstoječo meteorno kanalizacijo mimo objekta  na ulici Anke Salmič 81. Po podatkih in ocenah projektanta se količina zajete meteorne vode z novim projektom v tem delu ne povečuje. Stanje obstoječe meteorne kanalizacije bomo naknadno preverili.
  10. Priključek Grebenčeve se na uvozu z Anko Salmič samo razširi in smiselno priključi. Modernizacija celotnega priključka do ostrega ovinka v sklopu trenutne investicije ni predvidena.
Pri naložbi in njenem načrtovanju, tako kot pri vsaki, se upoštevajo najnovejša znanja in dognanja stroke. Naš cilj je zgraditi najkakovostnejšo in učinkovito infrastrukturo, ki si jo naši občani zaslužijo, vsekakor pa brez sodelovanja in konstruktivnih dogovorov ne gre.

Občina Krško
 
« Nazaj na seznam