Časopis za pokrajino Posavje
28.02.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

OS Krško: pravilnik o vrtcih, namakalni sistemi in komunalni prispevek

Objavljeno: Sobota, 23.01.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
os krsko-pokrajine (14)
Občinski svet Krško je na četrtkovi 19. redni seji poleg osnutka mnenja k predlogu pokrajinske zakonodaje (o čemer smo že poročali) obravnaval še osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce občine Krško, osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini ter osnutek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje krške občine.

Pravilnik o sprejemu otrok v krške vrtce – v pomoč spletna aplikacija SiVrtci
 
Občinski svet je sprejel tudi osnutek pravilnika o sprejemu otrok v vrtce občine Krško. Občina Krško bo marca objavila skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2021/2022. Tudi v letošnjem razpisu se bodo pod pogoji razpisa lahko v vrtec vpisali tudi otroci,
os krsko-pokrajine (4)
ki bodo do vključno 28. februarja 2022 izpolnjevali razpisane pogoje. V praksi to pomeni, da bodo rezervirana mesta za otroke, ki s 1. 9. 2021 še ne bodo izpolnjevali pogojev za vpis, jih pa bodo izpolnili tekom šolskega leta do vključno 28. 2. 2022. Otroci se bodo vključevali v vrtec sukcesivno, ko bodo izpolnjevali pogoje za vpis, upoštevajoč oblikovan centralni čakalni seznam. Pri vpisu otrok za šolsko leto 2021/2022 bo vrtcem v pomoč spletna aplikacija SiVrtci, ki bo olajšala oblikovanje oddelkov. Namreč vsi otroci, ki ne bodo dobili mesta v vrtcih v občini Krško, bodo uvrščeni na centralni čakalni seznam. Le-ta preprečuje ponavljanje imen otrok in omogoča vpogled vsem vrtcem občine Krško, ki imajo dostop do spletne aplikacije SiVrtci.

Osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini Krško

Med drugim so svetniki sprejeli tudi osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini. Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) namreč določa, da je upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov lokalna javna služba, kar pomeni, da je lokalna skupnost dolžna normirati in organizirati izvajanje te službe na svojem območju. Za izvajanje te lokalne javne službe bo občina podelila koncesijo. Na območju občine Krško trenutno deluje namakalni sistem Kalce-Naklo. Skupna predvidena poraba vode na celotnih 265 hektarjih prve in druge faze zgrajenega namakalnega sistema je ocenjena na 220 l/s, in sicer v obdobju od marca do oktobra. Obe fazi imata skupno črpališče in transformatorsko postajo. Sistem, za katerega vodna pravica oziroma dovoljenje velja do leta 2040, omogoča kapljično namakanje za kmetijsko proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk. V skladu z osnutkom odloka bodo sredstva za delovanje namakalnega sistema načrtovana v proračunu Občine Krško. Prihodki bodo zagotovljeni iz nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja, stroškov dela, energije, zavarovanja in vodnega nadomestila, ki ga plačujejo uporabniki namakalnega sistema.

Nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka

Na podlagi Zakona o urejanju prostora in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč je Občina Krško pristopila k izdelavi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško. Osnutek odloka so svetnice in svetniki včeraj tudi potrdili. Priprava novega odloka se nanaša predvsem na spremembo faktorjev za izračun komunalnega prispevka, in sicer neto/bruto tlorisne površine objekta, prispevne stopnje zavezanca, faktorjev olajšav ter uvaja strogo ločitev med obstoječo in novo komunalno opremo. Pri pripravi dokumentacije je občina sledila cilju, da se izvedejo potrebni tehnični popravki, kot jih zahteva zakonodaja.

P. P./vir: Občina Krško
 
« Nazaj na seznam