Časopis za pokrajino Posavje
17.07.2024
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Petinpetdeseti občni zbor Gasilske zveze Brežice

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Petinpetdeseti občni zbor Gasilske zveze Brežice Gasilska zveza Brežice (GZB) je 19. marca pri Štefaniču opravila jubilejni 55. občni zbor. Za GZB je uspešno, jubilejno leto, ko je tudi slovensko gasilstvo praznovalo častitljivo obletnico - 140 let neprekinjenega delovanja, kljub dvema svetovnima vojnama in vojni za Slovenijo, številne spremembe v tem času pa niso zamajale ustanovnega načela gasilstva - pomagati človeku v nesrečah, navkljub različnim političnim interesom. Temeljnemu načelu pa so v svoji 129. letni zgodovini sledili tudi gasilci v občini Brežice.

To je povzetek prvega dela izčrpnega organizacijskega poročila predsednika GZB Mihaela Boraniča. V GZB deluje 32 PGD in godba na pihala, v društveno delo je vključenih iz programa VULKAN 2903 članic, članov, veteranov in mladine in predstavlja 9 odstotkov prebivalstva občine Brežice. Sicer zadovoljni s številom članstva pa si bo v prihodnje treba prizadevati, da bi se v delo PGD vključilo čim več mladih, kar bo zagotovilo za uspešno gasilstvo tudi v prihodnje. Pri tem daje upanje uvajanje novega izbirnega predmeta zaščite in reševanja v osnovnih šolah, kar je v poročilu izpostavil tudi predsednik mladinske komisije Vilko Vogrinc, s pripombo o zrelosti mentorskega dela, ko naj ne bi izostale pohvale za opravljene naloge.Društva so v letu 2009 organizirala proslave ob obletnicah, prevzeme gasilske opreme, tekmovanja, izobraževanja svojih članov in tudi gasilske veselice, ki pa jih je vedno manj. Zaključek celoletnih prireditev slovenskih gasilcev je bil 13. decembra v Cankarjevem domu s slovesnim koncertom, tradicionalni dan brežiških gasilcev pa so obeležili pri PGD Križe ob njihovi 10-letnici, vendar žal brez predstavnika GZS, kajti 10 let gasilstva v majhnem kraju ni nepomembno dejstvo in ljudem v kraju veliko pomeni.GZB je mejna zveza s Hrvaško in gojijo dobre medsebojne odnose s sosednjimi VZ Brdovec, Zaprešić, Samobor in Dubravica; kot vodilna GZ v Posavju dobro sodeluje z GZ Krško in Sevnica, saj skupaj načrtujejo izobraževanja, tekmovanja in oblikujejo skupne pobude in predloge do GZS, negujejo dobre odnose z GZ Šmarje pri Jelšah, z GZS sodelujejo korektno, zelo dobri odnosi so vzpostavljeni z Občino Brežice.O delu članic je poročala Katarina Zagmajster, o delu veteranov Jože Zupančič, o operativnem delu Franc Urek (v l. 2009 je bilo opravljenih 83 intervencij, v akcijah je sodelovalo 299 vozil in 1.403 operativnih članov, opravljenih je bil 4.225 ur prostovoljnega dela), finančno poročilo Vinko Cvetkovič, da je bilo delo GZB opravljeno zakonito, pa je poročala Branka Stergar iz nadzornega odbora; vsa poročila so bila izčrpna in natančna.Odlikovanja GZS so prejeli: župan Občine Brežice Ivan Molan, ki ceni delo gasilcev in se zaveda odgovornosti v sistemu požarnega varstva ter zaščite in reševanja kot prvi gasilec občine, ter Stjepan Ptiček iz VZ Zaprešič in Josip Jože Gerjevič iz VZ Brdovec, oba za dobro sodelovanje. Podelil jih je predsednik GZS Anton Koren, s pohvalami in čestitkami gasilkam in gasilcem GZB, rekoč da so upravičeno lahko ponosni na svoje delo, saj gre za prostovoljno aktivnost, v katero je vloženega veliko truda in odrekanja na človekoljubnem področju. Predsednik Boranič pa se je za uspešno delovanje GZB zahvalil članicam in članom PGD, pri vodenju GZB pa poveljniku Francu Ureku, tajniku Vinku Cvetkoviču in administratorki Romani Kuhar.Za prijetne trenutke ob glasbi in petju so bili na zbor povabljeni Trebeški drotarji.N. J. S.

« Nazaj na seznam
»