Časopis za pokrajino Posavje
26.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Pobude in vprašanja brežiških svetnikov z zadnje seje v tem mandatu

Objavljeno: Četrtek, 11.10.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
25_seja_obcinskega_sveta_brezice7

Svetnik Tomislav Jurman med dajanjem pobud in vprašanj

Na ponedeljkovi 25. seji brežiškega občinskega sveta je sedem svetnikov ustno podalo pobude oz. vprašanja, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Tomislav Jurman (SMC) je spomnil na pobude, ki jih daje že od leta 2015, in sicer o oblikovanju skupne razvojne strategije za občino Brežice, pri čemer je dejal, da je lanski sprejem strategije turizma občine za obdobje 2017–2021 pomemben del tega, kar je neprestano predlagal. Omenil je ugotovitve pripravljavcev strategije, ki so našteli, kaj vse manjka v občini – gostinskih, prehrambenih in nastanitvenih obratov, ekoloških kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov ter storitev z doživljajsko noto lokalnega prostora. Poudaril je, da so vse te storitve priložnost za boljšo kakovost bivanja, dodatne prihodke in delovna mesta občanov, zato je dal pobudo občinski upravi, da razmisli o operativnem načrtu, kako vse to tudi izvajati: »Če imamo že strokovno podlago, ki smo jo morali tudi plačati, dajmo potem te stvari začeti tudi izvajati.«

Stane Tomše (SMC) je vprašal, ali obstaja možnost, da se z rebalansom proračuna pospeši dokončanje investicij v cestno infrastrukturo, ki trenutno potekajo predvsem v krajevni skupnosti Brežice, še v tem letu. »Če ostanejo ceste, npr. v Črncu, odprte tudi čez zimo, bo to povzročilo precej nevšečnosti tako občanom kot tudi turistom, ki se peljejo mimo teh gradbišč,« je povedal. Kot drugo pa je ponovno, kot že na nekaj prejšnjih sejah, izpostavil pobudo, da bi občina pomagala AMD Brežice pri pridobivanju in urejanju prostora za moto šport in ostale aktivnosti, ravno tako je pisno pobudo s podobno prošnjo na občino naslovil tudi Moto klub Škorpijon.

Antona Zorka (DeSUS) je v imenu nekaterih meščanov Brežic zanimalo, kaj je z varnostjo v Brežicah, saj se v zadnjem času dogajajo številni vlomi v stanovanja, celo ob prisotnosti stanovalcev. Predlagal je, da se pripravi poročilo o stanju varnosti. Kot drugo je izpostavil vedno bolj propadajoči nekdanji dom upokojencev v Brežicah, za katerega je predlagal, da se nameni spet nazaj za domsko varstvo, če kmalu ne bo prišlo do neke rešitve glede tega. »Vse Brežičane boli, da je menda celo blizu sto občanov prisiljenih iskati domsko varstvo na Hrvaškem,« je dodal. Pohvalil je še vzpostavitev brežiškega mestnega avtobusa, o katerem je v zadnjih letih že večkrat dal pobudo, in izrazil upanje, da bo njegovo preizkusno obdobje trajalo več kot pol leta, saj taka novost potrebuje določen čas, da se dokončno uveljavi med ljudmi.

Marijan Žibert (ROK) se je dotaknil izvajanja zimske službe in omenil, da so nekateri izvajalci postavili kar visoke cene in jih nimajo namena znižati. Zato ga je zanimalo, kdaj bodo občinske službe dokončno odgovorile, ali se gre v razpise tako kot do zdaj in kaj bo s tistimi, ki so oddali pooblastilo občini za javni razpis o izvajanju zimskega vzdrževanja cest oz. le-tega sploh niso oddali.

Aleksandra Gajskega (SDS) je več občanov iz različnih delov občine opozorilo, da se predvsem poleti, ko je poraba plastike in ostale odpadne embalaže največja, na ekoloških otokih zelo hitro polnijo rumeni zabojniki, zaradi česar se smeti odlagajo tudi kar zraven zabojnikov in posledično na otokih nastane pravo razdejanje, frekvenca odvoza teh zabojnikov pa je premajhna, zato bi morala komunala v poletnih mesecih embalažo z ekoloških otokov odvažati pogosteje. Tudi njegovo naslednje vprašanje se je nanašalo na ekološke otoke, in sicer dostop do njih v zimskem času, predvsem po zapadlem snegu, ko zimska služba spluži kupe snega pred zabojnike in je tako dostop do njih zelo otežen. Zanimalo ga je, kdo je pravzaprav odgovoren za čiščenje snega na ekoloških otokih, do katerih mora biti dostop tudi v času snežnih padavin. Omenil pa je še nadaljevanje del na obvoznici Drnovo pri Zasapu oz. Črešnjicah, v zvezi s tem je vprašal, ali je MORS občini poslal kak terminski plan dokončanja del.

Dr. Stanka Preskar (SMC) je dejala, da je v zadnjih štirih letih nekajkrat opozorila na nevarno vejevje, ki ogroža promet na cesti od Bukoška skozi gozd Dobrava in proti Globokem. »Prihaja zima in spet bomo vozili po snežnem tunelu,« je dodala in prosila občinsko upravo, da pozove vse pristojne, da to cestišče uredijo. Omenila je tudi, da na relacijah proti OŠ Globoko, tam, kjer ni pločnikov in privatnih zemljišč, raste ambrozija tudi do meter višine in se nihče ne ozira na to, da bi jo bilo treba zatreti. V smeri Globoko–Bojsno pa je javna razsvetljava, ki je po njenem sama sebi namen, saj sveti v gozdu in je obdana z vejevjem, ki sega že na več kot polovico cestišča, zato bi bilo treba ali odstraniti del razsvetljave ali urediti vejevje, da bodo luči prišle do izraza. Postavila je še vprašanje, v kolikšni meri nameravajo realizirati idejo, da bi šolska knjižnica v OŠ Cerklje ob Krki postala tudi knjižnica za tamkajšnje krajane.

Jure Pezdirc (Lista Sonce) je izpostavil, da so ga krajani Čateža ob Savi, tisti, ki živijo v na novo nastalem naselju Savska pot – Čatež, opozorili na povečano frekvenco prometa, tako turistov z avtomobili kot okoliških obdelovalcev kmetijskih površin s traktorji, pri čemer se večina ne drži predpisane omejitve 30 km/h. Prosil je za preučitev tega problema in ustrezno rešitev pristojnih organov.

R. R.
« Nazaj na seznam