Časopis za pokrajino Posavje
29.11.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Podpisan sporazum o sofinanciranju 1. etape vzhodne obvoznice Brežic

Objavljeno: Petek, 15.10.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
1_etapa_vzhodne_obvoznice_brezice_podpis_pogodbe (37)

Podpisniki sporazuma

V petek opoldne so v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice župan Občine Brežice Ivan Molan, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič podpisali sporazum o sofinanciranju 1. etape vzhodne obvoznice Brežic. V sklopu tega bo zgrajen tudi nov most čez Savo, ki bo najdaljši celinski most v državi.

Gradnja prve etape vzhodne obvoznice zelo povezana tudi z gradnjo HE Mokrice

1_etapa_vzhodne_obvoznice_brezice_podpis_pogodbe (7)

Državni sekretar Aleš Mihelič

Po besedah župana Ivana Molana je vzhodna obvoznica za občino Brežice izjemnega pomena, saj rešuje premostitev reke Save, vključno s kolesarskimi in drugimi vzporednimi potmi, nadalje problem poplavne varnosti, predvsem pa tudi problem nivojskih križanj z železnico, saj po njegovih navedbah že obstajajo odločbe, da se bodo morali v prihodnosti nivojska križanja oz. železniški prehodi ukiniti, kar bi lahko v brežiški občini predstavljalo velike težave. Vzhodna obvoznica, ki poteka od rondoja pri Termah Čatež do Trnja, se kasneje naveže na načrtovani nadvoz v Bukošku, ki bo povezan s cesto Brežice–Bizeljsko, in poteka vse do Brezine, kjer bo prav tako navezava na novonastali nadvoz v bližini Intermarketa, po njegovem rešuje kar tri železniške prehode – v Bukošku, Črncu in Brezini. »Ta prva etapa je izjemno zahtevna, saj ne gre samo za premostitev Save, ampak tudi retenzijskih površin med nasipoma v dolžini 470 metrov, vključno s cesto,« je razložil in dodal, da je celotna investicija ocenjena na 18,7 milijona evrov, pri čemer bo Občina Brežice prispevala le dobre 3 % celotne vrednosti, tj. približno 600 tisoč evrov, ostalo pa Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) in MOP. »Upam, da bodo vsi postopki stekli nemoteno in po planu; naslednje leto začetek gradnje in nekje konec leta 2023 oz. začetek 2024 tudi zaključek prve faze oz. etape vzhodne obvoznice. Seveda pa upam, da se bo potem čim prej nadaljevalo še z nadvozom v Bukošku, s tem se bo tudi razbremenil promet na cesti, ki prihaja od Bizeljskega proti Brežicam, občina bo dobila dolgoročno strategijo, samo mesto pa bo imelo dodatne možnosti širitve vse do vzhodne obvoznice, tako da se bodo Brežice lahko začele razvijati tudi proti vzhodu,« je še izjavil Molan. Ob tem je tudi poudaril, da je gradnja prve etape vzhodne obvoznice zelo povezana tudi z gradnjo HE Mokrice.
1_etapa_vzhodne_obvoznice_brezice_podpis_pogodbe (11)

Državna sekretarka dr. Metka Gorišek

»Ob sami HE se bo zgradila potrebna infrastruktura, še bolj pomembno pa je, da se uredi poplavna varnost, saj je v naši občini še kar nekaj vasi, kot so Loče, Mihalovec, Rigonce pa tudi Terme Čatež, ki niso poplavno zaščitene, zato je ključnega pomena, da se začne graditi HE Mokrice,« je izpostavil župan in omenil, da se bo sočasno z gradnjo HE poglobila tudi Sava, s čimer bodo tudi vgrajeni temelji za nov most čeznjo, ki bo najdaljši celinski most v državi (480 metrov samega mostu). Povedal je še, da gre danes ves promet proti Brežicam in iz njih samo po enem mostu (pri Budiču), ki je v relativno slabem stanju, zato je po njegovem nujno, da pridejo čim prej do novega mostu, da se bo potem lahko rekonstruiral obstoječi. »Rešujemo tako poplavno varnost kakor tudi pretočnost prometa, zato je danes pomemben dan za Brežice, čeprav se marsikdo tega ne zaveda,« je še dejal na koncu.

Mihelič: Brežicam se ni treba bati za dobro infrastrukturo

1_etapa_vzhodne_obvoznice_brezice_podpis_pogodbe (13)

Tomaž Willenpart

Državni sekretar na MI Aleš Mihelič je poudaril, da je prva etapa vzhodne obvoznice izjemnega pomena tudi zato, ker rešuje območje z izjemnim potencialom, »saj Brežice kot obmejno območje zaznavamo kot zelo pomembno za naš nacionalni interes«. Dobrih 18 milijonov evrov vreden projekt ne zajema samo novega mostu čez Savo, ampak tudi križišča z vso pripadajočo infrastrukturo, tudi za kolesarje in ostale udeležence v prometu, je navedel in omenil, da je na tem območju podpisana tudi pogodba za novo kolesarsko povezavo od Brežic do Dobove, katere gradnja se je že začela, kar dokazuje, da se osredotočajo tudi na trajnostni vidik. »Če pogledamo v celoti, se Brežicam zaradi vseh projektov in načrtov, ki jih imamo tukaj, zares ni treba bati za dobro infrastrukturo,« je povedal Mihelič in dodal, da je na vidiku tudi modernizacija železniške proge, v okviru katere se bodo reševala tudi številna izven nivojska križanja. Državna sekretarka na MOP dr. Metka Gorišek je izjavila, da jo zelo veseli, da v njenem rojstnem kraju ponovno pričenjajo s projektom, ki bo veliko prispeval k razvoju občine. Izpostavila je tudi pomen sodelovanja med ustanovami in institucijami, kot je v primeru vzhodne obvoznice, kjer verjame v zelo uspešno sodelovanje občine ter dveh ministrstev.
1_etapa_vzhodne_obvoznice_brezice_podpis_pogodbe (38)

Podpisu je prisostvoval tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.


Pričetek gradnje vzhodne obvoznice Brežic naslednje leto

Projekt izgradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežic je predstavil vodja sektorja za investicije v ceste na DRSI Tomaž Willenpart. Navedel je, da se bodo v sklopu tega projekta ukinili oz. z nadvozi nadomestili trije nivojski prehodi, kot je že prej omenil tudi župan, če pa pogledamo širše, pa bo šlo ob novogradnji povezave med Krškim in Brežicami (t. i. Vrbinske ceste) za nadomestitev vseh nivojskih prehodov na tej relaciji, projekt po njegovem prinaša tudi druge koristi, npr. kolesarske povezave. »Zakaj prva etapa? Gre za preprosto dejstvo, da bi se radi izognili dodatnim stroškom ob gradnji HE Mokrice. Če bi namreč zgradili vzhodno obvoznico po zgrajeni HE, bi bili stroški tako veliki, da bi vplivali na samo gradnjo HE. Zato je tudi MOP prisluhnilo temu in z omembe vrednimi sredstvi priskočilo na pomoč, da bomo lahko realizirali to prvo fazo obvoznice,« je pojasnil in naštel še nekaj značilnosti 1. etape vzhodne obvoznice: približno 1,5 kilometra ceste, od enega do drugega krožnega križišča, kolesarska povezava, večnamenska pot, najdaljši most na omrežju glavnih in regionalnih cest v Sloveniji (natančna dolžina je 482 metrov, z zunanje strani bo širok 13,3 metra) bo obstoječega na Čatežu prekosil za več kot 180 metrov. Omenil je še, da je Občina Brežice v tej prvi fazi zagotovila vso dokumentacijo, kar je tudi upoštevano v sofinancerskem sporazumu, ki določa, da bo DRSI zagotovila dobrih 70 % vseh sredstev oz. dobrih 13 milijonov evrov, MOP slabih 27 % oz. 5 milijonov evrov (delež vezan izključno na most) ter občina 3,21 % oz. skoraj 603 tisoč evrov. O terminskem planu je dejal: »Doslej je že pridobljenih 50 % zemljišč, računamo, da bomo do konca leta pridobili še manjkajoča zemljišča ter nato vložili tudi vlogo za gradbeno dovoljenje in takoj za tem tudi objavili razpis za gradnjo, s katero bi prihodnje leto vsekakor pričeli in z njo zaključili v dveh gradbenih sezonah, oz. če govorimo o letih, to pomeni zaključek gradnje konec leta 2023 in finančno 2024. Sredstva v proračunu so zagotovljena in sedaj je na nas, da objekt zgradimo.«

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte