Časopis za pokrajino Posavje
20.02.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Potrdili najpomembnejše regijske razvojne projekte

Objavljeno: Ponedeljek, 12.02.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_3218
Na sedežu RRA Posavje sta v ponedeljek, 12. februarja, potekali 9. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje ter nato še 74. redna seja Sveta regije Posavje. Na obeh sejah so obravnavali uvrstitev najpomembnejših projektov v osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj regije, ki ga mora regija oddati do 15. februarja.

Na listi A so projekti Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli (ocenjen na 4,9 mio evrov), Hidravlične izboljšave v občini Sevnica (1,7 mio evrov), Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave v občini Krško (2,1 mio evrov), Dograditev kanalizacijskega sistema Radeče (1,2 mio evrov), Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici (2,2 mio evrov), Podjetniški inkubator Krško (470 tisoč evrov), Komunalno opremljanje v PC Sevnica (1,4 mio evrov), Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice - Dobova (2,9 mio evrov), Kolesarska povezava ob R2-419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi (1,7 mio evrov), Kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki (5,2 mio evrov), Kolesarska povezava Krško - Sotelsko - Brestanica (100 tisoč evrov) in ureditev glavne kolesarske povezave G16 Senovo - Podsreda (1,6 mio evrov). Skupaj torej za 24 mio evrov projektov, kjer si Posavje obeta slabih 21 mio evrov EU in državnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij, ostalo bodo zagotovili iz občinskih sredstev. Na listi B so »rezervni« projekti za primer, če bi kateri z liste A izpadel: Prilagajanje na podnebne spremembe (1,2 mio evrov), Izzivi za podjetništvo (1 mio evrov) ter Les - regijski potencial za razvoj zelenih delovnih mest (454 tisoč evrov).

»Izbrali smo tisto, kar je ta trenutek najbolj realno izvesti, ni pa to vse tisto, kar si najbolj želimo,« je izbor projektov ocenil predsednik Sveta regije Posavje Franjo Debelak. »Kar se tiče javne infrastrukture, se bližamo temu, za kar smo imeli potrebe, potrebe gospodarstva in potrebe lokalne skupnosti pa so bile morda v navzkrižju, ker imajo gospodarske družbe javne razpise, na katere se lahko prijavljajo pod ugodnejšimi pogoji in imajo podjetja iz vzhodne kohezijske regije večje vire financiranja kot tista iz zahodne,« pa je menil direktor RRA Posavje Martin Bratanič.
 
Pod točko razno so odprli vprašanje pomanjkanja kadra v Posavju. »Zavedamo se, da v naslednjih letih v Posavju ne bomo imeli pravega kadra, saj je bila izobraževalna politika takšna, da nam bo ob razvoju gospodarstva zmanjkalo tehničnega kadra, imamo pa nekaj šol, ki so napol prazne,« je pojasnil Debelak. Problematiko bodo obravnavali na naslednji seji obeh regijskih organov in nanjo povabili predstavnike Ministrstva za šolstvo.
 
P. P.
 
« Nazaj na seznam