Časopis za pokrajino Posavje
22.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Potrjen krški proračun; na vidiku novi zapleti na področju športa

Objavljeno: Petek, 01.02.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0816

Krški občinski svet je prvič zasedal v svojih matičnih prostorih, to je sejni dvorani A občine Krško. Predhodno so bili podučeni o sistemu glasovanja, zato zapletov pri tem ni bilo.

Včeraj popoldan se je po dveh korespondenčnih sejah na 2. redni seji sestal krški občinski svet. Dnevni red je obsegal 16 točk dnevnega reda, med temi pa so kot poglavitno točko sprejeli predlog proračuna občine za leto 2019. Da bi se novoizvoljeni svetniki kar se da dobro seznanili s postavkami občinske blagajne, je sestavo proračuna predstavil župan mag. Miran Stanko. Letošnji prihodki so ocenjeni na dobrih 40,6 mio evrov, odhodki pa na okoli 41,4 mio evrov.

V proračunu bo največ investicijskih odhodkov namenjenih za področji družbenih dejavnostih, in sicer okoli 16 mio evrov, ter za gospodarsko infrastrukturo v višini dobrih 13,4 mio evrov. Med novimi projekti letošnjega leta kot investicijsko najzajetnejši postavki izstopata ureditev Podjetniškega inkubatorja na naslovu CKŽ 44 v Krškem ter rekonstrukcija obstoječe knjižnice in izgradnja prizidka k njej (obema investicijama bo namenjenih po prek 480.000 evrov), med večjimi pa naj omenimo še izgradnjo kolesarske poti na Senovem in energetsko obnovo tamkajšnjega Doma 14. divizije, rekonstrukcijo Doma svobode v Brestanici, izgradnjo mrliške vežice in ureditev pokopališča v Stranjah ter projekt Riba je IN. Največje postavke v Načrtu razvojnih programov (NRP) do leta 2023 predstavljajo vlaganja v cestno infrastrukturo (ostala večja vlaganja so razvidna tudi na eni izmed priloženih fotografij, ki jih prilagamo k članku).

Šiško: na prvem mestu je varnost; Športna zveza na nogah

V sklopu obravnave proračuna naj še omenimo, da so svetniki z veliko večino podprli predlagani amandma, ki ga je vložil Dušan Šiško (SNS), in sicer, da se 30.000 evrov iz naslova dotacij Športni zvezi Krško oziroma iz naslova materialnih stroškov Športne zveze nameni za sanacijo zgornjih tribun v športni dvorani ŠC Krško-Sevnica, saj te zaradi razrahljanih jeklenic predstavljajo varnostno tveganje za učence ali ostale obiskovalce športnih tekmovanj ali drugih prireditev. Ker pa naj bi po mnenju predsednika Športne zveze Krško Luke Šebeka navedena višina odvzetih sredstev okrnila delovanje Športne zveze, je ta že napovedal v prihodnjih dneh sklic tiskovne konference. Tako se očitno po nogometni aferi odpira še ena fronta na področju športnih dejavnosti v občini, o čemer pa bomo v bodoče nedvomno še poročali.

Med ostalimi sprejetimi točkami naj na tem mestu izpostavimo še s strani svetnikov izdano soglasje k imenovanju Kristine Ogorevc Račič za direktorico Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT) in tudi k imenovanju Martina Brataniča za direktorja Regijske razvojne agencije Posavje (RRA), če tudi je k njegovi potrditvi izrazil več pomislekov Aleš Suša (Levica). Slednji je bil mnenja, da bi bilo potrebno za tako pomembno institucijo poiskati oz. izbrati direktorja v širšem naboru kandidatov, če tudi bi bilo potrebno v ta namen razveljaviti oziroma ponoviti razpis. Ob tem naj povemo, da je bil dosedanji direktor Martin Bratanič edini prijavljen kandidat za direktorja RRA Posavje.

Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov

DSC_0832

Po preminulem Francu Češnovarju vodenje CPT Krško prevzema Kristina Ogorevc Račič, do sedaj direktorica Agro Posavje.

Več zanimivih vprašanj, pobud in predlogov pa je bilo podanih s strani svetnikov že v uvodu seje. Matjaž Gomilšek (SDS) je podal pobudo, da se pri mrliških vežicah uredijo privezi za živali, saj sedaj lastniki s svojimi štirinožnimi prijatelji obiskujejo zadnje počivališča pokojnih, vendar tam ti ne sodijo, saj mimogrede tudi kaj ponečedijo. Aljoša Preskar (NSi) je predlagal, da občina Krško nameni dobrih 15.000 evrov za cepljenje dečkov proti okužbi s HPV. Dečki sicer v primerjavi z deklicami ne zbolevajo, so pa prenašalci. Dečki se naj bi cepili v 6. razredu osnovne šole, teh pa je po šolah občine skupno nekaj preko 110. Takšnega odziva sicer ni pričakovati, saj se tudi deklice odzovejo le v povprečju 50 %.

Aleš Suša (Levica) je predlagal, da se na eni izmed prihodnjih sej svetnikom natančno razloži, kakšna je razlika v ceni pri plačilu vrtca staršev oz. koliko za to nameni občina, ob tem pa tudi, kako namerava občina reševati prostorsko problematiko videmske enote Valvasorjeve knjižnice. Dušan Dornik (SMC) je predlagal, da šole organizirajo avtobusne prevoze otroke do zdravstvenega doma pri sistematskih pregledih otrok ob preverjanju sluha, saj si starši v ta namen ne morejo jemati dopustov, občina pa naj zatem šoli povrne stroške prevoza. Tajana Dvoršek (SMC) je zastavila vprašanja, kakšne so aktivnosti za podeljevanje dovolilnic za parkiranje in dostavo v starem mestnem jedru Krškega, mnenja pa je bila tudi, da je prav, da so nadzora poslovanja deležne družbe, ki so proračunski porabniki oz. se je pri tem navezala na revizijo poslovanja s strani izbrane družbe KPMG nad poslovanjem družbe Kostak in občine Krško, izsledki katere bi morali biti že znani. Kot neprimerno je ocenila s tem vezi pismo predsednika uprave družbe Kostak Miljenka Muha (o katerem pa na tem mestu ne moremo poročati, saj vanj trenutno nimamo uvida).

Jani Barbič (SLS) je predlagal, da se prevetri zastarel Ureditveni načrt za naselje Podbočje in se tega prilagodi novim zahtevam in trendom gradnje, Jože Olovec (SDS) pa je podal večji nabor pobud in vprašanj, med drugim, da se v naselju Žadovinek zaradi bodočega povečanega prometa vzpostavi učinkovito protihrupno zaščito, da se ponovno vzame pod drobnogled pred leti zgrajeno krožišče na MDB v Leskovcu, ki je bil resda zgrajen kot pilotni projekt v Sloveniji, a je dejansko nevarno za udeležence v prometu, saj je navedeno krožišče, kot je dejal, "edino, v katerem lahko srečaš tistega, ki vozi za teboj." Izpostavil je tudi potrebno po ureditvi krožišča na Cankarjevi ulici na Vidmu ter vprašal, v kakšni fazi so aktivnosti pri izdelavi idejnega načrta izgradnje večnamenskega doma pri OŠ Leskovec pri Krškem, kjer se nahaja optimalna lokacija za gradnjo takšnega objekta.

B. M.
« Nazaj na seznam
»