Časopis za pokrajino Posavje
22.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

»Predlog Strategije razvoja intenzivne medicine siromaši delovanje Splošne bolnišnice Brežice«

Objavljeno: Ponedeljek, 11.02.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
78_izredna_seja_sveta_regije_posavje34

Posavski župani so z dvigom rok potrdili vse predlagane sklepe.

V ponedeljek dopoldne se je na izredni seji sestal Svet regije Posavje, ki mu trenutno predseduje brežiški župan Ivan Molan. Na dnevnem redu je bila samo ena točka, in sicer Strategija razvoja intenzivne medicine v RS – uskladitev stališč.

78_izredna_seja_sveta_regije_posavje27

Z leve: Petretič, Stanko in Molan

Predlog nove Strategije razvoja intenzivne medicine v RS med drugim Splošno bolnišnico Brežice opredeljuje kot lokalno in ne več kot regionalno bolnišnico, kar po besedah direktorice SB Brežice Anice Hribar pomeni, da bi po novem namesto zdravljenja pacientov na oddelku za intenzivno medicino slednje samo primerno oskrbeli in jih pošiljali na zdravljenje v druge bolnišnice. »Sprejeta strategija bi pomenila, da bi imeli zagotovljenega manj kadra za oskrbo teh pacientov, kar posledično pomeni seveda tudi manj denarja in bistveno slabšo oskrbo pacientov na sekundarnem nivoju,« je povedala v izjavi za medije pred sejo in dodala, da strategijo razumejo, da se, v kolikor pacient potrebuje daljšo oskrbo od 24 ur, takšnega pacienta premesti v drugo bolnišnico. Strategija po navedbah Hribarjeve predvideva zagotavljanje zdravnika osem ur dnevno, preostanek pa pripravljenost na domu, »kar je za organizacijo dela v brežiški bolnišnici nemogoče, saj potrebujemo zdravnika ves čas glede na to, da imamo kirurški in interni oddelek ter urgentni center, katerih pacienti so največji uporabniki intenzivne medicine«. Kot je še dejala, lahko računajo, da bodo ob takšni spremembi področja intenzivne medicine zdravniki odšli v druge institucije in bodo v Posavju posledično ostali brez teh zdravnikov.

MOLAN: MINISTRSTVO NAJ ZAČNE ENAKOPRAVNO OBRAVNAVATI SB BREŽICE

78_izredna_seja_sveta_regije_posavje28

Z leve: Ocvirk, Režun in Debelak

Molan je za medije izjavil, da je takšna strategija za Posavje in občino Brežice nesprejemljiva, saj gre pri tem za siromašenje bolnišnice, poleg tega po njegovem zakonsko ni določeno, kaj status lokalne bolnišnice sploh pomeni. »Predlog strategije pomeni krčenje nekaterih programov bolnišnice in dolgoročno sistematično onemogočenje dodatnega razvoja. Brežiška bolnišnica je ena redkih v državi, ki zadnja leta skorajda ni dobila sredstev za izvajanje dodatnih programov, še manj za investicije, kar bi dejansko morala,« je omenil in obenem izrazil upanje, da bo Ministrstvo za zdravje še enkrat razmislilo o tem in začelo enakopravno obravnavati tudi bolnišnico v Brežicah ter namenjati sredstva tudi za opremo, ki je nujna za nemoteno delovanje zdravstva. Prepričan je, da s tovrstnimi reorganizacijami država slovenskega zdravstva ne more rešiti, »ampak to pomeni delanje škode na dolgi rok vsem, ki tu živimo«. Dodal je še: »Naša regija je v zadnjih letih že bila priča določenim ukinitvam ali prestavljanjem služb v druge regije, in če se delovanje brežiške bolnišnice ne bo še naprej krepilo, lahko tudi ona kaj izgubi.«

HRIBARJEVA: IMAMO DOKAJ SLABE IZKUŠNJE S PREMEŠČANJEM PACIENTOV

78_izredna_seja_sveta_regije_posavje17

Poslanca Igor Zorčič in Tomaž Lisec ter direktorica SB Brežice Anica Hribar

Hribarjeva še dodaja, da je problem strategije, da ne opredeljuje, kam naj bi paciente z oddelka za intenzivno nego sploh prevažali in tudi ne na kakšen način. »To pa je za SB Brežice absolutno nesprejemljivo, ker imamo dokaj slabe izkušnje s premeščanjem pacientov na kateri koli nivo v državi. Velikokrat se namreč zgodi, da nas višji centri prosijo za premestitev pacientov, ki so iz našega okolja, nazaj v brežiško bolnišnico, saj je pomanjkanje prostora v nekaterih drugih bolnišnicah pereče.« Po njenem je eden njihovih glavnih očitkov tudi ta, da sploh niso bili povabljeni k pripravi strategije: »Ocenjujemo, da bi morale biti bolnišnice, ki se jih takšne spremembe dotikajo – v tem primeru so to Brežice, Trbovlje in Ptuj –, vključene v razpravo, predvsem pa pogrešamo analizo dejanskega stanja, ki je sicer narejena, a v strategiji ni predstavljena.«

OCVIRK: ZDRAVSTVENA STORITEV JE UREJENA NESORAZMERNO

Svoja mnenja in stališča so izrazili tudi ostali posavski župani. Sevniški Srečko Ocvirk je izpostavil, da dokument NIJZ o stanju zdravja populacije v posamezni regiji prikazuje, da je v Posavju število bolnišničnih postelj statistično nižje kot drugod, poleg tega je v naši regiji statistično značilno več bolniških odsotnosti. To po njegovem kaže, da imamo v državi zdravstveno storitev urejeno nesorazmerno, saj je predvsem skoncentrirana na osrednjo Slovenijo, in takšne odločitve državnih ustanov, kot je omenjena strategija, to stanje samo še potencirajo in poslabšujejo. Krški mag. Miran Stanko je poudaril, da za Posavje SB Brežice predstavlja nek standard, ki sodi v to okolje, zato je po njegovem kakršen koli interes po centralizaciji odveč. Kostanjeviški Ladko Petretič je menil, da naj se »propadanje« bolnišnice ustavi, in se obenem vprašal, kaj se da s sprejetimi stališči in sklepi sploh na državni ravni sploh doseči. Radeški Tomaž Režun se je prav tako vprašal, ali je s predlogom strategije namen samo razburkati javnost ali dejansko stoji kaj za tem. Bistriški Franjo Debelak pa je povedal, da se ne sme dovoliti, da gredo takšne odločitve državnih organov »čez hrbet podeželja«. Svoji mnenji sta izrazila tudi oba prisotna poslanca na seji, Tomaž Lisec in Igor Zorčič (Dušan Šiško in Matjaž Han sta se opravičila), pri čemer je Lisec, ki je tudi sklicatelj četrtkove izredne seje parlamentarnega Odbora za zdravstvo, na kateri se bo ta problematika obravnavala in bo na njej prisotna tudi zasedba iz Posavja, zatrdil, da je podpora vsaj nekaterim sklepom zagotovljena, na sejo pa bodo povabili tudi še strokovni kader iz SB Brežice. Zorčič je dodal, da bi ob tem znal nastopiti problem, da se bo ministrstvo sklicevalo na to, da je vprašanje v zvezi z omenjeno strategijo izključno strokovno in ne povezano s politiko. Svoje stališče je na seji izrazila tudi direktorica krške in novomeške območne enote ZZZS dr. Tatjana Mlakar.

POTRDILI SKLEPE, NASLOVLJENE NA MINISTRSTVO

Na koncu so župani z dvigom rok potrdili vse predlagane sklepe. Med drugim zahtevajo, da mora Ministrstvo za zdravje pred sprejemom sistemskih sprememb na področju zdravstva, tudi intenzivne medicine, zagotoviti široko in temeljito javno razpravo ter pridobiti široko družbeno soglasje k takšnim spremembam; zahtevajo tudi, naj ministrstvo v letu 2019 zagotovi sredstva za zaključek izgradnje objekta nad Urgentnim centrom Brežice za potrebe centralne intenzivne terapije in rentgenološkega oddelka v skladu z že potrjenimi investicijskimi dokumenti ter s tem ustrezne prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti intenzivne medicine in ostalih programov bolnišnice, ki ji naj zagotovi tudi finančno pomoč pri nakupu novih in v celoti iztrošenih rentgenskih naprav.

R. R.
« Nazaj na seznam
»