Časopis za pokrajino Posavje
24.05.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Preskarju nov štiriletni mandat na čelu brežiškega borčevskega združenja

Objavljeno: Petek, 17.03.2017    Rubrika: NOVICE    Ogledov: 801Redakcija
zdruzenje_borcev_brezice_obcni_zbor11

Stari-novi predsednik ZBV NOB Brežice Stane Preskar, v ozadju člani Kvarteta Plus

Redni letni občni zbor je v četrtek opravilo tudi Združenje borcev za vrednote (ZBV) NOB Brežice. V restavraciji Štefanič v Brežicah se je tokrat zbralo nekoliko manj predsednikov krajevnih organizacij in delegatov, vendar so bili vseeno sklepčni, tako da je lahko občni zbor nemoteno potekal.

zdruzenje_borcev_brezice_obcni_zbor24

Člani delovnega predsedstva občnega zbora

Za uvodni kulturni program so s petjem domoljubnih pesmi poskrbeli člani Kvarteta Plus iz Globokega. Po izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi Nataša Štarkl (predsednica), Martin Najger, Vincenc Blažinč – Cene in Drago Munič je najprej sledilo poročilo o delu v lanskem letu, ki ga je podal predsednik ZBV NOB Brežice Stane Preskar. Omenil je, da je bilo članov združenja na zadnji dan leta 2016 343, 12 so jih na novo sprejeli, štirim je na lastno željo prenehalo članstvo v organizaciji, saj so jih izpisali njihovi otroci, katerih razmišljanje je po Preskarjevih besedah »nikakršno«, 17 članov pa je lani umrlo. Na področju plačevanja članarine Preskar ugotavlja, da je še največja težava pri brežiški krajevni organizaciji, pri kateri opažajo določeno razpršenost oz. odtujenost, zato bo treba v prihodnje razmisliti o drugačnem sistemu pobiranja članarine. Dejavnost v ZBV NOB Brežice je bila lani posvečena predvsem skrbi za člane (obiski po domovih in v DU Brežice), pri čemer je Preskar še posebej izpostavil brežiško KO in njihovo tričlansko žensko komisijo. Predstavniki združenja so se tako kot vsako leto udeleževali številnih borčevskih proslav po Posavju, drugih slovenskih regijah, pa tudi na Hrvaškem. Organizirali so lastne proslave (Sromlje, Pečice, Dobrava, Cerklje, Lastine), na Sromljah odprli tudi dopolnjeno stalno zbirko muzeja Kozjanskega odreda, izvedli komemoracije, v Globokem so se usposabljali praporščaki, ki so bili lani angažirani skupno 266-krat (158 izhodov v občini in 108 izven nje), s pomočjo kolegov iz Krškega in Samoborja so pristopili k sanaciji spomenika na Priseki na območju Gorjancev v spomin dr. Černeliču in pobitim ranjencem, dobro so sodelovali z veteranskimi organizacijami, vojsko, častniki, Gorjansko četo, kolegi iz Samoborja in Zaprešića, Posavskim muzejem.

Preskar je pokomentiral tudi financiranje njihove organizacije: »Dokler ne bo spremenjen pravilnik o financiranju veteranskih organizacij, bo tako, kot je. Več poudarka bi morali dajati programom in realizaciji le-teh. Res je, da smo veteranska organizacija, ki jo občina največ financira, vendar ne smemo pozabiti, da so bile v tej ’vreči’, ki je težka 12 tisoč evrov, najprej tri veteranske organizacije, potem so se pridružili častniki, danes pa je v njej vse mogoče, ’vreča’ pa je ostala ista. 2500 evrov, ki jih dobimo s strani občine, je izključno na podlagi realizacije programa, sicer tega denarja ne bi dobili. Trdim, da je za delovanje veteranskih organizacij, kot je naša, pa Sever, veterani 91 in vojni invalidi, ta znesek bistveno premajhen. Na področju financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij lahko zatrdim, da nismo začutili nobenega svežega vetra.« Omenil je, da so združenju lani z direktnimi finančnimi vložki pomagale KO Pišece, Globoko, Velika Dolina in Krška vas. Poudaril je tudi še dobro sodelovanje z osnovnimi šolami po občini, ki so se izkazale pri organizaciji proslav in komemoracij.

V nadaljevanju so bila predstavljena še finančno poročilo ter poročili o delu častnega razsodišča in nadzornega odbora pa tudi program dela in finančni načrt za letošnje leto. Vse so delegati soglasno sprejeli. Potrdili so tudi spremembo statuta združenja, tako da bo po novem lahko imelo tri podpredsednike in blagajnika. Izglasovali so razrešnico dosedanjemu vodstvu združenja in na novo izvolili organe združenja, ki jih je poimensko prebral dosedanji podpredsednik Jože Bračun. Stari-novi predsednik je še naprej Stane Preskar, podpredsedniki pa so Alojz Godec, dr. Tomaž Teropšič in Jože Zagmajster.

Na občnem zboru so bili prisotni tudi gostje, tako so navzoče pozdravili brežiški podžupan Jure Pezdirc, predsednik krške borčevske organizacije Lojze Štih, članica predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tilka Bogovič, predsednik Združenja antifašističnih borcev in antifašistov mesta Zagreb in Zagrebške županije Petar Raić, Teropšič v imenu brežiških veteranov, predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Posavje Rajmund Veber, predsednik sevniškega združenja Maksimiljan Popelar in predsednik Združenja slovenskih častnikov Brežice Milko Veršec.

Ob koncu so bila podeljena še priznanja ZBV NOB Brežice za leto 2017. Zahvalo so prejeli Franc Živič, Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem, Franc Škofljanc, Milan Golubič in Stanislav Vovk, častno priznanje pa Krajevna skupnost Pišece.

R. R.
« Nazaj na seznam
»