Časopis za pokrajino Posavje
22.03.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Priprava konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice

Objavljeno: Torek, 07.08.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
DSCN2671

Celotno sevniško staro mestno jedro pod sevniškim gradom je varovano kot kulturni spomenik.

Občina Sevnica je v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo dela starega mestnega jedra Sevnice.

Ker je celotno staro mestno jedro Sevnice varovano kot kulturni spomenik, je potrebno za njegovo prenovo izdelati konservatorski načrt. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je že izdelal Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za izdelavo Konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Kot določa pravilnik o izdelavi konservatorskega načrta, mora le-ta vključevati študijo funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-oblikovalskih, gospodarskih, bivalnih, družbenih, kulturnih in ekoloških razmer na območju dediščine, vključno z analizo prebivalstvenih gibanj in študijo prometa.

Z namenom, da Občina izbor izvajalca Konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice in nadaljnjo izdelavo akta čim prej prične, je v preteklem tednu na Občini Sevnica potekal usklajevalni sestanek z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na srečanju, katerega so se poleg vodstva zavoda udeležili tudi najvišji predstavniki Službe za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo in sodelavci zavoda iz celjske območne enote, je bila izpostavljena problematika prostora, ki jo vsakodnevno zaznavata tako občina kot tudi prebivalci starega mestnega jedra. Po pregledu in predstavitvi problematike je bil opravljen tudi ogled mestnega jedra. Ob ogledu so bile posamezne točke, potrebne določenih posegov, sprememb in prenove ter predlogi rešitev tudi dejansko prikazani in utemeljeni.

Ob zaključku srečanja je bilo s strani pristojnih podano zagotovilo, da bodo v vseh nadaljnjih postopkih pristojne službe zavoda aktivno sodelovale v vseh fazah izdelave konservatorskega načrta za prenovo s ciljem, da Občina Sevnica pridobi končni dokument, ki bo omogočil nemoteno izdelavo nadaljnje prostorske in projektne dokumentacije za načrtovane posege v prostor na območju starega mestnega jedra Sevnice.

Vir: Občina Sevnica, foto: S. R.
« Nazaj na seznam