Časopis za pokrajino Posavje
19.08.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Proračun kot »spisek želja«

Objavljeno: Četrtek, 31.01.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSCN1339 (2)

Sevniški občinski svetniki in svetnice bodo o proračunu govorili tudi na februarski seji.

V včerajšnjem sredinem popoldnevu je v konferenčni dvorani na sevniškem gradu potekala tretja redna seja Občinskega sveta občine Sevnica. Osrednja tema je bila obravnava osnutka proračuna za leto 2019.

Predlog proračuna v višini 17 milijonov 400 tisoč evrov, kamor so všteti predvideni prihodki in načrtovani odhodki, so uvodoma predstavili župan Srečko Ocvirk, direktor občinske uprave Zvone Košmerl in vodja oddelka za finance na Občini Sevnica mag. Vlasta Marn, nato so v nadaljevanju seje svoje predloge podali še prisotni svetniki in svetnice.

Največ pobud se je nanašalo na nadaljnje urejanje cestne infrastrukture, kar je Marjan Ločičnik ponazoril s primerom: "Ceste so kot ožilje pri človeku, morajo delovati." Med drugim je izpostavil težaven dostop do OŠ Blanca in vrtca, kjer ni primernega obračališča za avtobus, niti ni dovolj parkirnih mest za osebna vozila; parkirna mesta niso urejena niti pri OŠ Tržišče je dejal Janez Kukec; Janoš Janc je izpostavil obnovo cest v KS Studenec, Ivana Orešnika je zanimalo, v kateri fazi je projekt izgradnje 3. razvojne osi itd.

Nekatere pobude so se nanašale na komunalne ureditve in tako je Darjo Pompe med drugim zanimalo, kdaj se bo pričela gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Loki; Tomaž Lisec je izpostavil nujno posodobitev več kot 40 let starega kanalizacijskega in vodovodnega sistema v Boštanju; da je nujno potrebna posodobitev kanalizacijskega sistema v Krmelju, je povedala Stanka Žičkar; Vinko Knez je med drugim predlagal, da bi se v občini naredila celovita strategija odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Nekaj pobud je bilo izrečenih na temo razvoja športne infrastrukture v občini in Brigita Karlovšek je podala pobudo po postavitvi fitnes naprav na prostem na Kompolju in Logu, Aleš Mrgole je izpostavil ureditev športnega parka v Krmelju, Gorazd Zupanc je izrazil potrebo po izgradnji športno-kulturne dvorane v Loki pri Zidanem Mostu, Danica Kramžar je opozorila na pomanjkanje zunanjih športnih površin v Šentjanžu in to ponazorila z retoričnim vprašanjem: "Kje naj otroci tečejo Cooperjev test?" Miran Grubenšek bi povečal sredstva za šport in kulturo vsaj za 10 odstotkov, predlagal pa je tudi, "naj se na noge postavi Športno zvezo Sevnica". Gregor Korene je med drugim predlagal štipendiranje mladih in uspešnih športnikov.

Potrebe na področju predšolske vzgoje in izobraževanja so izpostavili Franc Povše, Majda Jazbec in Tanja Novšak. "Boštanj potrebuje lastne prostore za vrtec," je dejal Povše, Jazbečeva je povedala, da bi bila potrebna širitev vrtca v Sevnici, Novšakova se je zavzela za temeljito obnovo OŠ Ane Gale.

Beseda je tekla tudi o turizmu. Rok Petančič je razmišljal, kako bi naredili sevniško občino privlačnejšo za turiste, vendar ne v smeri masovnega turizma, pač pa izbranega. "Lahko bi postali regija butičnega turizma," je menil in predlagal več vlaganj v promocijo. Božidar Beci je podprl nadaljnja prizadevanja za ureditve na Lisci, Franc Pipan je med drugim izpostavil zaščito posavskih kozolcev – toplarjev, Matej Imperl je menil, da je osnutek občinskega proračuna kot spisek želja, in na seznam dodal potrebo po obnovi cerkve na Lovrencu.

Prisotni na občinski seji so nekaj besed namenili tudi mladim in starejšim, predvsem vprašanju, s katerimi ukrepi bi mlade ljudi zadržali v občini, in Rok Petančič je omenil ustrezno stanovanjsko, davčno in ostalo politiko. "Za starejše bi bila dobrodošla varovana stanovanja," je dejal Miran Grubenšek, Majda Jazbec je izrekla željo po gradnji novega doma upokojencev.

Na vpliv gospodarstva in posredno na celoten razvoj je opozoril Jani Šerjak: "Vse ureditve v občini so povezane s precejšnjimi finančnimi sredstvi, a vse bazira na gospodarskem razvoju – če ne bo industrije, če ne bo zaposlenih, če ne bo novih delovnih mest, se mi lahko postavljamo na trepalnice."

O proračunu bodo svetnice in svetniki razpravljali tudi na februarski seji, predvidoma 27. februarja, ko bodo vanj vnešeni nekateri omenjeni predlogi občinskih svetnikov in svetnic.

S. R.
« Nazaj na seznam
»