Časopis za pokrajino Posavje
4.10.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Prvi častni krajan v Dolenji vasi je Branko Vodopivc

Objavljeno: Četrtek, 16.08.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
Dolenja_vas_krajevni_praznik_2018_20

Podelitev naziva častni krajan Branku Vodopivcu

V krajevni skupnosti Dolenja vas je praznik Marijinega vnebovzetja hkrati tudi krajevni praznik, s katerim se spomnijo izgnancev v času druge svetovne vojne.

Celodnevno praznovanje se je po tradiciji začelo s svečano mašo v tamkajšnji cerkvi Marije vnebovzete, nadaljevalo s položitvijo venca pred spomenik žrtvam druge svetovne vojne, popoldne pa z ogledom razstave ročnih del in slik, ki sta jo v večnamenskem domu pripravila KD Žarek in KD Libna, ter športnimi igrami med vasmi v organizaciji ŠD Dolenja vas. Pod večer so v večnamenskem domu pripravili še osrednjo prireditev s kulturnim programom.
 
Dolenja_vas_krajevni_praznik_2018_04

V večnamenskem domu je bila na ogled tudi razstava.

Predsednik sveta KS Dolenja vas Goran Udovč je spomnil na medvojno usodo izgnancev, ki so se po vojni vrnili v izropane hiše, neobdelana polja in posekane vinograde: »Tudi danes nimamo vsega, kar želimo, pa pomislimo na to, kaj so imeli naši izgnanci, ko so se vrnili domov. Zaradi teh žalostnih in grenkih dogodkov v zgodovini danes živimo lepše in varneje, zato moramo spoštovati vse, kar nam danes življenje ponuja, in se potruditi, da bo jutri še boljši in prijaznejši za vse. Na nas je, da bodo naši zanamci tudi zaradi naših ravnanj živeli bolje.«
 
Udovč povzel minuli mandat
 
Dolenja_vas_krajevni_praznik_2018_41

V športnih igrah je zmagala ekipa Dolenja vasi.

V nadaljevanju prazničnega nagovora je povzel, kaj so v krajevni skupnosti postorili v minulem štiriletnem mandatu. V tem obdobju so dokončali obnovo mostu na občinski meji, uredili in predali v uporabo fekalno kanalizacijo ter vzporedno položili 2700 m primarne in 9650 m sekundarne cevne kanalizacije za optično omrežje, za potrebe delovanja kanalizacijskega omrežja so zgradili črpališče s 160 m tlačnega voda, obnovili so 2380 m pločnikov, asfaltirali več kot 7000 m2 javnih površin ter uredili dobrih 300 m javne razsvetljave. Uredili so tudi več kot km meteorne kanalizacije ter izvedli poglobitev 250 m meteornega jarka, dodatno uredili odvajanje meteorne vode v Dolenji vasi in na Tlakah, sanirali zemeljski plaz na Libni, na večnamenski dom namestili defibrilator, dopolnili kanalizacijsko in odprto širokopasovno omrežje v Dolenji vasi na območju Črnih mlak, obnovili oba prehoda za pešce na glavni cesti Krško–Brežice. PGD Dolenja vas je ob 90-letnici pridobilo novo avtocisterno, ob večnamenskem domu so uredili otroška igrala, dokončali večnamensko pot od Dolenje vasi do občinske meje, s čimer so ob glavni cesti skozi celotno krajevno skupnost zagotovljene ustrezne površine za pešce itd.
 
»Zelo smo veseli tudi dejstva, da se je Kulturno društvo Libna preselilo v večnamenski dom, ki je tako postal dom za vse. Domu smo tako vpihnili še več življenja. Znotraj Kulturnega društva Žarek je v letošnjem letu na pobudo Branka Petana zaživela nova sekcije Stara Libna. Prepričani smo, da s tem še bogatimo društveno življenje v naših krajih, zato tovrstne iniciative z veseljem podpiramo,« je Udovč poudaril še pomen pestrega društvenega utripa v KS in se za sodelovanje pri letošnjem krajevnem prazniku zahvalil obema omenjenima društvoma, športnemu in gasilskemu društvu.
 
Naziv častni krajan Branku Vodopivcu
 
Posebno pozornost so letos namenili skoraj 88-letnemu dolgoletnemu nekdanjem predsedniku sveta KS Dolenja vas Branku Vodopivcu, ki sta mu Udovč in župan mag. Miran Stanko podelila naziv častnega krajana. Vodopivc je v otroštvu preživel izgnanstvo v Nemčijo, nato se je takoj zaposlil v gradbeništvu, kasneje v kmetijski zadrugi na Vidmu, nekaj časa delal kot samostojni obrtnik v gradbeništvu, leta 1971 pa je postal direktor komunalnega podjetja Kostak Krško, kar je bil do upokojitve leta 1986. Vrsto je bil občinski odbornik in kasneje občinski svetnik vse do leta 2006, skoraj vse obdobje od ustanovitve KS Dolenja vas leta 1962 je bil tudi njen predsednik. V tem obdobju je kraj dosegel velik razvoj in napredek, seznam infrastrukturnih pridobitev, pri katerih je sodeloval, pa predolg, da bi ga navedli. Bil je tudi ključar cerkve v Dolenji vasi, sodeloval pri izgradnji kabelskega omrežja v Krškem, aktiven tudi na kulturnem, gasilskem in čebelarskem področju. Njegov največji dosežek je bila zagotovo otvoritev večnamenskega doma v Dolenji vasi, za katerega si je močno prizadeval s ciljem, da pod eno streho združi vse krajane, ki si želijo druženja in sodelovanja. »Na koncu je treba dodati, da smo mu vsi iskreno hvaležni za entuziazem in ustvarjalno energijo, ki jo je nesebično dajal temu kraju in sokrajanom ter s tem skupaj z nami ustvarjal podobo tega lepega kraja in mu dal zgodovinski pečat,« je v obrazložitvi prvega tovrstnega naziva v krajevni skupnosti povedala povezovalka prireditve Vesna Kodrič, zbrani pa so ga nagradili z bučnim aplavzom. Vodopivc je v kratkem nagovoru poudaril, da je KS Dolenja vas v zadnjih desetletjih doživela pravi razcvet. »Standard je danes tako visok, da nam je kljub temu, da vsi 'jamramo', zelo lepo,« je dejal ter vodstvu krajevne skupnosti in krajanom zaželel še veliko uspehov pri nadaljnjem razvoju.
 
Župan mag. Miran Stanko je v nagovoru krajankam in krajanom poudaril, da je »krajevna skupnost osnovna celica, v kateri se dogaja vse«, zato se je zavzel za njihovo večjo veljavo in ne za zmanjševanje njihovih pristojnosti, kamor so usmerjene težnje po centralizaciji. Posebej je izpostavil pomen prizadevnih ljudi, kakršen je ravno Branko Vodopivc, ki vse življenje posvetijo kraju in sokrajanom.
 
Kot je bilo že omenjeno, so v popoldanskem času potekale športne igre med vasmi, na katerih so se pomerile štiri ekipe (Dolenja vas, Libna, Pesje in Spodnji Stari Grad), zmagala pa je ekipa iz krajevnega središča. Zmagovalni pokal sta ji podelila Udovč in glavni sodnik Henrik Molan. V kulturnem programu na prireditvi so nastopili Ljudski pevci Ajda, Ženski pevski zbor Prepelice, učenca Glasbene šole Krško Miha Sotošek na pozavni ob spremljavi Martina Šušteršiča in Maruša Kodrič na klavirju ter Branka Jenžur z odlomkoma iz knjig Svod časa I in II njihovega rojaka Franca Bogolina. Prireditvi je sledilo še druženje ob hrani in pijači na igrišču pred domom.
 
P. P., foto: P. P., Miha Budič in Michelle Komočar
« Nazaj na seznam
»