Časopis za pokrajino Posavje
27.03.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Razigranih 200 let šolstva v Dobovi

Objavljeno: Sobota, 08.06.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
200_let_solstva_v_dobovi158

Razigrani dobovski šolarji so skupaj z zaposlenimi – vsi so bili v rumenih majčkah – s plesom, petjem in še marsičem počastili častitljivih 200 let šolstva v kraju.

V Dobovi v tem letu praznujejo častitljivih 200 let šolstva. Obletnici namenjajo posebno pozornost, saj čez leto pripravljajo več dogodkov, namenjenih temu jubileju. Osrednja slavnostna prireditev je bila v petek – ravno na dan, ko KS Dobova obeležuje svoj praznik – na igrišču pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča. Prireditev so poimenovali »Razigranih 200«.

200_let_solstva_v_dobovi124

Pogled na prizorišče na igrišču pri dobovski šoli

PRVI POUK V DOBOVI ŽE LETA 1819

Dogodek, ki je na enem mestu združil sedanje in bivše učence, učitelje, ostale zaposlene na šoli, starše, sorodnike, krajane in druge povabljene goste, je potekal tako, kot se za tako visok jubilej spodobi – veličastno. Ravnateljica dobovske šole Ivana Baškovič je v nagovoru uvodoma povedala, da so potrebo po izobrazbi preprostih ljudi v Dobovi začutili že davnega 1819. leta, le 45 let po izdaji šolskega reda avstrijske cesarice Marije Terezije. Pouk je potekal v kaplaniji, v prvih letih je bilo šoloobveznih okrog 160 otrok, šolo pa je obiskovalo le okrog 50. Leta 1877 so zaradi stiske v šoli začeli graditi novo šolo, pouk v njeni dozidani različici je potekal vse do leta 1994. Med drugo svetovno vojno, ko je bila večina prebivalstva izseljena, je v šoli potekala nemška šola, že jeseni 1945, po vrnitvi izgnancev nazaj v domovino, se je ponovno začel pouk v slovenščini. Zaradi velikega števila otrok in prostorske stiske je bila leta 1984 zgrajena šola na današnji lokaciji, deset let zatem sta bili dozidani razredna stopnja in športna dvorana. Okolica šole in ozka dovozna pot sta bili z naraščanjem prometa in novih zahtev po varnosti otrok v cestnem prometu vsako leto večja grožnja varnosti, je navedla Baškovičeva in nadaljevala, da je Občina Brežice odkupila zemljišča, kjer se nahajajo sedaj, in junija 2014 sta bila v uporabo predana nova dovozna pot in veliko parkirišče. Še istega leta so se začela pripravljalna dela za izgradnjo zunanjih športnih igrišč, ki jih šola do tedaj še nikoli ni imela. »Ni šlo vse po načrtih. Izkazalo se je, da je tu izredno bogato arheološko najdišče, saj so tu našli sledi ljudi več civilizacij. Igrišče je bilo predano namenu junija 2015,« je opisala.
200_let_solstva_v_dobovi58

Župan Ivan Molan in ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič s plaketo Občine Brežice


Baškovičeva je še omenila, da se je v letu 2015 na njihovi šoli zgodila še ena sprememba – poimenovanje šole po rojaku, jezikoslovcu, akademiku dr. Jožetu Toporišiču: »Ponosni smo, da nosimo ime človeka, ki je svoje življenje in delo zapisal slovenskemu jeziku.« Ob 200-letnici šolstva sta sinova Andrej in Tomaž Toporišič šoli podarila akademikov portret, jeseni pa v sklopu praznovanja jubileja pred šolo načrtujejo postavitev spominskega obeležja, je dejala. »Mnogokrat slišimo, da v šoli učimo le malo tistega, kar je potrebnega za današnji dan, da lahko dobijo otroci informacije preko spleta, kar je res. Res pa je tudi, da je osnovna naloga šole učence naučiti, kako se učiti, kako podvomiti v resničnost določenih informacij in kako to narediti, kako razmisliti o vsebinah, razmisliti, kako bi lahko bilo tudi drugače in kako se potem odločiti. Prav zato je potrebno, da se v osnovni šoli naučimo osnovnih znanj, branja, pisanja, razumevanja prebranega, osnov matematike in tujih jezikov,« je poudarila.

Ravnateljica je dodala, da OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova danes vključuje centralno šolo v Dobovi, kjer imajo v desetih oddelkih vključenih 196 učencev, na podružnični šoli v Kapelah, ki je bila k šoli v Dobovi priključena v šolskem letu 1960/61, pa je 50 učencev v treh kombiniranih oddelkih od 1. do 6. razreda. Nova šolska stavba na lokaciji v Kapelah je bila zgrajena leta 2004, vse od tedaj število otrok na podružnici narašča in jeseni bodo imeli v 1. razredu toliko otrok, da bo organiziran čisti oddelek.

200_let_solstva_v_dobovi51

Številni zbrani na osrednji slavnostni prireditvi ob 200-letnici šolstva v Dobovi

»Pred gradnjo nove podružnične šole so obstajali pomisleki o upravičenosti nove gradnje, No, danes vemo, da so bili povsem odveč,« je poudarila Baškovičeva in še omenila, da je pri centralni šoli v Dobovi tudi otroški vrtec Najdihojca, kjer je v sedmih oddelkih vpisanih 132 otrok, pri čemer je pet oddelkov vrtca organiziranih v Dobovi, od tega že devet let en oddelek v šoli zaradi prostorske stiske, in dva oddelka na PŠ Kapele. V tem letu organizirano otroško varstvo v Dobovi praznuje 50 let, kar bodo obeležili jeseni v okviru brežiškega oktobra.

Na dobovski šoli, kot je še naštela ravnateljica, imajo raznovrstne interesne dejavnosti, sodelujejo v različnih projektih, pridobili so naslove Eko šola, Kulturna šola, Unesco šola, Zdrava šola, sodelujejo z društvi in organizacijami v KS Dobova in Kapele, šolami in vrtci ter drugimi javnimi zavodi v občini in izven nje. Posebej ponosni so na pevce, folklornike, plesalce, športnike in učence, ki na tekmovanjih in tekmovanjih iz znanj na različnih področjih posegajo v sam državni vrh. Na šoli zelo dobro deluje tudi šolski sklad, ki si prizadeva, da omogočijo udeležbo učencem v šoli v naravi, nagradijo posebej uspešne učence, za nadstandardno opremo in pomagajo posameznikom, ki se znajdejo v stiski, je še navedla. »200-letnice šolstva v Dobovi ne praznujemo samo šolarji, ampak tudi vsi, ki sooblikujejo življenje na šoli – krajani, občina in domovina, vsak na svoj način. Vsi vemo, da je v vsako dejavnost treba vložiti določen napor, tudi z učenjem in poučevanjem ni nič drugače. Iskrene čestitke ob jubileju izrekam vsem zbranim in še dodajam, da smo izredno ponosni na vse naše sedanje in bivše učence, ki so postali delovni in pošteni ljudje, tudi tiste, kot je rekel Trubar, učene ljudi. Vsak se je moral sam zase učiti in delati. Vsi, ki poučujemo in so poučevali na šoli, smo ponosni, da v vas nismo zatrli želje po učenju, raziskovanju, kritičnosti in inovativnosti,« je Baškovičeva sklenila svoj nagovor.
200_let_solstva_v_dobovi187

Po končani prireditvi so se obiskovalci sprehodili še mimo stojnic, na katerih so se lahko med drugim tudi okrepčali in vzeli bilten ob 200-letnici šolstva v kraju.


MOLAN: GRADBENO DOVOLJENJE ZA DOBOVSKI VRTEC DO KONCA TEGA LETA, ZGRAJEN BO DO KONCA LETA 2022

Brežiški župan Ivan Molan je izpostavil pomen šole, »ki je več kot samo izobraževalna ustanova, je središče kraja, povezuje in spodbuja razvoj celotne krajevne skupnosti, v šolskih prostorih se prepletajo kulturni in športni dogodki, tu se poraja prihodnost našega kraja, občine in države«. Spomnil se je časov, ko je še sam obiskoval dobovsko osnovno šolo, ki je bila takrat še na stari lokaciji, ko so starši za šolsko prehrano prispevali ozimnico, ni bilo telovadnice niti igrišč, o šolski zdravstveni ambulanti se jim ni niti sanjalo. Omenil je, da občina v povprečju vsaka tri leta zgradi novo šolo ali vrtec. Pri šoli v Dobovi so leta 2013 izboljšali prometno varnost z ureditvijo dovozne poti s pločnikom, parkirišči, avtobusnim postajališčem in trgom pred vhodom v šolo. Leta 2015 pa so predali v namen zunanja športna igrišča, ki so pomenila pridobitev za celoten kraj. Molan je tudi dejal, da v tem letu občina pridobiva soglasja za projekt gradnje novega vrtca pri dobovski šoli, za katerega pričakujejo pridobitev gradbenega dovoljenja do konca tega leta, vrtec pa bo po načrtih zgrajen do konca leta 2022. Hkrati so v nabor projektov za celovito energetsko obnovo stavb v lasti občine uvrstili tudi OŠ dr. Jožeta Toporišiča in športno dvorano v Dobovi, je še navedel in na koncu ravnateljici izročil tudi plaketo Občine Brežice za 200 let šolstva v Dobovi.

200_let_solstva_v_dobovi11

Razstava izkopanin, ki so jih našli pri gradnji parkirišča in šolskega igrišča

Tretja med govorniki je bila državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk, ki je poudarila, da ji udeležba na dogodku v Dobovi pomeni najlepši zaključek napornega delovnega tedna, »ko se udeležiš prireditve, na kateri je razvidno, da cel kraj živi s šolo, kjer je očitno, kako pomembno stičišče predstavlja šola, kako veliko nam lahko da znanje, sodelovanje, razvoj in kako pomembno je, da se zna pomembne mejnike tudi ustrezno proslaviti«. Ravnateljici Baškovičevi sta čestitali in se zahvalili za dobro sodelovanje predsednica sveta KS Dobova Branka Stergar in v imenu kolektiva ravnateljev šol v brežiški občini Metka Kržan, ravnateljica OŠ Bizeljsko.

RAZIGRAN PROGRAM UČENCEV IN ZAPOSLENIH NA ŠOLI

Za razigran program so poskrbeli vsi učenci centralne in podružnične šole ter zaposleni. Izpostaviti velja povezovalca Taja Klemenčiča, opravljivki Evo Kovačič in Zalo Kovačič, povezovalne točke in misli Nine Zupančič, Maja Zupančiča, Eme Kežman, Kristijana Krošlja, Jožeka Horvatiča, Ajde Graj, Jana Rogiča, Ajde Maček, Gaje Molan, Lee Kranjc, Neli Bokor, Pavline Urek, Vite Vučajnk in Tima Križanića, plesne točke dobovskih mažoretk, učenk izbirnega predmeta in interesne dejavnosti Ples, »dubovskih Queenov«, skupine Čebelice iz vrtca Najdihojca, združenih otroških folklornih skupin Sonček in Kosci ter glasbene točke združenih otroškega in mladinskega pevskega zbora šole, učencev izbirnega predmeta Ansambelska igra, Brine Budič in Pie Lubšina ter Gasilskega pihalnega orkestra Loče.

ODPRLI STALNO RAZSTAVO Z IZKOPANINAMI

Ob 200-letnici šolstva so skupaj s Posavskim muzejem Brežice in Občino Brežice pripravili razstavo z naslovom »Preteklost, ki jo skriva zemlja«, ki so jo na enem od hodnikov šole odprli minuli torek in katere avtorica je Jana Puhar, kustosinja arheologinja iz PMB. Med prenovo parkirišča in športnih površin so arheološka izkopavanja odkrila naselbino iz pozne bronaste dobe ter poznorimsko stavbo in vodnjak. »Vesela sem, da del te dediščine predstavljamo tu in bodo najdeni predmeti ostali kot stalna razstava, saj nas bodo spominjali, da so daleč pred nami tu živeli ljudje s svojo kulturo, da so se tu gibali Rimljani in seveda sedaj mi,« je ob tem poudarila ravnateljica dobovske šole.

Pestro dogajanje ob 200-letnici šolstva v Dobovi si oglejte spodaj v obsežni fotogaleriji.

R. R.
« Nazaj na seznam
»