Časopis za pokrajino Posavje
6.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Reorganizacija upravnih enot: Bo v Posavju samostojna le brežiška upravna enota?

Objavljeno: Petek, 31.03.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
PC Gasa - UE Brezice (8)

V skladu s predlogom, ki je prišel v javnost, naj bi v Posavju ostala samostojna le Upravna enota Brežice ...

V javnosti se je pojavila informacija o načrtovani reorganizaciji upravnih enot (UE), ki naj bi jo pripravljali na Ministrstvu za javno upravo. Število UE naj bi se z dosedanjih 58 zmanjšalo na 12 (v vsaki izmed 12 statističnih regij), preostale UE pa naj bi izgubile samostojnost in postale izpostave. V skladu s predlagano reorganizacijo naj bi v Posavju ostala UE Brežice, UE Krško in Sevnica pa bi postali njeni izpostavi.

Predlog reorganizacije upravnih enot so obravnavali 21. februarja na prvi seji Koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji, ki jo je kot predsedujoča vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Omenjeno koordinacijsko skupino poleg predstavnikov Ministrstva za javno upravo sestavlja 13 načelnikov/načelnic oz. vršilcev dolžnosti načelnikov/načelnic, ki predstavljajo 12 regionalnih skupin območnih upravnih enot, skupaj z območjem Upravne enote Ljubljana, ki je dodano kot posebno specifično območje. Na prvi seji je ministrica predstavila izhodišča za izvedbo reorganizacije in modernizacije državnega upravnega sistema 58 upravnih enot. »Upravne enote, ki so neposreden stik države z državljani, so neenake, tako po bremenih kot tudi po načinih dela. Ministrstvo bo zato pristopilo k spremembam, katerih glavni cilj bo doseči večjo fleksibilnost zagotavljanja upravnih storitev tam, kjer bi se za te izkazovale največje potrebe,« so zapisali na spletni strani ministrstva.
 
Upravna enota Krsko (2)

... Upravni enoti Krško ...

Potem ko je na po njenem mnenju neprimeren predlog reorganizacije oz. ukinjanja upravnih enot na družbenem omrežju opozorila ptujska županja Nuška Gajšek, ki prihaja iz stranke SD, so se proti predlogu izrekli tudi v njeni stranki, ki je sicer del vladne koalicije, nasprotovanje pa so mu na ločenih novinarskih konferencah izrazili tudi v opozicijskih strankah SDS in N.Si, saj po njihovem mnenju to vodi v centralizacijo države ter oddaljevanju dostopa do upravnih storitev tako za državljane kot za gospodarstvo. Na Ministrstvu za javno upravo so te očitke sicer zavrnili, češ da je namen predvidene reorganizacije »boljša organiziranost poslovanja, enakomernejša obremenjenost zaposlenih ter posledično zagotavljanje bolj kakovostnih storitev z enako obravnavo državljank in državljanov«, a so zaenkrat šele v fazi zbiranja predlogov možnih rešitev. »Noben od trenutnih idejnih predlogov, ki jih pretresa strokovni svet, ne vključuje zmanjšanja dostopnosti upravnih enot kot vstopnih točk za državljanke in državljane, ravno nasprotno. Ko bodo rešitve dovolj premišljene in dorečene, bomo z njimi seznanili tudi javnost. Predvideno je, da bodo smernice reorganizacije in modernizacije upravnih enot oblikovane jeseni letos,« so zapisali.
Obcina Sevnica, uoravna zgradba (2)

... in Sevnica pa naj bi postali njeni izpostavi.


 
SDS Sevnica za obravnavo na občinskem svetu
 
Na napovedano reorganizacijo so se odzvali v svetniški skupini SDS Sevnica in predlagali uvrstitev in obravnavo točke »Problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji« na seji Občinskega sveta Občine Sevnica. »Pobudniki menimo, da predstavljajo predlogi, ki jih v zvezi z reorganizacijo upravnih enot predstavlja Ministrstvo za javno upravo, nedopustno centralizacijo in odmik od dostopnosti do upravnih storitev in usmerjenosti k uporabniku kot načelu delovanja javne uprave. Tudi v Posavju. Usmerjenost k uporabniku predstavlja eno od načel, ki bi jih predlagatelj moral upoštevati pri predlogih za izboljšanje dostopnosti do upravnih storitev. Moral bi zasledovati zadovoljstvo uporabnika, prostorsko in časovno dostopnost,« so zapisali in občinskemu svetu predlagali sprejem štirih sklepov, s katerimi bi zavrnili načrte MJU v zvezi z izgubo samostojnosti UE Sevnica.
 
»Tipičen predlog centralizacije«
 
Občina Sevnica se je s predlogom reorganizacije upravnih enot seznanila najprej iz medijev in nato iz gradiva, ki jim ga je posredovala Skupnost občin Slovenije. »Predlog reorganizacije, ki predvideva preureditev UE Sevnica v izpostavo, s tem pa ukinitev več pomembnih storitev državne uprave, za Občino Sevnica ni sprejemljiv in mu močno nasprotuje. Ukinitev lokalne pristojnosti upravnih enot na posameznih pomembnih področjih, kjer je potrebno poznavanje lokalnih specifik in predpisov (npr. gradbena dovoljenja), in dodelitev naključni upravni enoti je nedopustno,« pravijo v Sevnici. Predlog Ministrstva za javno upravo je zato zanje »tipičen predlog centralizacije, kjer na lokalnih ravneh ostajajo zgolj osnovne naloge, zahtevnejše naloge, ki so zelo pomembne za prebivalstvo, pa se na tak način selijo v centre. Tak primer je reorganizacija Finančne uprave RS, kjer se zaposleni iz območja občine Sevnica vozijo na delo drugam in tam opravljajo storitve za občane sevniške občine, v Sevnici pa ni odprta niti davčna pisarna.« Menijo, da reševanje upravnih enot, ki ne uspejo razrešiti upravnih zadev, ne more temeljiti na ukinjanju upravnih enot, v katerih delo teče tekoče, saj je v dobi digitalizacije reorganizacijo dela mogoče izpeljati brez selitve zaposlenih iz manjših mest v večje kraje. »Upravne enote imajo primeren kadrovski in strokovni potencial za tekoče delo, ki se s centralizacijo postopoma seli v večje centre. To slabi lokalna okolja z močno gospodarsko aktivnostjo. Celotna aktivnost je negativen poseg v prizadevanja k sorazmernemu razvoju Republike Slovenije,« opozarjajo na Občini Sevnica. Do zadeve se bo na naslednji seji, ki bo 5. aprila, opredelil tudi Občinski svet Občine Sevnica. 
 
»Treba je upoštevati potrebe lokalnih skupnosti«
 
Tudi na Mestni občini Krško so seznanjeni s predlogom reorganizacije upravnih enot v RS. »Prepričani smo, da je reorganizacija z vidika ministrstva in delovanja samih upravnih enot sicer nujna, vsekakor pa je treba upoštevati tudi mnenja, potrebe in stališče lokalnih skupnosti. Upravna enota Krško je ena večjih upravnih enot v RS, tako po številu obravnavanih zadev kot po številu zaposlenih. Za občane je doprinos v tem, da je v našem upravnem središču starega mestnega jedra združeno sobivanje upravne enote, mestne občine ter obeh sodišč in drugih institucij, kar občanom omogoča, da svoje zahteve rešujejo zelo učinkovito, hitro in praktično na enem mestu. V prid ohranitve upravne enote v Krškem v zdajšnji obliki poleg doprinosa za občane govori tudi dejstvo, da ima Krško status mestne občine, povečuje se zanimanje tujih investitorjev za gradnjo na našem območju ter da bo Krško v prihodnosti kraj največje investicije v zgodovini Slovenije – JEK2,« so predlog pokomentirali v Krškem. Zatrdili so še, da predvideno reorganizacijo jemljejo zelo resno, v postopke se bodo aktivno vključevali ter se zavzemali za ohranitev upravne enote v Krškem v zdajšnji obliki.
 
»Očitno država občinam ne zaupa«
 
Z Občine Brežice so na naše vprašanje odgovorili, da uradno niso bili seznanjena s predlogom reorganizacije upravnih enot, o njem so brali v medijih. »Menimo, da je takšna reorganizacija upravnih enot nepotrebna in celo škodljiva. Iz predstavitve predloga v medijih smo razbrali, da naj bi se ukinilo krajevno pristojnost upravnih enot, kar pomeni, da bi o gradbenih dovoljenjih, orožju, tujcih odločali drugje kot pa v kraju, za katerega velja vloga,« so sporočili. Če bi hotela država res narediti učinkovit sistem in storitve približati občanom, menijo, »bi bilo edino smotrno, da država pristojnosti oz. naloge upravnih enot prenese na občine – kot je npr. izdaja gradbenega dovoljenja, saj se že sedaj delo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja (GD) podvaja. Po novi zakonodaji se mora občina v postopku izdaje GD na poziv upravne enote opredeliti ali je investicija v skladu z občinskim prostorskim načrtom, ki ga je izdelala občina in sprejel občinski svet. Torej bi lahko občina tudi odločala o izdaji GD. Očitno pa država občinam ne zaupa, zato dvojno delo in nadzor.« Poleg tega so v Brežicah prepričani, da bi bilo treba ustanoviti pokrajine in na uprave prenesti naloge, pristojnosti in sredstva države, »ne pa še bolj centralizirati državo, kar počne sedanji predlog«. Kot še dodajajo, jim aktualni predlog reorganizacije upravnih enot »daje občutek, da želi država občine spreti med seboj zaradi sedeža upravne enote, v ozadju pa se odvijajo druge zgodbe«.
 
Peter Pavlovič, foto: arhiv PO

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»