Časopis za pokrajino Posavje
7.06.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Rok za prijavo gradnje po dovoljenjih iz starega gradbenega zakona (GZ) se izteka

Objavljeno: Petek, 24.03.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna enota Krsko (2)
Upravna enota Krško seznanja investitorje, ki so pridobili gradbeno dovoljenje po 1. juniju 2018, uporabnega dovoljenja pa še niso pridobili, z obvestilom Ministrstva za naravne vire in prostor, s katerim jih poziva, naj preverijo, ali so izvedli popolno prijavo začetka gradnje.

Če prijave gradnje niso izvedli oz. je niso izvedli popolno, naj to storijo čim prej. Investitorji se bodo tako izognili situacijam, ko bi lahko izdano gradbeno dovoljenje prenehalo veljati zaradi neizvedene ali nepopolne prijave začetka gradnje.

Prvega junija letos bo poteklo pet let od izdaje prvih gradbenih dovoljenj, izdanih na podlagi starega gradbenega zakona, ki je določal, da gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor v petih letih od njegove pravnomočnosti ne vloži popolne prijave začetka gradnje. Popolna prijava začetka gradnje je nujni pogoj za veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja in jo je mogoče urediti v času veljavnosti gradbenega dovoljenja, to je v roku petih let od njegove pravnomočnosti. V tem roku je mogoče prijavo začetka gradnje tudi dopolnjevati in zagotoviti, da bo popolna. Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.

Urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev pred oddajo vlog za kmetijske subvencije

V petek, 31. 3. 2023, se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz programskega obdobja 2023–2027, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Pred oddajo vloge na KGZS–Kmetijsko svetovalna služba morajo vlagatelji na upravnih enotah urediti podatke v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG).

Strankam priporočamo, da se za termin urejanja podatkov na Upravni enoti Krško predhodno naročijo v času uradnih ur na tel. št. 07 49 81 444 ali 07 49 81 442.

Z digitalnim spletnim potrdilom preko SiPass si je možno ogledati podatke, vpisane v RKG, in informacije o morebitnih napakah na kmetijskem gospodarstvu, in sicer na https://rkg.gov.si/GERK/eRKG/ ali na javnem pregledovalniku z vnosom svoje KMG-MID številke na https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer (le informacije o morebitnih napakah in svoja kmetijska zemljišča v uporabi).

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki zbirne vloge v letu 2023 ne bodo oddajali, lahko podatke v RKG uredijo tudi po 10. 7. 2023.

Višja cena vrednotnice za osebno dopolnilno delo od 1. aprila 2023

Na podlagi Odredbe o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 32/2023) bo od 1. aprila 2023 višina prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posamezno vrednotnico 9,17 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 2,62 EUR. Nova višina prispevkov za osebno dopolnilno delo tako znaša 11,79 EUR.

Vir: UE Krško
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte