Časopis za pokrajino Posavje
5.12.2023
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Romani Miklič iz ZD Krško najvišje priznanje za medicinske sestre

Objavljeno: Ponedeljek, 16.01.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija
slika Romana Miklič - za objavo

Romana Miklič je prejemnica srebrnega znaka za leto 2022.

V Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice bo 20. januarja ob 16.30 uri potekala podelitev priznanja, ki je znak prepoznavnosti poklica medicinske sestre. Srebrni znak za leto 2022 bo prejela medicinska sestra Romana Miklič iz Zdravstvenega doma Krško.

Romana Miklič je osnovno šolo obiskovala v Podbočju, kjer je odraščala z materjo. Zelo zgodaj je prišla v stik z bolnimi ljudmi, ker je bila njena mati patronažna sestra – babica. Po končani osnovni šoli se je vpisala na Srednjo zdravstveno šolo in leta 1985 postala zdravstveni tehnik ter se isto leto zaposlila v Zdravstvenem domu Krško, kjer je zaposlena še danes. Svoje prve delovne izkušnje si je pridobila v splošni ambulanti Zdravstvenega doma Kostanjevica na Krki, pa tudi v dežurni službi, kjer je redno dežurala. Leta 1992 je začela z delom v nevropsihiatrični ambulanti, sodelovala pri različnih skupinskih delavnicah, leta 1998 je končala izobraževanje za zdravstvene tehnike v Psihiatrični kliniki Ljubljana in naslednje leto pričela z delom v psihiatrični ambulanti pri dr. Bojani Bah.

PIONIRKA NA VEČ STROKOVNIH PODROČJIH

Izobraževala se je tudi v okviru programa CINDI Slovenija, samostojno je vodila delavnice in individualna svetovanja na področju tveganega vedenja. Leta 2005 je pričela s psihiatričnimi patronažnimi obiski na pobudo Bojane Bah, namen je bil suportiven; patronažni obiski so se v tujini izvajali že vrsto let, pri nas pa so jih takrat izvajali le na Psihiatrični kliniki Ljubljana. Na tem področju je bila Romana Miklič v lokalnem okolju pionirka.

Sodeluje tudi s Centrom za socialno delo Krško, v skupini Palmarji in magnolije, kamor je večkrat vabljena z različnimi nameni sodelovanja. V rednem stiku je tudi z nevladno skupnostjo Ozara Brežice. Izhaja iz želje pomagati ljudem v različnih življenjskih stiskah oz. v različnih bolezenskih stanjih. Njen odnos temelji na spoštovanju, odkritosti in dobronamernosti.

SODELOVANJE S ŠIRŠO SKUPNOSTJO

Vpisala se je tudi na Fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru in leta 2009 diplomirala. S tem si je pridobila delovne izkušnje na drugih področjih, ne samo v ustanovi, kjer je delovala. V istem letu je tako postala koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje – sodeluje z otroki in mladino ter po potrebi s starši.

Romana Miklič je bila pionirka tudi pri delu v vrtcih, kjer je predstavljala vsebine o higieni rok, govorila pa je tudi o pomenu in prikazu pravilnega kihanja in kašljanja ter predstavljala raznorazne druge vzgojne vsebine. Danes vse naštete in dodatne vsebine izvaja v vseh skupinah predšolskih otrok v vzgojno varstvenih ustanovah. Pripravlja izobraževanje za strokovne delavce ter za starše ob prvih roditeljskih sestankih. Sodeluje tudi z romskimi vrtci in romskimi starši, zdravstveno vzgojno delo otrok in mladostnikov redno izvaja v vseh osnovnih in srednjih šolah v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Predava tudi na temo zdravstveno vzgojnih vsebin osebam z motnjami v duševnem razvoju. Deluje kot članica sveta zavoda v Domu starejših občanov Krško, leta 2015 pa se je pridružila OE Sožitje Krško, kjer je najprej spremljala osebe z motnjami v duševnem razvoju, kasneje pa je postala tudi vodja taborov.

A. K. / Vir: ZD Krško
« Nazaj na seznam