Časopis za pokrajino Posavje
16.01.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Romano center bogo lače nameni Drom

Objavljeno: Petek, 11.05.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
CSD - projekt Drom - Kerinov Grm (27)

Otroci iz tamkajšnega vrtca med nastopom

V Kerinovem Grmu, največjem romskem naselju v občini krško, so strokovni delavci Centra za socialno delo Krško v začetku tedna predstavili od meseca novembra lani potekajoči štirileten projekt Večnamenski romski center Drom - Romano center bogo lače nameni Drom, krajše VNRCD.

CSD - projekt Drom - Kerinov Grm (7)

Strokovna sodelavka v centru Špela Zorič (levo) z direktorico CSD Marino Novak Rabzelj

Večnamenski center je namenjen izvajanju aktivnosti, ki naj bi doprinesle k zmanjševanja tveganja revščine, dvigu socialnih kompetenc, opolnomočenju in približevanju trgu dela ter aktivnemu vključevanju pripadnikov romske skupnosti v družbo. CSD Krško naveden projekt izvaja kot eden izmed sedmih izvajalcev na območju Slovenije, ki so bili uspešni s prijavo za pridobitev sredstev s strani Evropske kohezijske politike. Projekt je ovrednoten skupno na 130.700 evrov, od tega gre za 80 % evropskih sredstev, preostalih 20 % pa je zagotovilo resorno Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. Vodja projekta je strokovna delavka CSD Zdenki Žveglič, za polni delovni čas pa je v VNRD zaposlena Špela Zorič, katere delo vključuje spremljanje stisk in težav ter individualno ter skupinsko svetovanje pripadnikom romske skupnosti vseh starostnih skupin na različnih področjih. Ob tem si prizadeva povezati in pripeljati v naselje čim večje število vladnih in nevladnih organizacij z njihovimi vsebinami. Med drugim so dobro sodelovanje vzpostavili že z Ljudsko univerzo Krško, Zavodom Emma, Valvasorjevo knjižnico, podjetjem Kostak, Policijsko postajo in Zdravstvenim domom Krško, trenutno pa so v teku pogovori tudi z drugimi izvajalci.

CSD - projekt Drom - Kerinov Grm (38)

Center sicer obiskuje in v njem dela več prostovoljcev in mentorjev, med njimi kantavtor Peter Dirnbek (desno), ki mlade navdušuje za igranje na instrumente in petje

Rezultati so se odražali že na predstavitvi projekta, ki so jo pospremili s kulturnim programom, saj je bilo naselje videti urejeno, družine, ki so se najbolj izkazale pri urejanju okolice svojih bivalnih objektov in ohranjale čistočo, pa so nagradili z lončnicami in uporabnimi delovnimi pripomočki. Z glasbenimi točkami so predstavitev centra popestrili otroci tamkajšnjega vrtca, nekoliko starejši pa obiskovalce prijetno presenetili z igranjem na glasbila in petjem. Več o VNRC Drom v Posavskem obzorniku, ki ste ga prejeli v teku včerajšnjega dne na svoje domove, vabljeni pa na ogled fotogalerije, iz katere je razvidno prijetno vzdušje na dogodku.

B. M.
« Nazaj na seznam