Časopis za pokrajino Posavje
27.07.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sanacija in zaščita skalnega podora v Slovenski vasi

Objavljeno: Petek, 16.07.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Vrtanje lukenj za sidra Slovenska vas 1

Vrtanje lukenj za sidra

Občina Brežice izvaja sanacijo in zaščito skalnega podora v Slovenski vasi, na odseku cesta JP 525062 Slovenska vas-Filipač, ki ogroža cesto in 12 stanovanjskih objektov, kjer živi 21 občank in občanov. Trenutno izvajalec sanacije v pobočje vrta luknje, kamor umešča jeklene žice in palice, ki predstavljajo sidra za stebre. Na stebrih bo napeljana žica, na kateri bo napeta varovalna mreža oz. podajno-lovilna ograja, ki bo zadržala skale, če se bodo odkrušile od pobočja. Zaključek sanacije je načrtovan v septembru 2021 (župan Ivan Molan o sanaciji skalnega podora v Slovenski vasi).

Vrednost investicije je približno 363.000 evrov, od tega 288.000 evrov prispeva Ministrstvo za okolje in prostor, ostala sredstva zagotavlja Občina Brežice. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje Monterra d.o.o. iz Hrvaške.
 
Cesta JP 525062 Slovenska vas-Filipač poteka tik ob slovensko-hrvaški meji ob reki Bregani. Na več območjih se nad cesto pojavljajo erozijska območja, pa tudi potresni sunki, zmrzal in močna deževja so v preteklih letih sprožili kar nekaj skal, ki so ogrožala tako cesto kot stanovanjske objekte na tem področju. Občina Brežice se je zato odločila za nujno sanacijo dela območja, kjer je 12 stanovanjskih objektov. V ta namen je občina izdelala študijo - Geološko-geotehnični elaborat po elementarnih dogodkih na cesti JP 525062 Slovenska vas-Filipač. V sklopu študije so strokovnjaki preučili velikost skal, njihove lokacije in predlagali lokacije za postavitev varovalnih mrež oz. lovilnih ograj. Na podlagi rezultatov opravljene študije in predlaganih ukrepov je občina pripravila projektno dokumentacijo za sanacijo skalnega podora. Občina je sanacijo prijavila na poziv Ministrstva za okolje in prostor in bila uspešna s pridobivanjem sredstev za sofinanciranje projekta sanacije v sklopu Programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020/21.

Vir: Občina Brežice
« Nazaj na seznam