Časopis za pokrajino Posavje
6.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sevniški občinski svet živahno o ureditvi starega mestnega jedra in poslovne cone ob HE Boštanj

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
Sevniški občinski svet živahno o ureditvi starega mestnega jedra in poslovne cone ob HE Boštanj Včeraj je v konferenčni dvorani Gradu Sevnica potekala seja sevniškega občinskega sveta, ki je obsegala 28 točk dnevnega reda. Dve izmed prvih točk sta bili poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju letošnjega leta in predstavitev polletnega poslovnega poročila zavoda KŠTM. Župan Srečko Ocvirk je pojasnil, da je delež realizacije izvrševanja proračuna Občine Sevnica za prvo polletje 29%, kajti investicijski projekti še niso realizirani. V. d. direktorice KŠTM Vlasta Marn je pri predstavitvi poslovnega poročila zavoda poudarila, da je le-ta plačilno sposoben in lahko nemoteno posluje naprej. »Na dan 30. 6. 2009 ni bilo spornih terjatev in obveznosti,« je dejala. Nekateri svetniki in svetnice so nato v razpravi menili, da bi bilo potrebno delati tudi na vsebini programov, ki jih izvaja KŠTM, da ne bo med prebivalci občutka, da je zavod samemu sebi namen.

V nadaljevanju občinske seje je bil sprejet sklep o ceni programa predšolske vzgoje v novo odprtem oddelku vrtca na Blanci, ki je ena nižjih v občini. »Evropski cilj in cilj Slovenije je, da bi bila vključenost otrok v predšolsko vzgojo 90%. Za uresničitev tega cilja se bomo morali še potruditi,« je dejal župan. V sevniški občini je vključenost otrok v vrtce približno 65%. Ravnateljica OŠ Blanca Ana Mešiček, kjer se nahaja nov oddelek vrtca, se je na občinski seji zahvalila vsem, ki so podprli projekt, saj le-ta predstavlja velik napredek za kraj.

Živahna razprava se je pričela pri opredelitvi do pripomb javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del starega mestnega jedra v Sevnici, v katerem je tendenca, »da se vse koncentrira na enem mestu«, kot je dejal Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica. Štefan Teraž je menil: »Kjer stoji Slomškov dom, bi morala biti narejena mestna hiša. Tak objekt nam manjka!« Teražev predlog je podprl tudi Ivan Orešnik. Andrej Hafner je menil, da bi bili lahko prostori t.i. mestne hiše, kjer ima svoje prostore KŠTM, saj so to prostori nekdanjega spodnjega sevniškega gradu. Zavzel se je tudi za ohranitev zelenih površin v samem mestnem jedru. »Nova drevesa lahko posadimo, a ne rastejo tako hitro,« je še dodal. Breda Drenek Sotošek in Jože Imperl sta menila, da je nujna tudi izgradnja podzemne garažne hiše. Svetniki in svetnice so ob zaključku razprave podprli predlog, da je potrebno urediti enoten upravni center v starem delu Sevnice na področju, kjer stoji tudi Slomškov dom in je potreben temeljite prenove.

Nekoliko daljša razprava je potekala še ob predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj, ki bi se raztezala na 4,6 hektarih. Pomisleki so bili ob bodoči načrtovani prometni ureditvi, ki predvideva nove cestne priključke, pri čemer pa je potrebno upoštevati strokovno mnenje Direkcije RS za ceste.

V zaključku občinske seje so bila podana še vprašanja in pobude članov ter članic občinskega sveta. Alojz Zalašček je med drugim opozoril na spodnji tok Mirne, ki postaja vse bolj umazan in Andrej Repše na neustreznost krožišča v Krmelju. Meri Kelemina je podala pobudo OŠ Blanca za ustrezno prometno varnost šolskega okoliša - potrebna bi bila čim hitrejša izgradnja javne razsvetljave in pločnikov na Blanci zaradi varnosti otrok in krajanov. Bojan Rugelj je izpostavil visoko ceno poroke v grajskem parku. Rudi Bec bi želel urediti vprašanje logopedinje v sevniški občini, saj je ta trenutno nima. Jože Roštohar je menil, da bo potrebno na območju Dolnjega Brezovega urediti težave s podtalnico, ki so se pokazala ob gradnji spodnjesavskih hidroelektrarn.S. R.

« Nazaj na seznam