Časopis za pokrajino Posavje
14.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Sevniški župan z ministrom Vizjakom o poplavni varnosti

Objavljeno: Torek, 15.09.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
Minister Vizjak, Sevnicna (18)

Gostitelj delovnega srečanja z ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom je bil sevniški župan Srečko Ocvirk.

V včerajšnjem ponedeljkovem popoldnevu se je v Sevnici mudil na delovnem obisku minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Sestal se je z županom Srečkom Ocvirkom in sodelavci občinske uprave ter poslancem Tomažem Liscem, razprava pa je med drugim potekala o urejanju poplavne varnosti vodotoka Sevnična in zaključevanju državnega prostorskega načrta za hidroelektrarni Boštanj ter Arto – Blanca.

Župan Srečko Ocvirk je napovedal začetek urejanja hudourniškega potoka Sevnične, kar bo izboljšalo poplavno varnost naselja Šmarje. Gre za prvo fazo, kar pomeni, da bodo dela potekala do t. i. taborniškega mostu ob Planinski cesti. Pogodba z izvajalcem, sevniškim podjetjem Rafael d.o.o., je bila podpisana februarja letos. Vrednost del znaša 1.678.263 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. Dela, v dolžini 1.238 metrov, bodo zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. »Dogovorili smo se tudi za sanacijo struge Vranjskega potoka,« je še napovedal župan in dodal, da je poplavna varnost ključnega pomena.

Minister Vizjak, Sevnicna (9)

Župan in minister sta podala izjavo za medije na prostem.

Župan in minister sta spregovorila tudi o zaključevanje ureditev ob HE Boštanj in Arto – Blanca, o ureditvi večnamenskih kolesarskih poti ob Savi, ki vabijo tako domačine kot turiste, pa o vzdrževanju območja ob Savi. Ob tem je povedal, da državni prostorski načrt za HE Arto – Blanca ni v celoti zaključen – na izvedbo čaka most na Log ter obvoznica na Blanci. »Investicijo v ta dva projekta je prevzela Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo pripravila dokumentacijo za izvedbo, Občina Sevnica pa je sprejela občinski podrobni prostorski načrt. Izvedba je predvidena v letu 2022. Pri obvoznici Blanca je projekt v začetnih fazah, od Direkcije pričakujemo, da projekt uvrsti v načrt razvojnih programov in prične z aktivnostmi za projektiranje,« je pojasnjeval župan.

V PRETEKLOSTI PREMALO DENARJA ZA VZDRŽEVANJE VODOTOKOV

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je izpostavil, da je bilo v preteklosti vedno premalo denarja za vzdrževanje vodotokov, zato so se na ministrstvu za okolje in prostor odločili za spremembo koncepta. To pomeni, da se bodo vsi večji vodarski projekti financirali iz evropskih, kohezijskih sredstev, in sicer iz naslednje finančne perspektive ali pa iz sklada za okrevanje. »Namenska sredstva iz sklada za vode bomo razbremenili večjih vodarskih investicij in bomo iz sklada za vode namenili po 25 milijonov evrov vsako leto za investicijsko vzdrževanje vodotokov za manjše projekte, kot je ta v Sevnici,« je razlagal minister.

Druga tema, ki so se je dotaknili na delovnem srečanju v prostorih Tariškega dvorca v starem delu Sevnice, je bil prenos ureditev na in ob akumulacijskih jezerih z države na koncesionarja oz. lokalno skupnost. Ob tem je minister izpostavil vzdrževanje akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca, kar naj bi še v tem letu prevzel koncesionar. Povedal je še, da bo Agencija za vode ohranila vse poti, ki so potrebne za vzdrževanje vodne infrastrukture in dostop do le-te. Spremembe so pri vzpostavljanju kolesarskih poti, kjer ni več potrebna presoja vpliva na okolje.

Minister si je po podani izjavi za medije še ogledal strugo Sevnične v spodnjem delu, v Šmarju, ki je bilo pred dobrim desetletjem (leta 2005) močno poplavljeno.

S. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam