Časopis za pokrajino Posavje
24.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Svečana seja in podelitev priznanj ob prazniku KS Dobova letos (končno) spet v živo

Objavljeno: Petek, 11.06.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
svecana_seja_ks_dobova (51)

Dobovski krajevni nagrajenci

7. junija so s svečano sejo sveta krajevne skupnosti v Dobovi počastili krajevni praznik. Predsednica sveta KS Branka Stergar je poudarila, da so veseli, da so lahko letos svečanost spet izpeljali tako kot v preteklih letih, v dvorani tukajšnjega kulturnega doma, s podelitvijo priznanj posameznikom in najlepše urejenim vasem v KS.

Zaprtje države zaradi epidemije se glede na vsa izvedena dela v KS ni sploh nič poznalo

svecana_seja_ks_dobova (54)

Predsednica sveta KS Dobova Branka Stergar s prejemnikoma priznanj TD Dobova za najlepše urejeni vasi v KS

Dobovski krajevni praznik je posvečen srečni vrnitvi izseljenih in izgnanih v drugi svetovni vojni na svoje domove. Stergarjeva je v nagovoru dejala, da se glede na izvedena dela od lanskega do letošnjega praznika sploh ne pozna, da je bil vmes 'lockdown'. Omenila je kar štiri postajališča, ki jih ima v KS Dobova bibliobus, ter podpis pogodbe za nov vrtec v Dobovi, katerega dela potekajo po planu, tako da se bodo lahko Najdihojčki v prvih mesecih naslednjega leta preselili v udoben in prostoren vrtec. Na sedežu Slovenskih železnic so se lanskega julija dogovorili za predajo slepega železniškega tira v brezplačno upravljanje občini in s tem tudi KS Dobova. Dogovor je stekel tudi v smeri košnje ob železnici in glede postavitve dvojne odbojne ograje ob železnici pri gradnji parkirišča na lokaciji pri hiši Supančič. Po ukinitvi poslovalnice NLB v kraju zdaj enkrat mesečno Dobovo obišče potujoča banka. Naštela je izvedene investicije po posameznih programih. Na področju kulturnega doma in nalog KS je omenila zaščito tramov pred pticami na prizidku kulturnega doma, postavitev osvetljenega napisa Kulturni dom Dobova na samem domu na robu balkona na sprednji strani, izdelavo in postavitev granitne police pred spominsko ploščo na kulturnem domu, slikopleskarska dela na pročelju kulturnega doma, ureditev prostora za občasne razstave v hodniku prvega nadstropja kulturnega doma, sanacijo osmih parkovnih klopi pri bloku in pred kulturnim domom itd. Na programu pokopališča in mrliške vežice je omenila sanacijo fasade na objektu mrliške vežice v Dobovi s pomočjo občinskih sredstev, hortikulturna dela na pokopališču, urejanje platoja pri mrliški vežici, odstranitev kontejnerja pri pokopališču, saj so ga krajani pridno polnili tudi z gospodinjskimi in kosovnimi odpadki, ki tja ne sodijo, namesto tega bodo stali zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.
svecana_seja_ks_dobova (35)

Podelitev priznanja KS Dobova najstarejšemu letošnjemu nagrajencu Jožetu Rožmanu

Komunalne akcije so potekale na celotnem območju dobovske KS, npr. nasipavanje makadamskih poti, sanacija obcestnih jarkov, očiščenje prepustov in mostov na potokih in Gabernici, nujna vzdrževalna dela in zalivanje razpok na asfaltnih cestiščih v Cvetni ulici, izvedba nadaljnje sanacije slepega železniškega tira (večji del opravljen s pomočjo družbeno koristnih del), zamenjava poškodovanih cestnih ogledal, priprava platoja za avtobusno postajališče pri Černogi, sofinanciranje sanacije meteorne kanalizacije v Mihalovcu, sanacija mostička in prepust meteornih voda v Selah, ureditev platoja za ekološki otok v Rigoncah, sofinanciranje obnove sakralnega objekta (križa) na Malem Obrežu, hortikulturni evro so posamezne vasi izkoristile za sanacijo in urejanje javnih površin itd.

Pričakujejo realizacijo postavk iz občinskega proračuna, ki se navezujejo na KS Dobova

svecana_seja_ks_dobova (21)

Učenke OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova so zapele dobovsko himno.

Po besedah Stergarjeve skozi vse leto poteka redna korespondenca z Občino Brežice, vaškimi skupnostmi in društvi. »V letu 2021 smo se kljub epidemiji trudili, da delo ne bi preveč zastalo. Pripravili smo in objavili še tri razpise in izbrali izvajalce, in sicer za hortikulturno urejanje zelenic in javnih površin v središču Dobove in na pokopališču, za ureditev platoja pri mrliški vežici in pred kulturnim domom,« je navedla in med večjimi predvidenimi investicijami za letos omenila nujna vzdrževalna dela na cestah, hortikulturno urejanje zelenic v središču Dobove in pri mrliški vežici, vzdrževanje obcestnih jarkov, arheološke raziskave za pridobivanje gradbenega dovoljenja in pripravljalna dela za izdelavo parkirišč na lokaciji hiše Supančič. V KS Dobova jih veseli, da je na postavki komunalnih akcij ostal denar iz naslova zimske službe, saj je za nami še ena zima z minimalnimi snežnimi padavinami, vendar pa morajo del sredstev na tej postavki rezervirati za morebitne zimske razmere v novembru in decembru. Svoje aktivnosti so pričele izvajati tudi vaške skupnosti, ki jim je namenjen komunalni evro in jim pomaga pri realizaciji hortikulturne ureditve vasi in morebitni odpravi nujnih del na komunalni infrastrukturi. Izrazila je upanje in pričakovanje, da bodo realizirane naloge KS, ki so svoje mesto našle v občinskem proračunu in se nanašajo na severni del Dobove, kjer si želijo, da bi se sanirala meteorna kanalizacija, sanacijo ceste v Cvetni ulici, gradnjo novega vrtca v Dobovi, asfaltiranje že z gramozom nasutega parkirišča pri Tuš marketu v Dobovi, izvedbo dostopne poti do HE Mokrice ob železniški progi Dobova–Rigonce in v smeri Loč, gradnjo pločnika v Ulici bratov Gerjovičev (od objekta Križanec do križišča z Vadnalovo ulico), pripravo in izvedbo projekta za izdelavo kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti od bivše livarne Dobova do mejnega prehoda Rigonce. V letu 2022, vsaj tako pričakujejo, se bo pričela izgradnja težko pričakovane kolesarske steze, ki bo povezala Brežice in Dobovo, je še navedla Stergarjeva.
svecana_seja_ks_dobova (27)

Program svečane seje je obogatil tudi MePZ KD Franc Bogovič Dobova.


Stergarjevi se želja uresničuje

Zaključila je, da je delo KS uspešno, kar gre nedvomno v prid vodstvu KS in sestavi sveta KS, ki odloča o vseh naštetih zadevah, ter tajniku KS, ki vzorno koordinira delo. KS ima tudi vedno posluh za delovanje društev, ustanov in organizacij na svojem območju, saj jim pomoč nameni preko programov KS. »V lanskem poročilu sem zapisala, da si želim, da bi praznovanje krajevnega praznika v 2021 potekalo po ustaljenih tirnicah, in želja se mi letos uresničuje. Danes poteka svečana seja, podeljena bodo priznanja KS in TD, želja pa še vedno ostaja, da se vrnejo tudi prireditve,« je še sklenila. V nadaljevanju sta bila Ivo Veble in Martin Kežman določena za položitev cvetja in sveč pri spominskem obeležju padlim iz KS Dobova.

Prejemniki priznanj KS Dobova za leto 2021
svecana_seja_ks_dobova (46)

Zahvala Stergarjeve povezovalki svečane seje Anji Urek


V nadaljevanju je skupaj s krajevnim svetnikom Jožetom Šavričem podelila letošnja priznanja KS Dobova. Prejeli so jih: Anton Hotko z Velikega Obreža, zaposlen v OŠ dr. Jožeta Toporišiča in od leta 1970 član PGD Veliki Obrež, aktiven na področju operative, tuje mu ni niti področje radijskih zvez, saj je bil pomočnik poveljnika za radijske zveze, v tem mandatu opravlja tudi funkcijo praporščaka v gasilskem društvu. Priznanje je prejel za dolgoletno vestno in predano delo v vrstah PGD in vaške skupnosti Veliki Obrež. Drago Iljaš iz Rigonc, zaposlen v NEK, je bil že v mladih letih zelo aktiven, saj je prevzel vodstvo krajevnega odbora Zveze socialistične mladine Slovenije, vključil se je v MoPZ v Dobovi, ki se je pozneje oblikoval kot MePZ, v katerem deluje že 35 let in od leta 2005 je tudi predsednik KD Franc Bogovič Dobova, leta 2016 pa je prevzel še vodenje MePZ Franc Bogovič Dobova. Je tudi predsednik PGD Rigonce. Priznanje je prejel za dolgoletno vestno in odgovorno delo na področju ljubiteljske kulture in gasilstva. Jože Rožman iz Sel pri Dobovi, že vrsto let upokojenec, vendar se še vedno predaja delu v krajevnem odboru Društva izgnancev Slovenije. Njegovo področje delovanja kot blagajnika društva in poverjenika za vas Sela pri Dobovi ni zanemarljivo. Priznanje je prejel za dolgoletno vestno in predano delo v dobovski KO Društva izgnancev Slovenije. Zdenka Petelinc, prav tako iz Sel pri Dobovi, je bila zaposlena v Tovarni pohištva v Brežicah, od koder je odšla v zaslužen pokoj. Pred leti je pričela z urejanjem platoja pri križu v Selah, tudi idejno je prispevala k ureditvi in skozi celo leto se trudi, da cvetje in zelene zasaditve uspevajo, da je trava pokošena ter da so postorjene ostale zadeve okoli križa. Bila je tudi pobudnica za obnovo razpela na križu in tudi našla strokovnjakinjo s področja obnove sakralnih objektov. V letu 2020 je bilo razpelo ponovno postavljeno na križ. Od 2018 je tudi članica sveta KS in predsednica vaške skupnosti Sela. Na področju komunalnega urejanja vasi si vseskozi prizadeva, da se zadeve sanirajo tam, kjer je najbolj potrebno. Je tudi članica TD Dobova, kjer sodeluje pri ocenjevanju urejenosti vasi v KS, na prireditvah skrbi za blagajniško poslovanje, sodeluje pa tudi pri promociji in dejavnosti TD na sejmih ter prireditvah drugih društev. Priznanje je prejela za delovanje na področju hortikulturnega urejanja vasi Sela pri Dobovi ter promocijske dejavnosti v TD Dobova. Priznanje pa je prejelo tudi dobovsko podjetje BV Maziva d.o.o. (prevzela ga je Eva Homan). Ustanovljeno je bilo leta 2011, uspešno ga vodita Dobovčana Rikardo Bertol in Simon Volovec. Glavna dejavnost podjetja je veleprodaja in distribucija olj, maziv, revitalizantov in pnevmatik različnih blagovnih znamk kakor tudi zastopstvo za omejene artikle različnih cenovnih razredov. Priznanje je podjetje prejelo za desetletno odgovorno in uspešno poslovanje ter podporo lokalnemu okolju, društvom in posameznikom.

Najlepše urejeni vasi Mali Obrež in Gabrje

Priznanje TD Dobova za najlepše urejeni vasi v okviru že 30. zaporedne akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna sta prejela Mali Obrež v kategoriji manjših vasi (prevzel predsednik VS Jože Šavrič) in Gabrje v kategoriji večjih vasi (prevzel predsednik VS Jože Kelhar). Stergarjeva je dodala, da bo Mali Obrež kot absolutni zmagovalec ocenjen tudi na občinski ravni enkrat še v tem mesecu, posebej pa je izpostavila največjo spremembo, ki je bila kjerkoli narejena, in sicer lepo urejeno okolico podjetja Slovenskih železnic oz. »mašinhausa«, kjer so okolico lepo uredili s postavitvijo klopi in panela s predstavitvijo podjetja. »Ta detajl bomo ocenili tudi na občinski ravni in verjamem, da bo v njihove roke prišlo tudi priznanje,« je pokomentirala.

Na območju Dobove se obetajo nove investicije

KS Dobova sta čestitali in namenili spodbudne besede tudi brežiška podžupanja Mila Levec in ravnateljica dobovske šole Ivana Baškovič. Levčeva je omenila, da je bila občina uspešna pri pridobitvi evropskih sredstev za izgradnjo kolesarske steze med Brežicami in Dobovo ter za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, kamor spada tudi zamenjava vodovodnih cevi v smeri Dobova–Loče in Dobova–Rigonce. Navedla je tudi, da se dodatno ureja vaško središče v Dobovi, v pripravi je dokumentacija, ki bo omogočila asfaltiranje na tem mestu do konca tega leta, uredil se bo pločnik proti Rigoncam, v prvi fazi do odcepa za Loče, urejata se dva odseka cest, in sicer Gabrje–Pistače in Sela–Pistače, opravljala se je tudi energetska sanacija dobovske OŠ, kar je posledično ustvarilo nove prostore, v letošnjem letu bodo dokončana gradbena dela novega vrtca, zgradila se bo manjkajoča kanalizacija v smeri Rigonc ter širitev Obrtne cone Dobova, za katero je bila ravno na dan praznika KS Dobova sprejeta dodatna razvojna površina, kar pomeni da bo OC povečala svoje kapacitete za približno 10 ha. Podžupanja je še izrazila upanje, da bodo dela v sklopu izgradnje HE Mokrice nastopila kmalu, saj bo za KS Dobova velika pridobitev nova cesta, ki bo potekala ob železniški progi proti Rigoncam in bo vodila čez nov most pri HE ter s tem omogočila hitrejši dostop na kranjsko stran občine. Baškovičeva se je zahvalila KS, ki je po njenem pripomogla, da na bregu proti Malemu Obrežu nastaja nov vrtec. Kot je dejala, je zgradba praktično že zgrajena. V času lanskih poletnih počitnic so na podstrešju šole uredili nove nadomestne prostore za otroke v času gradnje novega vrtca. Omenila je, da imajo letos od marca ne samo pet, ampak celo šest oddelkov vrtca, »tako da smo veseli, da bo nov vrtec dobro izkoriščen«.

Kulturni program v uvodu svečane seje so pripravile učenke in učiteljice šole. Nastopile so Zala Kovačič, Pina Rožman, Julija Slaček Pavuna, dobovsko himno pa so zapele Eva, Pia, Tadeja, Pina in Zala. Zapeli so tudi članice in člani MePZ KD Franc Bogovič Dobova pod vodstvom Aljaža Božiča. Delovno predsedstvo svečane seje so sestavljali Gregor Černoga kot predsednik ter Marjan Polovič in Jože Šavrič kot člana. Za prebiranje vmesnega veznega besedila pa je poskrbela Anja Urek.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam