Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Svetniške pobude in vprašanja na februarski seji občinskega sveta v Brežicah

Objavljeno: Nedelja, 23.02.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
11_seja_os_brezice (13)

Na 11. seji, ki je potekala 17. februarja, so brežiški svetnice in svetniki dali nekaj pobud in zastavili nekaj vprašanj.

Brežiški občinski svetniki so imeli na zadnji seji možnost podati nekaj pobud in vprašanj. Spodaj jih pri vsaki svetnici oz. svetniku povzemamo.

Petra Dirnbeka (Levica) je zanimalo, zakaj na Črešnjicah, kjer trenutno še potekajo dela v sklopu projekta ureditve križišča in avtobusnega postajališča, ob cesti ležijo nekajmetrski koluti. »Ali bodo še kaj kopali in jih spravili pod zemljo ali bodo kar ostali zunaj in propadali?« je vprašal.

Miran Omerzel (SLS) je opozoril, da se ponudniki turističnih storitev na demografsko ogroženih območjih v občini, kot so Pišece, pritožujejo nad previsoko turistično takso. Naštel je tudi razloge, zakaj je tako: »Ker je na teh območjih bistveno slabše razvita infrastruktura kot v drugih, razvitih delih občine, slabše je razvita gospodarska infrastruktura, pojavljajo se težave z internetom, slabše razvita je tudi ponudba, s čimer je gosta v ta območja težje privabiti in zadržati, druge bolj razvite turistične občine po Sloveniji imajo nižje turistične takse.« Predlagal je znižanje turistične takse za faktor 2, da bi s tem omogočili enakomernejši razvoj turistične dejavnosti v občini. Po njegovem bi omenjeno znižanje pripomoglo k razvoju turizma na demografsko ogroženih območjih, saj bi ponudniki svoja dnevna sredstva vložili v nadaljnji razvoj svoje ponudbe in s tem tudi razvoj turizma na teh območjih. Njegova druga pobuda se je nanašala na to, da bi lastnikom vodovodnih priključkov, s katerimi ne proizvajajo odpadnih voda, omogočili, da se jim pri uporabi vode ne obračuna dajatev za odpadne vode. Dodal je, da na območju občine Brežice obstajajo objekti z vodovodnimi priključki, ki nimajo kuhinj, kopalnic, stranišč in podobnih prostorov ter iz katerih se ne proizvaja odpadnih voda, ampak se voda iz teh priključkov uporablja za škropljenje vinogradov, sadovnjakov, zalivanje rastlin, napajanje živine ipd.

Stane Tomše (SMC) je dal pobudo v zvezi s starim parkiriščem pri brežiškem pokopališču, in sicer da se ustrezno uredi mesto, kjer sta postavljena varovalna količka, ki sta v napoto, saj je tam posledično težko zaviti, ali da se postavi znak prepovedano zavijanje. Kot drugo je postavil vprašanje glede prenove železnega mostu – kdaj se predvideva dokončanje mosta še čez Krko in kakšen bo po obnovi prometni režim.

Pobuda Katje Čanžar (SDS) se je nanašala na to, da naj občina zagotovi oz. odkupi zemljišča, ki so opredeljena za gradnjo večstanovanjskih objektov, po njenem namreč v Brežicah krvavo potrebujejo najemniška stanovanja (npr. za potrebe kadra Fakultete za turizem). Kot je dejala, rešitev obstaja, saj je republiški Stanovanjski sklad pred dnevi objavil javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije, in da je v preteklosti že imela stranke, ki so se zanimale za gradnjo večstanovanjskega objekta v mestu Brežice, pri čemer bi investitor zgrajena stanovanja prodal skladu, le-ta pa bi stanovanja dajal v najem. Edina območja, primerna za gradnjo teh stanovanj, so trenutno samo nekdanja Tovarna pohištva, območje za Tušem ter manjši trikotnik med Maistrovo ulico in Blagovnico. Predlagala je, da bi občina morala identificirati območja, kjer bi bila primerna večstanovanjska gradnja in se po potrebi dogovoriti z lastniki v primeru, da je na določenem območju več lastnikov.

Aljoša Rovan (Levica) je vprašal, zakaj še ni dobil odgovora na svojo pobudo s 4. seje 18. aprila 2019. Pobuda se je takrat nanašala na prometno situacijo na Savski ulici na Čatežu ob Savi, kjer gre za območje umirjenega prometa, a na eni strani ceste ni več znaka ’cona 30’, prebivalci pa si želijo tudi postavitve ležečih policajev, saj se v tem delu nekateri vozijo prehitro.

Darko Udovič (SMC) se je navezal na vprašanje svojega predhodnika Dirnbeka glede Črešnjic. Zanimalo ga je, ali bodo čez nekaj let, ko se bo gradila kanalizacija na tem območju, ponovno prekopali cesto, ki jo bodo zdaj na novo asfaltirali.

Jožica Sušin (DeSUS) je predlagala, da bi v občini sprejeli tudi strategijo za starejše, podobno kot je že strategija za mlade, saj je v občini že 20 % starejše populacije od 65 let, kar je nad slovenskim povprečjem, številka pa se bo še zviševala. Omenila je, da se je 17 slovenskih občin že pridružilo globalni mreži starosti prijaznih mest in občin. Predlagala je, da bi imeli v občini organ, ki bi načrtno in profesionalno spremljal problematiko starejših. »V občini nimamo in bi radi imeli medgeneracijski center, socialni servis – za storitev Pomoč na domu, ki jo izvaja center za socialno delo, je slišati veliko pripomb, da se izvaja slabo in je za marsikoga tudi predraga –, center za dnevno varstvo, računalniške tečaje za starejše itd.,« je naštela.

Alenka Černelič Krošelj (Ljudje za ljudi) je najprej izpostavila pereče vprašanje reševanja parkirišč in območja ob blokih na Maistrovi ulici v Brežicah, nato jo je zanimalo, kdaj bo postavljena avtobusna postaja pri marketu na Bizeljski cesti, omenila je še Agendo 2030, ki vsebuje 17 ciljev za to, da bo naša družba vzdržala, in dala pobudo, da bi imeli to tematiko enkrat tudi na občinskem svetu. Na koncu je povabila vse, ki želijo ohraniti lesene mostove kot znamenitosti arhitekturne dediščine, da se ji pridružijo v za to namenjeni iniciativi.

Ferdo Pinterič (Lista Sonce) je omenil, da so bili svetniki pred približno letom dni na seji od predstavnikov enega podjetja seznanjeni s tem, da bodo poskrbeli za gradnjo optičnega omrežja v tistih delih občine, kjer še nimajo zagotovljene širokopasovne povezave, a se do danes, kar se tiče KS Sromlje pa verjetno tudi ostalih KS po občini, ni zgodilo še čisto nič. »Predlagam, da te gospode občina še enkrat povabi na občinski svet, da nam pridejo povedat, ali so se takrat malo šalili ali so mislili resno in kaj se pravzaprav dogaja v zvezi s tem,« je še dejal.

R. R.
« Nazaj na seznam