Časopis za pokrajino Posavje
9.08.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Svetoduhčani počastili krajevni praznik

Objavljeno: Ponedeljek, 27.06.2022    Rubrika: NOVICE Redakcija
praznik veliki trn 2022 (87)

Svetoduhčani so obeležili praznik KS Veliki Trn

Na 25. junij 1991, ko je s Slovenija formalno postala neodvisna država, so Svetoduhčani, kot si še vedno pravijo krajanke in krajani po izvornem imenu kraja Sveti Duh, leta 1952 preimenovanega v Veliki Trn, v kraju posadili lipo v znak slovenstva. In se tedaj složno odločili, da bodo dan državnosti povzeli tudi za svoj krajevni praznik. Torej so tega minulo soboto obeležili že 31. leto.

praznik veliki trn 2022 (97)

Letošnji krajevni nagrajenci

Kot je zbranim sokrajankam in sokrajanom v tamkajšnjem kulturnem domu v uvodu dejal povezovalec slovesnosti v počastitev tako državnega kot krajevnega praznika Aleš Češnjevar, je bilo treba za dosego neodvisnosti vložiti veliko prizadevanj in izkazati slogo državljanov, tako trud kot sloga med ljudmi pa sta tudi pomembna dejavnika za razvoj bivalnega okolja: »Ob pogledu na kraje naše krajevne skupnosti vsakdo opazi, da so tu doma složni in delovni ljudje, ki s svojim doprinosom skupnosti ustvarjajo boljši in lepši jutri.«

praznik veliki trn 2022 (82)

Najvišje krajevno priznanje je prejel Franc Lekše (na fotografiji s predsednico Ano Srpčič)

A ne zgolj prihodnosti, temveč tudi lepšo sedanjost, je v nadaljevanju povedala predsednica Sveta KS Veliki Trn Ana Srpčič, ki je v svojem nagovoru v prvi vrsti izrazila zadovoljstvo, da se je epidemija umirila, kar je omogočilo ponovno srečevanje krajanov pa tudi tvornejše delovanje Sveta KS Veliki Trn: » V tem mandatnem obdobju smo se svetniki Krajevne skupnosti res trudili, da bi našim krajanom izboljšali bivanjske razmere. Mestna občina Krško nam okvirno nameni na letnem nivoju malo več kot 71.000 evrov za poslovanje naše KS in v prvih treh letih tega mandata smo kar velik delež sredstev – 128.000 evrov - namenili asfaltaciji krajših odsekov po naših vaseh. Naša krajevna skupnost je geografsko razgibana, do manjših naselij in zaselkov vodi kar 22 km krajevnih cest. Vse te je treba vzdrževati in primerno pripraviti, da so te varne in prevozne za naše krajane. Letos je vlaganjem v cestno infrastrukturo namenjenih še dodatnih 25.000 evrov. Vse te ceste je treba tudi letno vzdrževati z obcestno košnjo in tudi, če ni veliko snega, jih je treba posipavati proti poledici. Poleti nas večkrat presenetijo tudi neurja, ki po naših krajih povzročijo kar veliko škode, odnašajo gramoz in sprožajo plazove in podornine po naših poteh. V sodelovanju z Občino in krajevnim prispevkom smo letos polepšali našo kulturno dvorano. Prekrita sta bila oba nadstreška dvorane, ki je bila tudi prebeljena, zamenjana
praznik veliki trn 2022 (33)

MoPZ upkojencev iz Bertokov

razsvetljava, nadgrajena električna napeljava, sanitarni prostori v predprostoru dvorane so s celovito prenovo postali dostopni tudi za invalide.« Po besedah predsednice Srpčič, je KS vložila sredstva tudi v zamenjavo odrskih zaves in ureditev kuhinje v predprostru z vsemi pripadajočimi gospodinjskimi aparati, kar bo olajšalo prizadevnim in zelo aktivnim članicam in članom tamkajšnjih društev za ohranitev podeželja in vinogradnikov pogostitve ob različnih prireditvah in druženjih. S sredstvi iz krajevne blagajne krijejo tudi tekoče stroške in vzdrževanje stavb, ki jih imajo v upravljanju: Našo hišo 470 in krajevni kulturni dom in športne površine ter v urejanje okolice objektov. »A tisto najpomembnejše, kar je, tisto pa se ne da ovrednostiti v tisočih evrih, to pa je povezanost, solidarnost med krajani in delavnost, ki žene naprej. Po naših vaseh je veliko oseb, ki so bodisi ostarele bodisi osamljene ali onemogle. Bodimo čuječi, posrkbimo, da nihče ne bo sam, dobronamerni v svojih besedah in dejanjih. Če bomo obdržali to, bo tudi vse ostalo šlo in prišlo, je še dejala med drugim Ana Srpčič.

praznik veliki trn 2022 (57)

Dolenjevaške Prepelice

V nadaljevanju krajevne slovesnosti je Srpčič podelila krajevna priznanja posameznikom, in sicer tri bronaste znake, dva srebrna ter zlati znak KS Veliki Trn. Bronasti znak so prejeli: Irena Janc ter Irena Žaren za razvoj in širitev delovanja Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn ter za njuno samoiniciativno in inovativno delo v društvu in Marjana in Janez Pirc za večletno aktivno delovanje v navedenem društvu; srebrna znaka sta KS sta prejela Marija in postuhumno Zdravko Pirc za izredno požrtvovalno delo, predanost in delovanje v KS Veliki Trn in izven nje ter Janko Gabrič za večletno delovanje na področju kulture, najvišje krajevno priznanje - zlati znak KS - pa je šlo v roke Franca Lekšeta za njegov prispevek pri razvoju KS Veliki Trn, katere Svete KS je vodil skoraj osem mandatnih obdobij ali 31 let, to je med leti 1987 in 2018.

praznik veliki trn 2022 (106)

Krajevno slovesnost so zaključili s pogostitvijo, ki so jo pripravile članice Društva za ohranitev podeželja in družabnim srečanjem krajanov.

Krajevno slovesnost so s pesmimi prepletli gostujoči primorski Moški pevski zbor Društva upokojencev Bertoki - Prade pod vodstvom zborovodje Jarija Jarca, dolenjevaška ženska vokalna zasedba Prepelice pod taktirko Mire Drnač ter s solo nastopom članica navedene vokalne skupine in domačinka Irena Janc ob harmonikarski spremljavi zborovodkinje. Čestitkam krajanom ob krajevnem prazniku in nagrajencem za prejeta krajevna priznanja se je pridružil v imenu Mestne občine Krško tudi podžupan Vlado Grahovac.

B. M.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»