Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Telefonska potrditev delovnih teles krškega občinskega sveta

Objavljeno: Petek, 11.01.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Jožica Mikulanc (2)

Jožica Mikulanc je v svetniških klopeh nadomestila mag. Mirana Stanka.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Krško so na 1. korespondenčni seji 4. januarja sprejeli sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter sklep o potrditvi mandata novi članici Občinskega sveta. Prvi korespondenčni seji bo 14. januarja sledila 2. korespondenčna seja, na njej pa bodo potrdili sestave komisij in odborov.

Svetnice in svetniki so na prvi korespondenčni seji, izvedeni s telefonskim glasovanjem, mandat potrdili novi članici Jožici Mikulanc, izvoljeni na listi SLS, ki je nadomestila mag. Mirana Stanka, ki je odstopil s funkcije občinskega svetnika zaradi opravljanja funkcije župana. Za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa so potrdili mag. Natašo Šerbec, Dušana Dornika, Vlada Grahovca, Jožeta Olovca, Boštjana Pirca, Aljošo Preskarja in Jožeta Slivška.

Prihajajoči ponedeljek, 14. 1., bo sekretar občinskega sveta izvedel že drugo korespondenčno sejo, na njej pa bodo predvidoma potrjeni še Nadzorni odbor občine in preostala delovna telesa, ki delujejo pri občinskem svetu, in sicer Normativno-pravna komisija, Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami, Komisija za vloge in pritožbe, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance in občinsko premoženje, Odbor za gospodarstvo in turizem, Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja, Odbor za krajevne skupnosti in komunalno infrastrukturo, Odbor za mladino, Odbor za okolje in prostor ter Odbor za zaščito in reševanje. Po imenovanju navedenih delovanih teles bo krški občinski svet pričel z rednimi, praviloma mesečnimi sejami, saj posamezni odbori in komisije v sklopu svojih pristojnosti pred sklicom vsake seje obravnavajo in podajo soglasje ter mnenja k posameznim predlaganim točkam dnevnega reda.

B. M., Občina Krško
« Nazaj na seznam
»