Časopis za pokrajino Posavje
4.12.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Turistična destinacija Sevnica – iz srebrne v zlato

Objavljeno: Četrtek, 21.10.2021    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Turisticna destinacija Sevnica6

Med jesenskimi barvami se sveti tudi zlata in Turistična destinacija Sevnica je prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Po zaključenem postopku ponovne celovite presoje je Turistična destinacija Sevnica prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination.

»V sevniški občini, v tesnem prepletu z raznolikimi ponudniki turističnih produktov, vseskozi intenzivno delamo v smeri sonaravnega, naravi prijaznega, zelenega turizma. Zato smo resnično veseli, da je naš skupen trud prepoznan z zlato barvo, ki nadgrajuje preteklo delo in potrjuje, da smo turistom, okolju in prebivalcem prijazna destinacija,« sta zapisali v svojem sporočilu za javnost Občina Sevnica in KŠTM, ki v letošnjem letu obeležuje tudi 15 let delovanja.

LETA 2017 SREBRNI ZNAK, LETOS V ZLATI BARVI

Ajdovski gradec

Arheološki park Ajdovski gradec v naravnem okolju vabi k ogledu.

K zeleni shemi slovenskega turizma je občina Sevnica prvič pristopila v letu 2017 in spomladi leta 2018 prejela srebrni znak. Letos je po rednem periodičnem postopku znova opravila celovit postopek presoje vseh meril in dosegla višjo, zlato stopničko. Čeprav so bila merila in tudi sama presoja v primerjavi z letom 2017 še bolj dodelana in bolj zahtevna, je destinacija Sevnica zadovoljila kriterijem za vključitev v krog najbolj zelenih slovenskih turističnih destinacij. »Da je bila Sevnica prepoznana kot ’zlata destinacija’, sta pomembno prispevala Hotel Ajdovec iz Sevnice in Gostilna Repovž iz Šentjanža, ki sta se kot nastanitvena ponudnika in ponudnika hrane tudi sama vključila v zeleno shemo slovenskega turizma ter pridobila okoljske znake. Hotel Ajdovec je pridobil mednarodni znak Travelife, v okviru zelene sheme pa znak Slovenia Green Accommodation. Gostilna Repovž je prejemnica mednarodnega znaka Green Key, v okviru zelene sheme pa znakov Slovenia Green Accommodation in Slovenia Green Cuisine. Spodbujamo in želimo si, da se za pridobitev katerega od okoljskih znakov v prihodnje odloči čim več turističnih ponudnikov, s ciljem krepitve ugleda in prepoznavnosti ter zaupanja v kakovost na ravni celotne destinacije,« sledi pojasnilo.

Aktivnosti za pridobitev znaka je vodila »zelena skupina« pod vodstvom »zelenega koordinatorja« Mateja Imperla z zavoda KŠTM Sevnica, v zeleni skupini pa so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica pa tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

NAČRTI ZA ZELENI, TRAJNOSTNI TER OKOLJU IN LJUDEM PRIJAZEN RAZVOJ

»Pred nami so izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, gospodarska in okoljska dinamika, trajnostna mobilnost, spremembe v navadah in vrednotah turistov in prebivalcev, kar bo Sevnica kot turistična destinacija spremljala, skušala pravilno in pravočasno zaznavati in se primerno odzivati. Turizem smo ljudje in zato mora biti vodilo turizma na prvem mestu tudi spoštovanje drugega, in ne turizem za vsako ceno,« poudarjajo načrtovalci, »priznanje destinacijo zavezuje, da se tudi v bodoče razvija v zeleni, trajnostni ter okolju, ljudem in prebivalcem prijazni smeri, saj bo lahko le tako znak ob ponovni presoji tudi ohranila.«

Prejeti zlati znak Slovenia Green Destination potrjuje, da je Sevnica na pravi poti razvoja turizma. Certifikat ne ocenjuje številčnosti ali »količine« turizma ali števila turistov, ampak turistično destinacijo z različnih zornih kotov – z vidika okolja, varovanja narave, ohranjanja kulturne dediščine, trajnostne mobilnosti, sodelovanja turističnih deležnikov ter splošne prijaznosti za turiste, prebivalce in turistične ponudnike. O mnenjih, pogledih in predlogih razvoja turizma sprašujejo tudi posebne ankete za prebivalce, turiste in turistične ponudnike, ki jih najdete na spletni strani www.visit-sevnica.com na podstrani Sevnica – zelena destinacija. Na tej strani se nahajajo tudi določeni podatki o stanju turizma v destinaciji Sevnica ter aktualne informacije.

S. R./Vir: Občina Sevnica in KŠTM

#povezujemoposavje

 
« Nazaj na seznam
»