Časopis za pokrajino Posavje
26.02.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Upravna enota Krško prejela priznanje »Uspešen uporabnik CAF«

Objavljeno: Torek, 21.01.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Upravna_enota_obcina_Krsko (7)

Foto: arhiv PO

Minister za javno upravo Rudi Medved je prejšnji teden podelil priznanja uporabnikom modela CAF v letu 2019. Gre za orodje Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework), ki ga organizacije javnega sektorja po Evropi uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z namenom izboljšanja svojega delovanja.

Model daje poudarek večji vključenosti zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb, sodelovanju, preglednosti delovanja in notranji povezanosti v organizaciji. Podeljenih je bilo 12 priznanj »Začetnik CAF« organizacijam, ki so samooceno izvedle prvič, in 21 priznanj »Uporabnik CAF« organizacijam, ki samooceno izvajajo redno.
 
Najvišja priznanja »Uspešen uporabnik CAF« pa je prejelo pet upravnih enot, ki so lani sodelovale v prvem rednem postopku CAF – zunanja povratna informacija, in ki so s strani zunanjih ocenjevalcev prejele zadostno število točk za pridobitev tega naziva. Med prejemniki je tudi Upravna enota Krško, v kateri je kultura stalnega samoocenjevanja vodenja kakovosti prisotna že od leta 2003. Več na spletni strani ministrstva na: https://www.gov.si/novice/2020-01-16-minister-rudi-medved-podelil-priznanja-uporabnikom-modela-kakovosti-caf-v-letu-2019/.
 
Nujen poziv vinogradnikom – prijava pridelka grozdja in vina 

Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli poimenski seznam več kot 380 pridelovalcev, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, nato tistih z manj kot 10 arov vinograda, ki pridelek prodajajo, in pridelovalcev, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo, ki so vsi zavezanci za prijavo pridelka letnika 2019 in tega niso storili v zakonsko predpisanem roku do 20. 11. 2019.
 
Navedene zavezance pozivamo, da najpozneje do 31. 1. 2020 pri upravni enoti prijavijo pridelek grozdja in vina letnik 2019.
 
Za prijavo sta predpisana obrazca, ki se lahko dobita:
  • v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje),
  • v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, pisarni 106 in 108 v 1. nadstropju (uradne ure so v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure; v tem času so na telefonskih številkah 498 14 42 in 498 14 44 na voljo dodatna pojasnila),   
  • na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave:https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=544 in
  • https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=545.
Vir: UE Krško
 
« Nazaj na seznam