Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Uradne ure in poslovni čas Upravne enote Krško med prazniki

Objavljeno: Četrtek, 20.12.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju se poslovni čas in uradne ure v Upravni enoti Krško v predprazničnih dneh v ponedeljek, 24. 12. 2018, in v ponedeljek, 31. 12. 2018,  začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.

Aplikacija za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev ne deluje od 28. 12. 2018 do 20. 1. 2019 

Aplikacija za vodenje Registra kmetijskih gospodarstev (register) ne bo delovala od 28. 12. 2018 do 20. 1. 2019 zaradi prehoda na nov koordinatni sistem in priprave podatkov za potrebe subvencijske kampanje za leto 2019. V tem času nosilci kmetijskih gospodarstev in ostali zavezanci za vpis v register ni morejo urejati podatkov o GERK-ih niti pridobivati izpisov iz registra.
 
Izdelava in prenos osebnih izkaznic in potnih listin med prazniki 

V zvezi z vročitvijo osebnih dokumentov med novoletnimi prazniki obveščamo stranke, da bodo v ponedeljek, 24. 12. 2018 in v ponedeljek, 31. 12. 2018, pošte poslovale po sobotnem delovnem času. Pošte, ki so ob sobotah zaprte, bodo 24. in 31. 12. 2018 poslovale od 9. do 11. ure. Izdelovalec osebnih dokumentov Cetis d. d. bo v ponedeljek, 24. 12. 2018 in v ponedeljek, 31. 12. 2018, obratoval od 6. do 14. ure.
 
Poziv vinogradnikom – prijava pridelka grozdja in vina 

Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, so morali do 20. novembra 2018 prijaviti celoten pridelek letnik 2018, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. Obveznost velja tudi za pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo.
 
Iz obvestila, ki smo ga prejeli od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s seznamom vinogradnikov, izhaja, da na današnji dan še okrog 25 % zavezancev za prijavo pridelka z območja UE Krško ni opravilo svoje prijavne obveznosti. Zato ponovno pozivamo vinogradnike, da izvedejo svojo zakonsko obveznost. V nasprotnem primeru bo upravna enota po uradni dolžnosti pričela s postopki odreditve prijave manjkajočih podatkov na podlagi Zakona o vinu. Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in podzakonskih predpisov so v delu, ki se nanaša na obveznost prijave pridelka grozdja in vina ter prijavo zalog vina na dan 31. 7., pristojni vinarski inšpektorji, ki lahko izrečejo denarne globe pridelovalcem za neizvajanje prijavne obveznosti.
 
V času uradnih ur Upravne enote Krško so na telefonski številki 498 14 44 na voljo dodatna pojasnila.

Za prijavo pridelka grozdja in vina sta sicer predpisana obrazca, ki se lahko dobita: v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje), v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (1. nadstropje), pisarna 106, ter na krajevnem uradu Kostanjevica na Krki, kjer se ju lahko tudi odda, ter na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave.
 
Zadovoljstvo strank s storitvami Upravne enote Krško nad povprečjem ostalih UE 

Upravna enota Krško je v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju po metodologiji Ministrstva za javno upravo aprila letos skupaj z ostalimi upravnimi enotami v RS izvedla anketiranje uporabnikov glede kakovosti upravnih storitev, ki jih izvajamo. Povprečna ocena zadovoljstva 184 anketiranih strank Upravne enote Krško je bila 4,96 (najvišja možna ocena je bila 5), medtem ko je bila povprečna ocena zadovoljstva strank vseh upravnih enot bila 4,90.

Vir: UE Krško
 
 
« Nazaj na seznam
»