Časopis za pokrajino Posavje
20.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ureditve na Lisci v okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

Objavljeno: Torek, 18.12.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
ureditve_na_lisci04
Občina Sevnica je v okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje v letu 2018 uresničila več pomembnih korakov razvoja in dopolnitev vsebin te priljubljene turistično-rekreativne točke.

Ena osrednjih vsebin projekta je bilo izobraževanje vodnikov za vodenje po Jurkovi učni poti, vsebine označene Jurkove učne poti pa lahko v okviru izobraževalnih dejavnosti na Lisci koristijo osnovne šole in drugi uporabniki. V jesenskem času so potekali naravoslovni in tehnični dnevi, plod projekta je bil tudi novi čebelnjak pod sevniškim gradom, na Lisci pa bo urejen hotel za žuželke. V sodelovanju s KŠTM Sevnica so bile na trasi Jurkove učne poti postavljene informativne table, ki govorijo o rastlinskem in živalskem svetu ter pomembnejših zgodovinskih mejnikih.
ureditve_na_lisci02


V sodelovanju s Komunalo Sevnica je bilo v zadnjem času izvedenih več ureditev zunanjih površin, in sicer stopnišči pod Tončkovim domom in ureditev prostora nekdanjega balinišča. Počitek omogočajo nove mize in klopi, občudovanje okolice Lisce pa novi daljnogled; ureditvi sta prav tako del projekta, ki ga izvaja Občina Sevnica.

Operacija Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje v skupni višini 151.534,93 evrov je sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 114.169,98 evrov, zaključek operacije je predviden do oktobra 2019.

Projekt izvaja Občina Sevnica z več partnerji, ki so: Čebelarsko društvo Sevnica, KŠTM Sevnica, Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče. Pomemben segment pa je tudi vključevanje zainteresirane javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno prispeva k še boljšim in v lokalnem prostoru usklajenim ciljem.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Občina Sevnica
 
« Nazaj na seznam
»