Časopis za pokrajino Posavje
22.05.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Ustanovna seja sevniškega občinskega sveta

Objavljeno: Petek, 07.12.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSCN0402 (2)

25-članski Občinski svet občine Sevnica v novem mandatnem obdobju (manjka Gregor Korene)

V preteklem sredinem popoldnevu je potekala v konferenčni dvorani sevniškega gradu prva, ustanovna seja novoizvoljenega sevniškega občinskega sveta v novem mandatnem obdobju 2018-2022, ki je bila namenjena predvsem potrjevanju mandatov članic in članov občinskega sveta in ugotovitvi izvolitve župana.

Uros Grilc, pravnik obcinske volilne komisije

Predsednik sevniške občinske volilne komisije Anton Grilc je na ustanovni občinski seji predstavil rezultate letošnjih lokalnih volitev.

Poročilo o izidu jesenskih lokalnih volitev je predstavil predsednik sevniške občinske volilne komisije Anton Grilc, univ. dipl. pravnik. Med drugim je povedal, da se je volitev 18. novembra udeležilo 37,94 % volilnih upravičencev oz. 5.539 volivk in volivcev (vseh volilnih upravičencev v občini je 14.599); pritožb na izvolitev članic in članov sevniškega občinskega sveta ni bilo. Edini kandidat za župana je bil Srečko Ocvirk, ki je na lokalnih volitvah prejel 5.038 glasov volilnih upravičenk in upravičencev.

DSCN0370 (2)

Svetnice in svetniki so na prvo redno sejo prihajali dobro razpoloženi.

Predstavitvi izidov volitev je sledila potrditev mandatov 25 občinskih svetnikov in svetnic ter župana. 25-članski Občinski svet Občine Sevnica bo v novem mandatnem obdobju sestavljalo po 8 svetnic in svetnikov z liste SLS in SDS, 3 svetniki LMŠ, po 2 svetnika DeSUS in SD in po en svetnik Neodvisne liste za občino Sevnica ter NSi. Poimenski sestav je naslednji: Darja Pompe (v občinskem svetu bo nadomestila Srečka Ocvirka, ki je bil ponovno potrjen za župana, funkciji svetnika in župana pa sta nezdružljivi), Majda Jazbec, Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Vincenc Knez, Janoš Janc, Janez Kukec in Danica Kramžar z liste SLS. Predstavniki liste SDS so: Gregor Korene, Miran Grubenšek, Tanja Novšak, Tomaž Lisec, Brigita Karlovšek, Ivan Orešnik ter Aleš Mrgole in Marjan Ločičnik. LMŠ bodo zastopali Gorazd Zupanc, Rok Petančič in Franc Povše. Predstavnika SD sta Stanislava Žičkar in Rado Kostrevc. Občinska svetnika stranke DeSUS sta postala Franc Pipan in Vincenc Sitar. NSi bo v sevniških občinskih klopeh zastopal Matej Imperl, Neodvisno listo za občino Sevnica pa Janez Šerjak.

DSCN0397 (2)

Pred uradno potrditvijo za župana je Srečko Ocvirk sedel med svetnicami in svetniki, sejo pa je vodil najstarejši član občinskega sveta Franc Pipan.

Na seji so bili izvoljeni tudi novi člani občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), in sicer Božidar Groboljšek (SLS), ki je postal tudi predsednik komisije, Janez Kukec (SLS), Tomaž Lisec (SDS), Tanja Novšak (SDS), Franc Pipan (DeSUS), Stanka Žičkar (SD) in Gorazd Zupanc (LMŠ).

Novoizvoljeni župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru dejal: »Volitve so praznik demokracije in kot se za tak praznik spodobi, so minile v pozitivnem, a hkrati aktivnem vzdušju. Prinesle so spremembe v občinskem svetu, tako je v sestavu sveta 15 članov, ki ste bili svetniki v preteklem obdobju, 10 članov občinskega sveta je na novo izvoljenih in veselim se dela z vami. Člani občinskega sveta prihajate z območja celotne občine, imate različna področja poklicnega, službenega in družbenega angažiranja, zato so vaše misli usmerjene v reševanje zelo različnih izzivov v celotni občini. 25 članov občinskega sveta zastopa interese 17.500 prebivalcev v občini. Naša skupna odgovornost pa je, da sledimo potrebam vseh enakomerno in sorazmerno, da glasni niso bolj slišani in skromni niso preslišani, da osnovne potrebe niso zapostavljene v razmerju do prostočasnosti, da razumemo vpetost v čas in prostor, finančne in druge omejitve ter hkrati, da nas omejitve ne odvrnejo od ambicij biti sodobno in konkurenčno okolje v številnih pogledih. Za doseganje takega cilja je potrebno veliko odgovornosti, usklajevanj in celo kompromisov, za katere verjamem, da jih bomo skupaj zmogli ...«

NA USTANOVNI SEJI POTRJEVALI PRVE SKLEPE

V drugem delu seje so se svetnice in svetniki seznanili s sklepom o začasnem financiranju občine v obdobju od januarja do marca 2019 ter s sklepom o višjem nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v prihodnjem letu (vrednost točke se poviša za dva odstotka). Sklep je bil sprejet z enim glasom proti. Proti dvigu vrednosti točke je glasoval Franc Pipan, ki je v obrazložitvi dejal, da je tako ravnal, ker je pred volitvami volivkam in volivcem obljubil, da bo glasoval proti novim obremenitvam občank in občanov. V nadaljevanju sta bila sprejeta še dva sklepa, in sicer predlog sklepa o vrednosti točke za ugotavljanje vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oz. rekreacijo na območju sevniške občine za leto 2019 (cena se poviša za tri evre) in predlog sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča, ki se prav tako poviša.

Svetnice in svetniki so prejeli v najem tablične računalnike, kajti Občina Sevnica bo postopno prešla na elektronsko vročenje gradiva članicam in članom občinskega sveta, tako da bo nekaj prihodnjih sej potekalo še z vročanjem pisnega gradiva, a po potrebi bodo pisno gradivo dobivali vsi tisti, ki bodo to želeli.

V zaključku seje, pred skupinskim fotografiranjem v okroglem stolpu s freskami Štirje letni časi, je župan povabil še na tradicionalni županov sprejem, ki bo potekal 19. decembra, na koncert Godbe Sevnica 23. decembra, na skupno regijsko proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki bo potekala 26. decembra v KD Krško, ter 31. decembra na silvestrovanje na prostem.

S. R.
« Nazaj na seznam
»