Časopis za pokrajino Posavje
5.12.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Kostanjevici so letošnji proračun znatno znižali

Objavljeno: Četrtek, 22.10.2020    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_0124

Zaradi zagotavljanja predpisane varnostne razdalje je seja potekala v Lamutovem likovnem salonu.

V sredo popoldne je prvič po 3. juniju na redni seji zasedal kostanjeviški občinski svet. Zaradi zagotavljanja predpisane varnostne razdalje je seja potekala v Lamutovem likovnem salonu.

Župan Ladko Petretič je uvodoma podal obsežno poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta v obdobju od zadnje seje. Med drugim je povedal, da so naročili projekt za obnovo nekdanje šole v Črneči vasi, podpisali pogodbo in začeli z obnovo 500-metrskega odseka ceste proti Vodenicam, s strani MNZ dobili odobrenih 44 tisočakov, s katerimi bodo uredili cesto od Vrbja proti meji, pri DRSI dosegli, da bodo odpravili slabo odvodnjavanje ceste skozi Prekopo, kjer ob vsakem deževju stoji voda, sanirali ogrevanje v starem delu osnovne šole in izbrali najbolj optimalno varianto za ureditev protipoplavne zaščite.
DSC_0123

Občinska uprava


 
Proračun precej nižji
 
Osrednja točka dnevnega reda je bil rebalans letošnjega občinskega proračuna, s katerim se prihodki znižujejo za slabih 700 tisočakov na 2,9 mio evrov, odhodki pa za dobrih 600 tisočakov na 3,4 mio evrov. Spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani je podrobneje pojasnila višja svetovalka za javne finance, proračun in gospodarske dejavnosti Karla Gašpar. Slabega pol milijona evrov visok proračunski primanjkljaj se pokriva z novim dolgoročnim zadolževanjem (ki je v rebalansu ostalo nespremenjeno in znaša 250.000 za nakup nekdanjega župnišča) in stanjem sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta.
DSC_0143

Svetnike, ki so v času od zadnje seje praznovali rojstne dneve, so obdarili.


Taksa za pobude na OPN
 
Obravnavali in potrdili so osnutek odloka, ki določa takso za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v občini Kostanjevica na Krki. Višina takse za posamezno pobudo za spremembo OPN naj bi tako znašala: za spremembo osnovne namenske rabe prostora 250,00 €, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 200,00 € in za spremembo namenske rabe v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) 50,00 €. Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 €, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 € in za enostavne in nezahtevne objekte 1.000 € ter za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 €. S tem želi občina doseči, kot je dejal višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja Matej Kuhar, da bi občani dajali bolj utemeljene pobude.
 
Občinski svet je potrdil novo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki bo za uporabnika od 1. novembra dalje malenkost nižja – 8,44 € na uro (ob nedeljah bo 40 % višja – 11,81 €, ob praznikih pa 50 % višja – 12,66 €).
 
Soglašali so tudi s postavitvijo hitrostne ovire pri kostanjeviški šoli iz smeri Podbočja. Pobudo zanjo je na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dala šola, saj so, kot ugotavljajo, hitrosti vozil tam mnogo višje, kot je dovoljeno (cona 30).
 
Na pobudo Okrožnega sodišča v Krškem so za sodnici-porotnici v naslednjih petih letih predlagali Melito Skušek (za mladoletne prestopnike) in Leo-Marijo Colarič-Jakše.

Skuškova in svetnik Blaž Zagorc se zaradi nestrinjanja z načinom izvedbe seje 'v živo' le-te nista udeležila.
 
P. P.
« Nazaj na seznam
»

ne spreglejte

04.12.2020 | Redakcija

Ribiški pripomočki prednikov

07.05.2020 | Redakcija

Vesele praznike!