Časopis za pokrajino Posavje
3.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Krškem gradijo štiri nove postaje za izposojo koles; v Brežicah v kratkem Bržkolo

Objavljeno: Sreda, 07.08.2019    Rubrika: NOVICE Redakcija
Krsko-hotel-Spar-kolesarnica (3)

Eno od novih postaj gradijo pri hotelu City oz. trgovini Spar na Vidmu (foto: P P.).

Občina Krško je jeseni 2017 v mestu Krško vzpostavila brezplačen avtomatiziran sistem izposoje koles, imenovan Krčan, v letošnjem letu pa je za širitev tega sistema pridobila evropska sredstva in v poletnih mesecih začela z gradnjo štirih novih postaj.

Nove postaje urejajo v Zatonu pri garažni hiši, na parkirišču Zdravstvenega doma Krško, pri Sparu oz. hotelu City na Vidmu in na parkirišču pri tovarni Vipap. V okviru evropskega projekta Povezani s Savo pa bodo uredili še peto novo postajo, in sicer na parkirišču pri gostilni Pečnik v Brestanici.
Krsko-odprtje-sistem izposoje koles Krcan (3)

Sistem izposoje koles so odprli jeseni 2017 (foto: arhiv PO).Gre za modularen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki deluje po principu pridobitve uporabniške »pametne« kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje, čase trajanja izposoj in zasedenost posameznih postaj.

Občani si lahko že nekaj manj kot dve leti brezplačno izposojajo kolo za 14 ur vožnje na teden, za izposojo pa se morajo najprej z osebnim dokumentom registrirati in pridobiti kartico, in sicer v sprejemni pisarni Občine Krško ali na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško, v Mestnem muzeju Krško ali na info točki Tržnice Videm.

V Krškem je trenutno na voljo skupno 15 koles, z vzpostavitvijo novih postaj, tudi tiste v Brestanici, pa bo na razpolago dodatnih 25 koles. Od jeseni 2017 je bilo skupno registriranih 232 imetnikov pametnih kartic, ki si redno izposojajo kolesa. V pomladnih mesecih je občina že obstoječe postaje za izposojo opremila z nadstreški, jeseni pa bo obstoječe postaje tudi obnovila oz. jih tehnično nadgradila. Celovito bo urejeno tudi vzdrževanje postaj in koles. Hkrati s širitvijo sistema bo občina namreč z javnim razpisom izbrala tudi izvajalca vzdrževanja sistema, s čimer bodo odpravljene pomanjkljivosti.

S širitvijo sistema v občini pa hkrati potekajo tudi razgovori s sosednjo Občino Brežice o možnostih povezovanja obeh sistemov izposoje koles s ciljem, da bi si lahko uporabniki iz Krškega izposodili oz. vrnili kolo tudi v Brežicah in obratno.

V kratkem bo v Brežicah zaživel sistem izposoje koles Bržkolo

Kolesa in kolesarnica-Bržkolo

Kolesarnica z nadstreškom in sistemom izposoje koles Bržkolo pri železniški postaji v Brežicah (foto: Občina Brežice)

Občina Brežice si je v okviru Celostne prometne strategije med drugim zadala tudi nalogo vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje koles in postavitev parkirišč za kolesa. Na razpis Ministrstva za infrastrukturo je uspešno prijavila investicijo:
  • vzpostavitve javnega sistema izposoje koles s šestimi izposojevalnicami z nadstreški, kar je že izvedeno na lokacijah: železniška postaja, avtobusna postaja, Gimnazija, Mladinski center, tržnica in Trnje ter
  • ureditev parkirišč za kolesa, za kar se je že izvedlo šest nadkritih kolesarnic (železniška postaja, avtobusna postaja, Gimnazija, Mladinski center, OŠ Brežice, ETrŠ) in eno mesto s kolesarskimi stojali (tržnica). Stojala za kolesa bodo postavljena še na lokacijah: knjižnica, pokopališče, vrtec in občina.
Jeseni leta 2018 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za vzpostavitev sistema izposoje koles in postavitev kolesarnic v mestu Brežice. Pogodba za izvedbo je bila sklenjena s Šolskim centrom Velenje s podizvajalci, in sicer v višini približno 217.000,00 EUR, kar zajema izvedbo vsega naštetega ter prvo leto vzdrževanja. Približno 133.000,00 EUR sredstev je sofinanciranja s strani EU in RS preko prej omenjenega razpisa ministrstva.

V sistem je vključenih skupno 32 koles za izposojo. Trenutno je sistem izposoje v preizkušanju, pričakuje pa se, da bo v prvi polovici avgusta 2019 dan v javno rabo.

Za uporabo sistema Bržkolo bo potrebna osebna registracija uporabnika. Uporabniške kartice bo moč prevzeti na sledečih izdajnih mestih v Brežicah:
  • Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
  • TIC Brežice (Mestna hiša Brežice), Cesta prvih borcev 22, ter
  • Mc Hostel Brežice na Gubčevi ulici 10 a.
Zemljevid javnega sistema izposoje koles Bržkolo

Zemljevid javnega sistema izposoje koles Bržkolo

Dostop do storitve sistema Bržkolo bo brezplačen. Za dostop do storitve bo ob prijavi uporabnik sklenil veljavno Pogodbo in prejel uporabniško kartico na prej navedenih lokacijah. Uporabniške kartice ne bodo plačljive, vezane bodo na osebne podatke uporabnika (obvezni: ime, priimek, naslov, davčna številka, mobitel). Ob izgubi uporabniške kartice bo izdaja nove predstavljala strošek 10 EUR.

Sistem bo dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu. Izjema je višja sila.

Po opravljeni prijavi na sedežu upravitelja bo lahko uporabnik uporabljal sistem Bržkolo vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu. Časovno razpoložljivost za tedensko uporabo sistema bo lahko uporabnik koristil nepretrgoma ali si ga razporedil. Če bo uporabnik porabil v tekočem tednu ves razpoložljiv čas, do storitve ni upravičen do naslednjega koledarskega tedna, ko se mu uporabniška kartica ponovno aktivira.

Za informacijo o času predaje sistema v javno rabo spremljajte spletno stran Občine Brežice oziroma javna glasila.

P. P., R. R./vir: Občina Krško in Občina Brežice
« Nazaj na seznam