Časopis za pokrajino Posavje
18.09.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Krškem simpozij slovenskih in hrvaških etnologov konservatorjev

Objavljeno: Četrtek, 12.10.2017    Rubrika: NOVICE Redakcija
DSC_3773

V krškem hotelu poteka 7. simpozij etnologov konservatorjev

V organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območnih enot Novo mesto in Ljubljana, Kulturnega doma Krško in hrvaškega konservatorskega oddelka iz Zagreba v krškem Hotelu City poteka 7. simpozij etnolog konservatorjev Slovenije in Hrvaške, kot gostje pa se ga udeležujejo tudi etnologi iz Makedonije in Srbije.

Tridnevni simpozij, ki poteka pod naslovom Upravljanje s kulturno dediščino: od vrednotenja do interpretacije, se je začel v včerajšnjem dopoldnevu, udeleženci pa ga bodo po dveh dneh strokovnih predavanj, predstavitev in razprav zaključili jutri s strokovno ekskurzijo in v sklopu te pod vodstvom dr. Helene Rožman, vodjo muzejskih enot Kulturnega doma Krško, ogledom starega mestnega jedra Krškega, gradu Rajhenburg in Kostanjevice na Krki.

Ker je Krško soorganizator in prizorišče simpozija, je Kulturnemu domu dana tudi možnost, je povedala dr. Helena Rožman, da predstavijo projekte tukajšnje prenove kulturne dediščine, pri čemer so se osredotočili na objekte, katerih so upravljavec oz. izvajajo v njih muzejsko dejavnost: "Krški dediščini se bomo tako danes na predavanju kot jutri na strokovni ekskurziji zelo posvetili. Ogledali si bomo tako Mencingerjevo hišo kot Valvasorjev kompleks, grad Rajhenbrg, se pravi prenove, ki so v zadnjem desetletju zaznamovale investicije na področju kulture v občini Krško, poleg tega pa tudi Kostanjevico na Krki." Sicer imajo ti simpoziji že zgodovino, je še povedala Rožmanova: "Gre za izmenjavo znanj, o prenovi, zlasti pa o upravljanju in oživljanju kulturne dediščine, ki je segment, ki nas kot muzejsko ustanovo tudi najbolj zanima, da se to vedenje v širšem prostoru izmenjuje kakor tudi dobra praksa na tem področju."

Beseda na simpoziju etnologov konservatorjev poteka med drugim še na na temo problematike uveljavljenja enotnega sistema vrednotenja v konservatorski praksi, o Konvenciji o zaščiti nematerialne kulturen dediščine, ob prikazanih primerih o temeljnem konservatorskem delu in izbrisu dediščine/spomenikov, tradicionalni leseni arhitekturi in vaških naseljih v depopuliranih področjih Hrvaške, sepulkralni arhitekturi, vrednotenju kulturne krajine v sistemu varstva kulturne dediščine, upravljanju kulturnih spomenikov, kultnih mestih ipd. (več v Posavskem obzorniku).

B. M.
« Nazaj na seznam
»