Časopis za pokrajino Posavje
25.01.2022
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V občinah Brežice in Bistrica ob Sotli bodo izboljšali skoraj 40 km vodovodnih sistemov

Objavljeno: Petek, 26.11.2021    Rubrika: NOVICE Redakcija
hidravlicne_izboljsave_brezice_in_bistrica_podpis_pogodbe (18)

Podpis pogodbe med investitorjema in izvajalcem del

Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta v petek z izvajalcem del, podjetjem HPG Brežice, d.o.o., podpisali pogodbo za izvedbo projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Podpisniki v poročni dvorani brežiškega gradu so bili župana Ivan Molan in Franjo Debelak ter direktor HPG Brežice Nikola Marković.

Izvedle se bodo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli (OKP 1 in OKP 4) in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice (VS Brežice, VS Pišece in VS Bizeljsko). Namen projekta je zagotovitev dolgoročne varne, kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin Brežic in Bistrica ob Sotli, ki predstavljata zaključeno celoto, saj se vodovodna sistema v občinah s predmetnim projektom povezujeta. Izvedba projekta bo zagotovila hidravlično izboljšavo cevovodov in pripadajočih objektov, optimizacijo vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub na obeh vodovodnih sistemih.
hidravlicne_izboljsave_brezice_in_bistrica_podpis_pogodbe (7)

Župan Občine Brežice Ivan Molan

Obenem bosta vodovodna sistema predstavljala tudi rezervni vodni vir v primeru večjega izpada oz. motene dobave pitne vode v eni ali drugi občini, saj bosta vodovodna sistema na meji med občinama, natančneje v na novo predvidenemu jašku pri gradu Bizeljsko, povezana.

Zgrajeni bodo trije novi vodohrani

S projektom bo imelo 3256 prebivalcev (1126 prebivalcev v občini Bistrica ob Sotli in 2130 prebivalcev v občini Brežice), ki so oskrbovani iz javnega vodovodnega sistema, po njegovi izvedbi zagotovljeno boljšo pitno vodo, zagotovljena bo ustrezna javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo, kar se bo izvedlo z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti, omogočena bo nemotena oskrba s pitno vodo, zagotovitev rezervnih vodnih količin, optimizacija delovanja celotnega sistema ter izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter zmanjšanje vodnih izgub.
hidravlicne_izboljsave_brezice_in_bistrica_podpis_pogodbe (10)

Župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak

Projekt je razdeljen na tri odseke v občini Brežice in devet odsekov v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 39.603 metre. Zgrajeni bodo tudi trije novi vodohrani, in sicer VH Pišece (prostornine 60 m3) in VH Brezje (prostornine 200 m3) v občini Brežice ter VH Trebče (prostornine 100 m3) v občini Bistrica ob Sotli.

Odseki v občini Brežice v skupni dolžini 18.317 metrov so:
 • Dobova–Loče–Rigonce (2599 m),
 • Pišece–Bizeljsko–Bojsno (13.218 m),
 • Pišece–Veseli vrh (2500 m).
hidravlicne_izboljsave_brezice_in_bistrica_podpis_pogodbe (24)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak

Odseki v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 21.286 metrov so:
 • Trebče–Srebrnik (7992 m),
 • Trebče–Bistrica ob Sotli (3481 m),
 • Bistrica ob Sotli–Gorenje (265 m),
 • Trebče–Javorje (1750 m),
 • Križan vrh–Dekmanca (1234 m),
 • Bistrica ob Sotli–Kunšperk (1196 m),
 • Bistrica ob Sotli–Domačija Bratuša (533 m),
 • Bistrica ob Sotli–Čehovec–Bizeljsko (3965 m),
 • Bistrica ob Sotli–Koren (870 m).
Nekaj manj kot 5 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev

hidravlicne_izboljsave_brezice_in_bistrica_podpis_pogodbe (21)

Direktor podjetja HPG Brežice Nikola Marković

Vrednost celotnega projekta skupaj z izvedbo, strokovnim nadzorom ter projektom obveščanja in informiranja javnosti znaša 6,67 milijona evrov z DDV (Občina Brežice 3,96 milijona evrov in Občina Bistrica ob Sotli 2,7 milijona evrov). Od tega bo EU oz. Kohezijski sklad prispeval 4,09 milijona evrov, Ministrstvo za okolje in prostor pa dobrih 722 tisoč evrov. Preostala sredstva krijeta občini iz svojih proračunov (Občina Bistrica ob Sotli 757 tisoč evrov in Občina Brežice 1,1 milijona evrov). V postopku javnega naročanja je bilo za izvajalca del projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje HPG Brežice, d.o.o. v partnerstvu z družbo Kostak, d.d. Začetek del (uvedba v delo) sledi v decembru 2021, dela na terenu predvidoma v začetku leta 2022, zaključek del pa je načrtovan v oktobru 2023.

Občina Brežice bo v desetih letih vložila 12 milijonov evrov

Župan Ivan Molan (zvočna izjava) je izpostavil, da bodo s tem projektom veliko pripomogli k ohranjanju narave, zmanjšanju vodnih izgub in zagotavljanju pitne vode za občanke in občane. Vrednost investicije samo v občini Brežice je slabe 4 milijone evrov. Občina po njegovih besedah vsako leto obnovi ali zamenja dobrih 3000 metrov vodovodnega omrežja. V obdobju od 2013 do 2023 bo občina v sistem za zagotavljanje kakovostne pitne vode vložila 12 milijonov evrov, je še navedel in omenil, da so v letu 2015 izvedli obsežen projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, katerega vrednost je bila okoli 6 milijonov evrov in v okviru katerega je bilo obnovljenih 28 kilometrov vodovodnih cevi, v 2017 pa so odprli novo vodno vrtino Glogov Brod za zagotavljanje zadostnih in rezervnih količin vode. Kot je še omenil, letno namenijo 300 tisoč evrov za menjavo salonitnih in dotrajanih vodovodnih cevi.

Hidravlične izboljšave celotnega vodovodnega sistema v bistriški občini

Njegov bistriški kolega Franjo Debelak (zvočna izjava) je poudaril, da je za občino Bistrica ob Sotli ta projekt eden največjih v naslednjih letih, ki jih bodo izvajali, poleg gradnje telovadnice in vrtca v kraju. Izrazil je veselje, da so skupaj z občino Brežice pristopili k projektu, ki se dotika toliko občank in občanov, konkretno v Bistrici ob Sotli je to devet odsekov, ki so razporejeni po celotni občini. »Hidravlične izboljšave v Bistrici ob Sotli nam bodo rešile vsaj 30 % izgubljene vode, ki se nam zdaj dogaja, izpada vodovoda v sušnem obdobju, saj imamo kar nekaj hiš, ki so ob velikih sušah brez vode, in biti danes brez vode je huje kot biti brez elektrike,« je dejal Debelak in dodal, da bodo v občini rešili skoraj 20 kilometrov cevi večjih presekov, vodohran in dodatni vodni vir oz. imeli bodo rezervo za takrat, ko bo nastopila suša. »Če bomo zmanjšali vodne izgube, ki se nam pojavljajo zaradi defektov na vodovodih, bomo naredili že zelo veliko,« je izjavil in omenil, da se jim zdaj skoraj vsak teden zgodi, da je kje kakšna cev počena in zgodi se tudi, da ne najdejo takoj točne lokacije, predvsem ob deževnem vremenu. Povedal je še, da sta obe občinski upravi, tako bistriška kot brežiška, v zadnjem času vložili veliko dela, da so pridobili vsa soglasja lastnikov zemljišč, po katerih potekajo oz. bodo potekale cevi, in seveda, da so pridobili gradbeno dovoljenje. Dejal je še, da bodo naredili vse, da bo v času izvajanja del vodooskrba čim manj motena, »zna pa se zgoditi, da bo kakšen odsek ob določenih dnevih tudi zaprt, ker vsega enostavno ne moreš zgraditi vzporedno. V primeru motenj bomo občane o tem pravočasno opozarjali.«

Razpisi tudi za manjše vodovodne sisteme

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak (zvočna izjava), ki je prisostvoval podpisu pogodbe, je izrazil zadovoljstvo, da se skozi takšne konkretne projekte udejanja ustavna pravica do zdrave pitne vode. Spomnil je, da bodo sredstva za manjše vodovodne sisteme ter manjše sisteme za čiščenje in odvajanje odpadnih voda na voljo tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost, z drugimi besedami, prvič v zgodovini države bo ministrstvo financiralo tudi manjše vodovodne in kanalizacijske sisteme. Predvidoma decembra bosta objavljena dva razpisa za tovrstne projekte v vrednosti dobrih 107 milijonov evrov.

Direktor podjetja HPG Brežice Nikola Marković je izpostavil, da po ogledu na terenu nekih posebnosti ne pričakujejo, in obljubil, da bodo dela izvedli v danih časovnih okvirih ter v zadovoljstvo tako uporabnikov kot investitorjev.

R. R.

#povezujemoposavje
« Nazaj na seznam
»