Časopis za pokrajino Posavje
14.06.2021
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V občini Brežice treba okrepiti ozaveščanje staršev in otrok o pomenu preventive v zobozdravstvu

Objavljeno: Četrtek, 23.07.2020    Rubrika: NOVICE Sporočilo
pain-armchair-dentist-suffering-52527

Fotografija je simbolična (foto: Pixabay).

Karies je najpogostejša bolezen ustne votline otrok in je pomemben javno-zdravstveni problem v Sloveniji in v svetu. Povzroči lahko bolečino, motnje žvečenja, govorne motnje, psihološke težave, nižjo raven kakovosti življenja in lahko vpliva na druge kronične bolezni.

V Sloveniji je organiziran sistem zobozdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, s poudarkom na preventivni dejavnosti, pripomogel k ugodnemu trendu kazalcev ustnega zdravja otrok in mladostnikov, predvsem v 80. in 90. letih 20. stoletja. V zadnjem obdobju je prišlo do stagnacije kazalnikov ustnega zdravja otrok in mladostnikov (Artnik in Kosem, 2009). Enako ugotavljamo tudi v občini Brežice.

Mladinski zobozdravniki ob sistematskem pregledu preštejejo število karioznih, ekstrahiranih in plombiranih stalnih zob zaradi kariesa (skrajšano KEP število), ki ga nato preračunamo v KEP indeks. Stremimo k temu, da bi bil KEP indeks pod 1 in čim več otrok z zdravimi zobmi (brez KEP števila).

V tabeli 1 je prikazan izračun za vsako šolo posebej, v tabeli 2 pa le za 9. razred, saj prva triada osnovnošolcev navidezno izboljša celokupni KEP indeks, ker ti otroci še nimajo izraščenih veliko stalnih zob.

Tabela 1: Prikaz KEP indeksa po šolah in število otrok brez KEP
OSNOVNA ŠOLA ŠT. PREGLEDANIH OTROK KEP ŠTEVILO KEP INDEKS ŠT. OTROK BREZ KEP
Brežice 826 866 1,04 553 (67 %)
Cerklje ob Krki 189 248 1,31 116 (61 %)
Dobova in Kapele 194 131 0,68 133 (69 %)
Bizeljsko 122 210 1,72 58 (48 %)
Velika Dolina 105 86 0,82 76 (72 %)
Artiče 229 311 1,36 123 (54 %)
Globoko 63 (1., 2., 7., 8., 9.r) 91 1,44 38 (60%)
Pišece 8 (1. in 9. r) 18 2,25 3 (17%)

Tabela 2: Prikaz KEP indeksa po šolah pri devetošolcih
OSNOVNA ŠOLA ŠT. PREGLEDANIH OTROK v 9. razredu KEP ŠTEVILO KEP INDEX ŠT. OTROK BREZ KEP
Brežice 73 150 2,04 27 (36,9%)
Cerklje ob Krki 15 46 3,07 3 (20,0%)
Dobova in Kapele 21 32 1,52 6 (28,6%)
Bizeljsko 16 38 2,37 3 (18,8%)
Velika Dolina 13 49 3,77 4 (30,8%)
Artiče 31 81 2,61 13 (41,9%)
Globoko 11 47 4,27 2 (18%)
Pišece 6 18 3,0 1 (16,7%)

ZAKLJUČEK

Iz izračunov je razvidno, da je v občini Brežice treba okrepiti ozaveščanje staršev in otrok o pomenu preventive v zobozdravstvu. Še naprej si želimo tesnega sodelovanja z osnovnimi šolami pri delu z zobozdravnicami v šolskih ambulantah, ki izvajajo sistematske preglede in oskrbo šolskih otrok, ter preventivno sestro.

Pripravila:
Tadeja RIS KOLER, dr. dent. med.,
spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva
« Nazaj na seznam