Časopis za pokrajino Posavje
9.12.2018
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V pripravi nova Strategija turizma občine Krško

Objavljeno: Ponedeljek, 12.02.2018    Rubrika: NOVICE Sporočilo
Občina Krško je v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško pričela z aktivnostmi za pripravo nove Strategije turizma občine Krško.

Slednje narekuje dejstvo, da je bila na državni ravni sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki je prinesla večje spremembe na področju organizacije turizma na nacionalni ravni. Zato je potrebno na novo oblikovati tudi Strategijo turizma občine Krško, ki bo aktivnosti uskladila z izhodišči državne strategije, a hkrati poudarila tudi lokalno.

V želji, da pripravijo strategijo, ki bo pregledna, uporabna, usklajena z nacionalno strategijo in bo hkrati upoštevala tudi lokalne interese, ponovno vabijo vse gostince, vinarje, lastnike namestitev, upravljavce naravne in kulturne dediščine, turistične vodnike, organizatorje dogodkov, predstavnike vseh vrst društev, zainteresirano javnost in vse ostale deležnike v turizmu v občini Krško, da se udeležijo uvodnega srečanja, ki bo potekalo v četrtek, 15. 2. 2018, ob 16. uri v Gostilni Kunst v Krškem.

Na uvodnem srečanju je namen:
- predstaviti nacionalno Strategijo trajnostnega razvoja turizma 2017 - 2021 kot izhodišče za pripravo nove Strategije in akcijskega načrta za občino Krško,
- predstaviti namen in cilje priprave Strategije in akcijskega načrta za razvoj in spodbujanje turizma na destinaciji Krško,
- predstaviti metodologijo dela priprave Strategije in akcijskega načrta,
- oblikovati delovno skupino za pripravo Strategije in akcijskega načrta.

O nadaljnjih korakih priprave strategije bodo sproti obveščali, skozi celoten proces pa so dobrodošle vse pobude in ideje, ki jih bodo v okviru izdelave strategije tudi preučili in po možnosti tudi vključili v dokument. Pobude lahko občanke in občani oddajo na spodnje naslove ali preko aplikacije »Pobude občanov« na spletni strani Občine Krško.

Več informacij: Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, Krško; T: 07/ 49 02 220, E-pošta: info@cptkrsko.si in Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško; T: 07/ 49 81 350; E-pošta: gregor.brodnik@krsko.si

Vir: Občina Krško
« Nazaj na seznam