Časopis za pokrajino Posavje
10.08.2020
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V sevniški občini letošnje leto zaznamovala izvedba večletnih projektov

Objavljeno: Ponedeljek, 30.11.-0001    Rubrika: NOVICE
V sevniški občini letošnje leto zaznamovala izvedba večletnih projektov Na današnji dopoldanski novinarski konferenci je župan občine Sevnica Srečko Ocvirk skupaj s podžupanjo Bredo Drenek Sotošek in z direktorjem sevniške občinske uprave Zvonetom Košmerlom predstavil zaključek nekaterih projektov, ki so se v občini izvajali več let; predstavil nekatere, ki so še v izvajanju ter se dotaknil tudi načrtov za prihodnost. Centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Sevnica, v okviru katerega je s poskusnim enoletnim obratovanjem začel objekt na Logu. Le-ta po enomesečnem obratovanju že dosega večjo stopnjo čiščenja, kot je zakonsko zahtevano - čisti se okoli 40% odpadnih vod, učinek mehanskega čiščenja je več kot 95%, učinek biološkega pa približno 80%. Iz odpadnih vod se na čistilni napravi odstranjujejo vse organske snovi, ki jih je možno odstraniti po naravnem procesu. V okolici objekta tudi ni večjega onesnaženja ali smradu, v zimskem času pa bo potekalo še urejanje okolice v sozvočju s preostalim delom Loškega polja. V začetku prihodnjega leta bodo pooblaščene inštitucije izvedle prve meritve, in sicer emisije v vode in učinek čiščenja ter emisije hrupa in vonjav. Doseganje okoljskih predpisov je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za delovanje CČN.

Investicije v vodooskrbo

V letu, ki se počasi izteka, so bile uspešno opravljene tudi investicije v vodooskrbo na celotnem območju sevniške občine - potekalo je priključevanje manjših vodovodov na primarni vodovod. Cilj projekta, v katerega je bilo v letošnjem letu vloženih okoli 200.000 evrov, je 80% pokritost gospodinjstev iz javnega vodovodnega sistema. Občina Sevnica pa je pristopila tudi k projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja, ki zajema aktivnosti zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov za približno 70.000 prebivalcev. Predvidena vrednost celotnega projekta je 17.999.766 evrov.

Z enoletnim poskusnim obratovanjem je začela po opravljenem prvem tehničnem pregledu jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena HE Blanca. Most čez jezovno zgradbo, ki povezuje dve državni cesti na levem in desnem bregu Save, bo sproščen za promet, ko bo zaključena izgradnja državne ceste na Blanci, in sicer po prevzemu Direkcije RS za ceste.

Šolstvo, ceste, poslovne cone...

Za prihodnje leto na Občini Sevnica načrtujejo investicije v objekte na področju šolstva, ki so stari, energetsko potratni in zato potrebni energetske sanacije. Prva faza izgradnje Vrtca Ciciban Sevnica bo predvidoma zaključena konec letošnjega leta, celotna izgradnja pa predvidoma septembra 2010. V prihajajočem letu se bodo nadaljevale aktivnosti na področju intenzivnega razvijanja cestnega omrežja s pločniki za večjo varnost vseh uporabnikov prometnih površin. V teku je tudi načrtovanje poslovnih con ob HE Boštanj, v Krmelju in na Blanci ter ureditev starega mestnega jedra Sevnice, kjer naj bi stal tudi nov občinski upravni objekt - z njim naj bi se ohranila vitalnost starega mestnega jedra pod sevniškim gradom.

Kdaj stadion in nogometno igrišče?

O skorajšnji gradnji že (pre)mnogo let obljubljenega atletskega stadiona in travnatega nogometnega igrišča še ni mogoče govoriti, saj je vse odvisno od priliva finančnih sredstev, ki naj bi jih prispeval občinski proračun, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za šport. Odkup zemljišča na trenutno najbolj ustreznem prostoru ob športnem kompleksu pri sevniškem bazenu in ob največjem naselju v občini še poteka - v fazi dogovora odkupa je samo še ena stanovanjska hiša, medtem ko je drugo Občina že odkupila za 100.000 evrov. Razmišljati je potrebno tudi o gradnji novega kulturnega centra, saj postaja sevniška kulturna dvorana premajhna za organizacijo večjih in množičnejših prireditev.

Nadvoz v Šmarju, most na Logu

V načrtu, in sicer v letu 2013, je investicijsko obdobje za ureditev nadvoza v Šmarju. Objekt je bil zgrajen še pred drugo svetovno vojno in je že dlje časa prometno-tehnično dotrajan in nevaren predvsem za pešce in kolesarje. Ena bodočih razvojnih prioritet v občini Sevnica je tudi izgradnja mostu čez reko Savo, ki bi povezal naselje Log na levem bregu in stari del Sevnice na desnem bregu Save. Postopek umeščanja tega objekta v prostor je zahteven, strokovne podlage za njegovo gradnjo so se že začele, predvideno investicijsko obdobje pa je leto 2013.

S. R.

« Nazaj na seznam