Časopis za pokrajino Posavje
16.07.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

V Viteški dvorani vrhunec letošnjega brežiškega oktobra

Objavljeno: Nedelja, 28.10.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
slavnostna_seja_obcinskega_sveta_obcine_brezice82

Podelitev naziva častni občan občine Brežice Francu Kocjanu

Danes, 28. oktobra, je praznik občine Brežice v spomin na ustanovitev Brežiške čete. Glavni dogodek ob občinskem prazniku se je zgodil sinoči, ko je v Viteški dvorani gradu Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta občine Brežice, na kateri je župan Ivan Molan podelil priznanja letošnjim občinskim nagrajencem.

slavnostna_seja_obcinskega_sveta_obcine_brezice92

Župan v družbi letošnjih občinskih nagrajencev

Občina Brežice ima tudi letos častnega občana, ta naziv si je prislužil Franc Kocjan, dolgoletni predstojnik radiološkega oddelka Splošne bolnišnice Brežice, v zahvalo in priznanje za dolgoletne posebne zasluge na družbenem, socialnem in humanitarnem področju. Prejemniki oktobrskih nagrad Občine Brežice za leto 2018 so Davor Lipej, samostojni ustvarjalec video produkcije in ljubiteljski fotograf, za izjemno predanost in delo na področju fotografije, videa in filmske dejavnosti v občini; Emilija Držanič, predsednica KO DIS Brežice, za zasluge pri urejanju statusa izgnancev na območju občine Brežice in prostovoljno delo za pomoč starejšim občanom ter Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice, za uspešno delo in poseben prispevek k prepoznavnosti UE Brežice v lokalnem in širšem okolju. Priznanja Občine Brežice za letošnje leto pa so prejeli: KOOP TRGOVINA, trgovina in posredništvo d.o.o. (lastnik in direktor družbe Marjan Klemenčič) za dolgoletno izjemno poslovanje ter prispevek na področju gospodarskega razvoja in prepoznavnosti občine Brežice; podjetje Ključavničarstvo, krovstvo, kleparstvo, kritje s slamo, Kovačič Ivan s.p. (lastnik podjetja Ivan Kovačič) za dolgoletno uspešno poslovanje in številne inovacije, ki jih vključujejo v delo, ter Športno društvo Krka Krška vas (predsednik društva Boštjan Komočar) ob 40. obletnici ustanovitve za pomemben prispevek pri spodbujanju ljubiteljskega delovanja na področju športa v kraju in v občini. Podrobnejše obrazložitve nagrajencev si lahko preberete v zadnji številki Posavskega obzornika.

slavnostna_seja_obcinskega_sveta_obcine_brezice35

V kapelsko obarvanem kulturnem programu je nastopila tudi otroška folklorna skupina Kosci iz PŠ Kapele.

Brežiški župan je še zadnjič v tem mandatu ob občinskem prazniku nagovoril polno Viteško dvorano in najprej spomnil na začetke tega mandata, še posebej jeseni 2015, ko so v občini Brežice reševali posledice migrantske krize, razmere v tem mandatu je po njegovih navedbah dodatno otežilo znižanje sredstev, t. i. povprečnine, s strani države. »Cilj v preteklem mandatu je bil voditi občino Brežice tako, da v vsakdanjem življenju občanke in občani niso občutili posledic pomanjkanja sredstev v občini,« je dejal in nadaljeval, da je bila sprejeta odločitev, da se prednostno zagotovi denar za normalno izvajanje dejavnosti KS, javnih zavodov, kot so šole, vrtci, knjižnica, zdravstveni dom, in za delovanje društev. To je pomenilo, da je bilo na voljo manj denarja za investicije, zato je investicijska dinamika v tem mandatu počasnejša, kot je bila med leti 2010 in 2014. »Kljub temu smo uresničili zadane naloge, večina investicij je bila dveletnih in so se redno izvajale po vseh krajih naše občine,« je poudaril in omenil trenutno eno največjih investicij – obnovo železnega mostu, ki povezuje oba bregova Save. V zadnjem letu so na brežiški občini usmerili sredstva in moči v dopolnitev in spremembe občinskega prostorskega načrta, ki je pospešil investicije v gospodarstvo, kmetijstvo in stanovanjsko gradnjo ter omogočil uresničitev širitev kar 45 podjetij, je pojasnil župan.

Povedal je še, da so pozitivne gospodarske trende v svetu občutili tudi v občini, saj je občina s pomočjo javnega razpisa za sofinanciranje nakupa zemljišč v lasti občine, ki se nahajajo v industrijskih in obrtnih conah, v dveh letih prodala osem zemljišč. Po županovih besedah bosta kmalu zgrajena dva objekta, ostali pa so že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Kot je dejal, se je tudi zmanjšala brezposelnost v občini, ki znaša 9,7 %, kar je najnižja stopnja od osamosvojitve, število brezposelnih pa se je v štirih letih znižalo za 600 oseb. V naslednjih letih v občini nadaljujejo z gradnjo kolesarskih stez in ostale javne infrastrukture, ureditvami ob akumulacijskem jezeru HE Brežice, z investicijami v objekte šol in vrtcev, z Direkcijo za infrastrukturo intenzivno dogovarjajo prednostne investicije novih cestnih povezav v občini, tj. razširitev zožitve ceste v Podgračenem, nov most čez Savo in cestna povezava Brežice–Krško z nadvozom. Omenil je še uspešno sodelovanje z ostalimi posavskimi občinami, da občina redno namenja sredstva društvom s področij zdravstva in preventive, mladine, turizma, kulture ter projektom, ki so namenjeni najranljivejšim skupinam, da so ponosni na področje izobraževanja, »ki je primer odlične kakovosti ter povsem primerljivo z mednarodnimi sistemi in šolami«, ter uvrstitev med 12 najprodornejših slovenskih občin, kjer so ocenjevalci izpostavili ugodne pogoje za razvoj podjetništva. »Na predvečer praznika se vsakemu od vas zahvaljujem za vašo predanost in sodelovanje pri ustvarjanju naše lokalne skupnosti,« je še dejal in zaključil s čestitko vsem letošnjim občinskim nagrajencem.

V imenu nagrajencev se je zahvalil Davor Lipej, v imenu ostalih posavskih občin pa sevniški župan Srečko Ocvirk. Kulturni program je bil letos etnološko oz. etnografsko obarvan, saj so vmes predvajali odlomka filmov Tak ti je tu blu, Od pera do vajkoža in Tak ti je tu blu na kmetih, ki so nastali v sodelovanju Kulturnega društva Kapele, Sekcije za ohranitev dediščine in produkcije Videokom Davorja Lipeja. Nastopili so ljudski pevci Kapelski pubje iz KD Kapele (mentor Miha Haler) in otroška folklorna skupina Kosci iz Podružnične šole Kapele (vodja Vesna Molan). Prireditev je povezovala Bojana Zevnik.

R. R.
« Nazaj na seznam