Časopis za pokrajino Posavje
19.06.2019
POSAVSKI OBZORNIK
novi
arhiv

Vlagali bodo v obnovo kulturnega doma in vodovodno omrežje

Objavljeno: Četrtek, 20.12.2018    Rubrika: NOVICE Redakcija
1_seja_obcinskega_sveta_obcine_bistrica_ob_sotli03

Bistriški občinski svet (foto: R. R.)

V torek, 18. decembra, je Občinski svet v Bistrici ob Sotli opravil s prvo obravnavo občinskega proračuna za prihodnje leto.

POL MILIJONA ZA HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE

Občina je v prvo obravnavo podala predlog odloka o proračunu za prihodnje leto, v katerem načrtujejo za 2,08 milijona evrov prihodkov ter na odhodkovni ravni 2,77 milijona evrov. Kot napoveduje župan Franjo Debelak, bosta glavni naložbi ureditev prostorov v kulturnem domu v višini 300.000 evrov ter hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja, za katere se v prihodnjem letu planira blizu pol milijona evrov. »Proračun za leto 2019 je močno investicijsko naravnan. Največja postavka so hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja, ki so v celoti vredne 1,5 milijona evrov, vendar bo projekt v celoti realiziran v prihodnjih treh ali štirih letih.

300 TISOČAKOV ZA OBNOVO KULTURNEGA DOMA

Druga največja postavka, ki bo realizirana v prihodnjem letu, je ureditev knjižnice in kulturnega doma, torej vseh prostorov, ki so še preostali za urediti na tem objektu, s čimer bomo lahko prestavili knjižnico v večje in za dostopnost invalidov primernejše prostore, hkrati pa pridobivamo še nove uporabne prostore, bodisi za pisarne ali podjetniški inkubator, medtem ko se bo v kulturnem domu uredila tudi kinodvorana. Precej projektov imamo planiranih na infrastrukturi in občinskih zgradbah, skušali bomo urediti nova stanovanja. Debata ob obravnavi proračuna je bila dobra in konstruktivna, imamo dobre svetnike, česar sem zelo vesel,« je izpostavil župan. Za obnovo kulturnega doma načrtujejo državna nepovratna sredstva, izkoristiti pa nameravajo tudi možnost brezobrestnega zadolževanja v višini 107.000 evrov. Obetajo si še za okoli 20.000 evrov evropskih sredstev v treh manjših projektih. Vložili jih bodo v vzpostavitev e-kolesarnice v poslopju Gabronke, radi bi vzpostavili stalno razstavo kovaškega orodja ter postavili zunanje fitnes naprave pri osnovni šoli.
 
ŠTEVILNI PREDLOGI SVETNIKOV

Ob obravnavi proračuna se je med svetniki razvila dolga debata z nemalo predlogi. Med drugim, da naj se pretehta smiselnost urejanja novih prostorov v podstrešnem delu kulturnega doma, saj da ima občina že dovolj prostorov za potrebe delovanja društev, podprli pa so ureditev novih prostorov za knjižnico. Prav tako je bilo za Bratuševo domačijo, v katero naj bi za notranjo obnovo v prihodnjem letu vložili 80.000 evrov, najverjetneje bi v njej naredili stanovanja, izpostavljeno, da se najprej določi vsebina, ki jo želijo dati stavbi, za kar se naj najprej spodbudi razprava pri ljudeh in ugotovi ali morebiti obstaja kakšen poslovni interes. Pozanimali so se tudi kako poteka obnova največjih plazov, predlagali so, naj se naredi sprememba razpisnih pogojev za črpanje občinskih sredstev za spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva, saj se ta v preteklih letih niso porabila. Predlagano je bilo, naj občina pripravi letni načrt za geodetsko odmero zemljišč in naj se v ta segment vloži več sredstev. Dobili pa so tudi pojasnilo, da občina pripravlja projektno dokumentacijo za širitev izgradnje optičnega omrežja. V kolikor bodo v uspeli pridobiti sredstva, bodo na optično omrežje povezali še preostalih 93 gospodinjstev.
 
DOLOČILI CENO POMOČI NA DOMU

V nadaljevanju so opravili z imenovanjem delovnih teles Občinskega sveta in Nadzornega odbora ter potrdili cene socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu« izvajalskega podjetja Senior, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek s.p. Te se v prihodnjem letu ne bodo spreminjale. Tako bodo uporabniki za efektivno uro med delovnikom odšteli 5 evrov, skupna cena s subvencijo občine pa bo znašala 17,92 evrov. Storitve, opravljene v nedeljo in v času praznikov ter dela prostih dni bodo za uporabnike znašale 5,52 evrov, občinska subvencija takrat znaša 14,25 €. Župan je Občinski svet obvestil z ugotovitvenim sklepom za valorizacijo vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bo v prihodnjem letu znašala 0,00061 evra. Občinski svet je potrdil imenovanje Andreje Reher za predstavnico občine v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje.

Emilija Šterlek
 
« Nazaj na seznam
»